Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 7. märts 200811.10-11.25 KOV Võimalused kaasa rääkida riigi halduspoliitika kujundamisel
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees