Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 26. juuni 2007

Omavalitsusliitude Koostöökogu kohtumineEMOL, Tallinn, Tatari 23/25
17. aprill 2007 a.

Algus kell  12:00
Lõpp kell  14:00

Koosoleku juhataja :  Kurmet Müürsepp
Protokollija :    Kaimo Käärmann

Osa võtsid:

Eesti Linnade Liidust (ELL):
Angelika Kallakmaa-Kapsta, Kersti Sarapuu, Martin Schwindt, Tiit Kirss

Eesti Maaomavalitsuste Liidust (EMOL):
Kurmet Müürsepp, Ülle Erman, Jüri Landberg, Uno Silberg

Kutsutud:

Märt Moll, Toomas Välimäe – EMOL büroo;

Jüri Võigemast, Orm Valtson, Ille Allsaar, Külli Lust, Kaimo Käärmann – ELL

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Koostöökogu rahanduse töörühma ühine koosolek

Otsustati kinnitada järgmine päevakord: 

1.  Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud 2008 aasta Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni  eelarveläbirääkimisteks.
2.  Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud 2008 aasta Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni  eelarveläbirääkimiste põhimõtete ja töökorra osas.
3. Valitsusliidu programm aastateks 2007-2011