Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 17. aprill 2007

Omavalitsusliitude Koostöökogu kohtumineEMOL, Tallinn, Tatari 23/25
29. jaanuaril 2007 a.

Algus kell 13:00
Lõpp kell 15:30

Koosoleku juhataja: Kurmet Müürsepp
Protokollija: Kaimo Käärmann

Osa võtsid:

Eesti Linnade Liidust (ELL)
Margus Lepik, Laine Jänes, Angelika Kallakmaa

Eesti Maaomavalitsuste Liidust (EMOL)
Kurmet Müürsepp, Ivar Tedrema, Ülle Erman, Jüri Landberg, Uno Silberg

Kutsutud:
Märt Moll, Taimi Saarmaa, Sirje Ludvig, – EMOL büroo;
Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Kaimo Käärmann – ELL büroo;
Toomas Välimäe

Kohtumise päevakord:

1. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni eelarveläbirääkimiste töökord aastaks 2007.
2. Vabariigi Valitsuse määruse "2007. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise ulatus, tingimused, kord ja jaotus" eelnõu.
3. Omavalitsusliitude seisukohad eelarveläbirääkimisteks.
4. Muud küsimused.