Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 27. oktoober 2008


Eesti Noorteühenduste Liidul on Teile hea meel teatada, et avasime 20. oktoobril 2008 a. Eesti esimese kohalike omavalitsuste noorsootöö andmebaasi!

Andmebaas annab ülevaate noorsootöö rahastamisest, noorteühingutest, noorsootöö asutustest ning noorte aktiivse osalemise võimalustest omavalitsustest.
Andmed on kogutud omavalitsustele saadetud selgitustaotluste vastustest.

Andmebaasi aadress: www.enl.ee/andmebaas  

Täname kõiki valdu ja linnu, kes meile oma andmed esitasid ning loodame, et omavalitsused, kes pole seda veel teinud, peagi ümber mõtlevad.

Samuti avalikustasime täna uuringu "Noorsootöö rahastamine kohalikes omavalitsustes" aruande lõppversiooni. Uuring on kättesaadav: www.enl.ee/3348  

Teie Eesti Noorteühenduste Liit

--
Martti Martinson
Eesti Noorteühenduste Liit
noortepoliitika spetsialist
Tel: +372 56 151 626
E-post: martti@enl.ee