Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 1. oktoober 2007

Omavalitsused ja Valitsus valikute eesEesti Linnade Liidu esimees ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees koos koos regionaalministeriga kohtusid täna (25. sept.) peaministriga ning andsid üle 2008. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli.

Peaministriga kohtumisel käsitleti mitmeid kohalike omavalitsuste jaoks olulisi teemasid, sealhulgas lasteaiakohtade loomine, haridus, keskkonnahoid, teede rahastamine. Pikemalt keskenduti siiski tulevikuperspektiivile, kohaliku omavalitsuse olemuse ja tulubaasi küsimustele.

Liinade Liidu juhatuse esimehe, Tartu linnapea Urmas Kruuse sõnul tuleb nii Valitsusel kui ka omavalitsusliitudel edaspidi oluliselt enam tähelepanu pöörata kohalike omavalitsuste tulubaasi põhimõtteliste probleemide lahendamisele. Omavalitsusliitude poolne huvi on jätkuvalt suunatud sellele, et kohalike omavalitsuste võimalused kohaliku elu arendamisel paraneksid eelkõige tulubaasi tugevnemise kaudu mitte niivõrd sihtotstarbeliste eraldiste toel. Ainult riigieelarve toetussummade osakaalu suurenemisele toetudes eemaldume lõppkokkuvõttes üha enam Põhiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse olemusest.

Valitsuskomisjoni ja üleriigiliste omavalitsusliitude 2008. aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll allkirjastati 19. septembril.

Mahukasse dokumenti on koondatud omavalitsusliitude ja seitsme ministeeriumi ühiste töörühmade töö tulemused kohalike omavalitsuste tulude, hariduse, sotsiaalvaldkonna, teedemajanduse, keskkonna ja paljudes muudes küsimustes.

Oluline on samuti märkida, et hariduse valdkonnas jõuti lahendusteni hariduse rahastamise uue mudeli osas, mille ettevalmistamine kestis enam kui neli aastat. Samuti tuleb oluliseks pidada kokkulepet, et vee- ja kanalisatsiooniprojektidele tuleb järgnevatel aastatel lisaraha ka riigieelarvest.

Valitsuskomisjoni poolt kirjutas lõpp-protokollile alla regionaalminister Vallo Reimaa, omavalitsusliitude poolt Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees Urmas Kruuse ning Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp. Lõpp-protokoll on lisatakse Valitsuse poolt septembri lõpus Riigikogule üle antavale 2008. aasta riigieelarve eelnõule.

Jüri Võigemast

ELL tegevdirektor

56 473 498