Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 2. jaanuar 2013

UNICEF-i laste ja noostesõbralikud linnadUNICEF-i laste- ja noortesõbralike Eesti linnade nimekiri on leitav lehelt:

http://www.unicef.ee/page/47

Lapsesõbraliku linnas tuleks kõigi otsuste puhul arvestada laste huvidega, kaasata lapsi ja noori neid puudutavate otsuste tegemisse, tunnustada lastesõbralikke ettevõtteid, muuta laste koolitee turvaliseks, luua võimalused erivajadustega lastele ning arendada laste vaba aja veetmise võimalusi.

Samuti tuleb koolitada linnaametnikke ÜRO lapse õiguste konventsioonist ja Eesti lastekaitse seadusest lähtudes ja teha koostööd UNICEFiga.

Tiitli saab linn kolmeks aastaks, seejärel vaadatakse olukord taas üle ning tiitlit kas pikendatakse või see võetakse ära.