Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 25. veebruar 2009

Haridus / Kultuur


KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009
Saal GRANDE 3

11.00-16.45


Moderaator: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

11.00-11.40  Üldhariduse rahastamismudel 2009    
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist

11.40-12.20  Põhikooli ja gümnaasiumi astme lahutamise põhimõtted, koolivõrgu korrastamine
Tõnis Lukas, haridus- ja teadusminister

12.20-12.45 Kolledž kogukonna ühendajana
Aet Kiisla,TÜ Narva kolledži avaliku halduse õppejõud

12.45-13.25  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse uus eelnõu
Kristin Hollo, Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik

13.25-14.05  Lõuna

Moderaator: Hille Ilves, Eesti Linnade Liidu nõunik

14.05-14.45  Huvihariduse ja huvitegevuse teostamisest Pärnu linnas ja Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis
Urmo Reitav, Unicef Eesti programmijuht
Andrus Haugas, Pärnu linna haridusosakonna juhataja
Kersti Nigesen, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor

14.45-15.10  Omavalitsuste roll Rahvuslikus Liiklusohutusprogrammis
Reigo Ude, Maanteeameti liiklusohutusprogrammi osakonna juhataja kt

15.10-15.35 ÜhesHingamine tähendusruum – Laulu- ja Tantsupidu 2009
Aet Maatee, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja

15.35-16.10  Karjääriteenused homme – kus, kuidas, kellega?
Lana Randaru,  SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskus karjääriteenuste koordinaator
Mare Lehtsalu, SA Innove Karjääriteenuste Arenduskeskuse karjääriõppe juhtivspetsialist

16.10-16.40  Uus töölepinguseadus hariduses
Ruth Elias, Tartu Maavalitsuse hariduskorralduse peaspetsialist

16.40-16.45  Kokkuvõte