Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 21. veebruar 2009

Keskkond


KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009
Saal BOLERO

11.00-16.45

Foorum: "Kas tuumaenergia tootmine ja tekkivate tuumajäätmete ladestamine Eestisse? SWOT-väitlus."

11.00-13.30

Moderaator: Marko Pomerants, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees

Peaväitlejad: 
Akadeemik Anto Raukas MTÜ Eesti Tuumajaam
Professor Toomas Frey, Eesti Ökoloogiakogu esimees

Paneelis:
Jaanus Tamkivi, keskkonnaminister (puudus)
Andres Tropp, AS Eesti Energia tuumaprojektide juht
Kaja Peterson, SEI-Tallinn, Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise töörühma juht
Urmas Arumäe, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees
Veikko Luhalaid, Ida- Virumaa Omavalitsuste Liidu esimees
Rein Kuusik, Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnoloogia juhtivteadur

* Sõltumatut teavet, kaasa arvatud KOM(2007) 565 lõplik (KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE, Tuumaenergia näidisprogramm) leiab infoportaalist, mida toimetavad Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna tehnoloogiainstituut ja füüsika instituut: http://www.tuumaenergia.ee/index.php?id=110 

13.30-14.15 Lõuna

Seminar “Arenguid keskkonnavaldkonnas”

14.15-16.45

Moderaator: Kersti Sarapuu, Paide linnapea

14.15-15.00 EL kliimapoliitika elluviimine – energiatõhusad lahendused. Eesti linnad õpivad ja õpetavad energiasäästlikke maju ehitama
REBECEE projekti kogemusi ja töös olevaid rakendusi
Priit Pärtelpoeg, Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja 

Valga linna kogemusi Eesti esimese passiivmaja ehitamisel
Meelis Linnamägi, Valga Linnavalitsuse arenguameti juhataja

Arutelu: Energiasääst – kas riiklik prioriteet või kinnisvaraomanike erahuvi. Riiklikud toetusmeetmed.

15.00-15.45  EL ühtekuuluvusfondi toetuste kasutamine keskkonnavaldkonna esimestes taotlusvoorudes ning esile kerkinud raskustest ülesaamise võimalusi
Hannes Aarma, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ühtekuuluvusfondi üksuse juht
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

15.45-16.05  EL müradirektiiv ja sellest tulenevad nõuded. Omavalitsuse võimalused keskkonnamüra vähendavate meetmete rakendamisel
Priit Adler, Jõelähtme VV arengu- ja planeerimisosakonna juhataja

16.05-16.45 10 aastat ÜRO HABITAT II konverentsist Istanbulis. Mida lubasime ja mida oleme teinud elukeskkonna parandamisel

Poliitikakeskselt käsitluselt probleemikesksele käsitlusele – Eesti eluasemeprobleemide käsitlemise hetkeseis
Jüri Kõre, Tartu Linnavolikogu liige, TÜ dotsent