Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 19. juuni 2008

Eestis on 22 ametnikku 1000 elaniku kohtaTALLINN, 18. juuni, BNS - Iga 1000 Eesti elaniku kohta on 22 ametnikku, selgub uues avaliku teenistuse aastaraamatus avaldatud statistikaülevaatest.

Eesti on selle suhtarvu poolest võrreldav Iirimaa, Läti ja Sloveeniaga. Austrias, Belgias, Hollandis ja Saksamaal on 1000 elaniku kohta 40-60, Soomes 100, Taanis 130 ja Rootsis 140 ametnikku, teatas riigikantselei.

Riigi 72 ametiasutuses töötas 2007. aasta lõpus 24.331 ametnikku, sealhulgas 3507 kaadrikaitseväelast. Aasta varem oli riigi ametiasutuste teenistuses kokku 24.400 inimest, seega vähenes ametnike arv aastaga 69 võrra.

Riigiteenistujad töötavad riigikogu, vabariigi presidendi ja õiguskantsleri kantseleis, kohtutes ja riigikontrollis, ministeeriumides, riigikantseleis, ametites ja inspektsioonides, kaitsejõududes ning kaitseliidu peastaabis.

Riigi ametiasutuste seas olid suurimad politseiamet 4452 ning maksu- ja tolliamet 2116 ametnikuga. Väikseimad riigiasutused olid energiaturu inspektsioon kümne ning keeleinspektsioon 18 ametnikuga.

227 omavalitsuses töötas kokku 5449 ametnikku. Omavalitsuste ametnikud töötavad valla- ja linnavolikogu kantseleides, valla- ja linnavalitsustes, linnavalitsuse ametites ning kohalike omavalitsuste liitude büroodes.

Omavalitsuste hulgas oli suurim 1430 ametnikuga Tallinna linnavalitsus, väikseimad olid kolme ametnikuga vallavalitsused Piirissaarel ja Ruhnus.

Eesti ligikaudu 655.000 töötajast moodustavad riigi- ja omavalitsuse ametnikud ligi 4,6 protsenti.

Tallinna toimetus, +372 610 8861, sise@bns.ee