Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 26. märts 2008

Koostööleping Tartu Ülikooli ja Eesti Linnade Liidu vahel15.oktoobril 2007 aastal on allkirjastatud koostööleping Tartu Ülikooli ja Eesti Linnade Liidu poolt.

Peamiseks eesmärgiks seab koostööleping sidemete arendamist ja tihendamist mõlemate osapoolte huve ja kasu silmas pidades. Olulisteks teemadeks on informatsiooni kättesaadavuse tagamine, vastastikune infovahetus, üliõpilaste praktika ja tööpakkumiste sidusus ning rakendusuuringute läbiviimise võimalused kohalikes omavalitsustes.


Praktika ja tööpakkumised
www.toovahendus.ut.ee

Täiendkoolitused
www.koostoo.ut.ee