Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 20. veebruar 2009

Majandus – kohalike omavalitsuste finantsid


KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009
Saal GRANDE 1 + 2

11.00-16.45

Moderaator: Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

11.00-11.40 Eesti majandusarengu väljavaated. Eurole ülemineku kriteeriumite saavutamine 2011
Andres Lipstok, Eesti Panga president 

11.40-12.20  Keskpikk majandusplaneerimine ja riigi 2010-2013 eelarvestrateegia kujunemine 
Andrus Säälik, Rahandusministeeriumi makromajanduspoliitika osakonna juhataja

12.20-13.10  Et olla efektiivne, tuleb olla ühendatud
Margus Vaino, Santa Monica Networks AS juhatuse esimees

13.10-13.50 Lõuna

Moderaator: Uno Silberg, Kose vallavolikogu esimees, EL Regioonide Komitee
asepresident

13.50-14.30  Euroopa Liidu tööhõivepoliitika ja Lissaboni strateegia.  
Katrin Höövelson, Euroopa Komisjoni Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat

14.30-15.10  Toimiv finantshaldus omavalitsuses?
Katrin Kendra, Tallinna linna finantsdirektor

15.10-15.25  Vaheaeg

15.25-16.05  Kohalike omavalitsuste tulubaas 2009 ja eraldised riigieelarvest, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise põhimõtted
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja

16.05-16.25  Kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia koostamine
Kalle Kukk, Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus, Finants OÜ

16.25-16.45  Kohalike omavalitsuste tulubaas ja kohalik areng
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalituste Liidu esimees