Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2007 Brüssel


15. – 19.jaanuar 2007
Print

E-nädalakiri 2/2007

Sisukord:

1. Kohtumine Eesti Alalises esinduses EL juures
2. ELAN võrgustiku koosolek
3. Regioonide ja kohalike omavalitsuste majast Brüsselis
4. Kohtumine Euroopa Komisjonis (DG REGIO)
5.  Konverentsid, seminarid, muud

1. Kohtumine Eesti Alalises esinduses EL juures

15.jaanuaril toimus Eesti Alalises esinduses EL juures nõupidame, kus teemaks regionaalpoliitika Eestis. Kohtumisel osalesid Kadri Uustal, esinduse Euroopa Liidu vahendite nõunik, Karel Lizerot, Regioonide komitee COTER komisjoni esindajana ja Anne-Ly Reimaa ELL/EMOL esindaja Brüsselis. Karel Lizerot selgitas COTER komisjoni (territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika) töövaldkondi ja tegi ettepaneku tihemaks koostööks Euroopa Nõukogu ja liikmesriikide alaliste esindustega Brüsselis.

Regioonide Komitee esindaja huviks oli ka Eesti haldussüsteem ja Regioonide Komitee delegaatide valimisprotseduur Eestis, samuti Eesti esinduse seisukoht ja huvi uue 2006.a. novembris Euroopa Komisjoni poolt välja kuuliutatud initsiatiivi Regions for Economic Change initiative (RfEC- Piirkonnad Majandusmuutustes) vastu. Programmi sihiks on regioonide ja linnade vahelise koostöö edendamine uuendatud Lissaboni programmi eesmärkide täitmiseks.

Täiendav teave: http://www.ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/doc/infoimplementation01.pdf

2.ELAN võrgustiku koosolek

16. jaanuaril toimus Norra üleriigilise omavalitsusliidu Brüsseli esinduses esimene ELAN võgustiku 2007.a. koosolek. Külalisesinejaks koosolekul oli Margit Tünnemann (transport, ehitus ja linnapoliitikad) Saksa alalisest esindusest EL juures.

Alates 1. jaanuarist on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks Saksamaa. Eesistuja tegevuskava aluseks on esmakordselt 18-kuuline tegevuskava, mida jagavad kolm riiki, st ka järgmised eesistujad Portugal ja Sloveenia. Loodetakse, et kolme maa eesistumine ja tihedam koostöö parandab planeerimist ja kavade elluviimist. Saksamaa tegevuskava peamised teemad on:
* Euroopa Liidu  reformi jätkumine ja põhiseaduslik protsess;
* Lissaboni strateegia;
* vabaduse, julgeoleku ja õiguse ala edasiarendamine;
* Euroopa Liidu jätkusuutliku arengu strateegia rakendamine;
* energeetika ja kliimamuutused;
* Euroopa Liidu koostöö tõhustamine välispoliitilises tegevuses.

Samuti on tähelepanu all
* avalikud hanked,
* reisitranspordi teenused,
* elukestev õpe.

Põhiseaduslepingut  ratifitseerimist käsitlevate kokkulepeteni loodetakse jõuda enne 2009.a. Euroopa Parlamendi valimisi. Saksa eesistumine pöörab suurt tähelepanu sotsiaalsele dimensioonile, küsimusele, kuidas säilitada Euroopa sotsiaalmudelit globaliseeruvas maailmas.

24.-25.mail toimub Leipzigis  mitteametlik ministrite kohtumine linnaarengu ja territoriaalse kaasatuse teemal, kus plaanis vastu võtta Lepzigi harta, mille sisuks linnade ja –piirkondade tugevdamine, konkurentsivõime, sotsiaalse ja territoriaalse kaasatuse edendamine Euroopas.

Saksamaa alustas oma eesistumise eesmärkide tutvustamist juba 2006.a. juunis. Tulevikus on Euroopa Nõukogul plaanis koostada eesistumise kavasid kolmeks aastaks (6 riigi eesistumise ajaks). Suuniste koostamine nii pikaks perioodiks on komplitseeritud, praegu pole oma eesmärke selgelt piiritlenud järgnevad eesistujamaad Portugal ega Sloveenia.

CEMR on koostanud pöördumise eesistuja Saksamaale, et tegevusprogrammis arvestataks ka kohalike omavalitsuste ja regioonide huve.

Aurel Trandafir, Rumeenia üleriigilise omavalitsusliidu esidaja Brüsselis teatas, et 13.veebruaril toimub Rumeenia ja Bulgaaria delegatsioonide poolne vastuvõtt Regionide komitees, kus pakutakse mõlema maa rahvustoite.

CEMR otsib endale töötajat sotsiaalpoliitika alal. Detsembris lahkus töölt Asli Ozceri.

ELAN võrgustiku koosolekud toimuvad 2007.a. I poolaastal
30.jaanuaril,
13.ja 27.veebruaril,
13., 27.märtsil,
10., 24.aprillil,
8., 22. mail ja
5., 19.juunil.

Koosolekute toimumiskohad ja võõrustajad antakse teada jooksvalt töö käigus.

Kohtumisel pöörati tähelepanu 22-23.veebruaril  Prahas toimuvale  CEMR`i ühtekuuluvuspoliitika töögrupi koosolekule, kus arutlusele tulevad ka maaomavalitsuste arengut puudutavad küsimused.

29.jaanuarist kuni 2.veebruarini toimub Brüsselis säästliku energia nädal.

Soomes, Hämeenlinnas toimub 16.-18.aprillini Euroopa Infoühiskonna konverents EISCO 07.

10.-12.mail toimub Kreekas, Rhodosel konverents „Twinning for Tomorrow`s World”.

Täiendav teave:
* http://www.eusew.eu/index.cfm
* www.eisco2007.org
* http://www.ccre.org/champs_activites_detail_news_en.htm?ID=963&idca=3115

Täiendav teave Saksamaa eesistumisest, EL Nõukogu kodulehekülg:

http://www.eu2007.de/en/The_Council_Presidency/index.html
www.bmvbs.de

3. Regioonide ja kohalike omavalitsuste majast Brüsselis

16.jaanuaril toimus CEMR`is uue regioonide ja kohalike omavalitsuste maja renoveerimise praktilisi küsimusi käsitlev koosolek. Koosolekul osales arhitekt Ronald Kern, kes andis ülevaate remonttööde käigust. Kohale olid palutud ka töid teostavate (ventilatsioon, vaheseinte paigaldus, parkettpõrand jms) ettevõtete esindajad. Koosolekut juhatas Frank Hiltermann Hollandi üleriigilisest omavalitsusliidust.

Remonttööde käigus on selgunud, et 3. ja 5.korruse põrandavaipkate vajab väljavahetamist (keemiline puhastus tõi välja palju defekte). See teeb remonttööd kallimaks ja pikaajalisemaks, kuid on mõistlik lahendus pikas perspektiivis. Siit johtuvalt saab tõenäoliselt kõige varem sissekolimisvalmis hoone 4.korrus, kus hakkab paiknema ka Eesti Linnade Liidu ja Maaomavalitsusliidu Brüsseli esindus.

Hoones vajavad uuendamist ventilatsioonisüsteem (ruumide suurus muutub osaliselt vaheseinte paigaldamisega). Vaheseinte paigaldus peab valmima veebruaris lõpus (20.02), maja peab olema valmis 24-25.märtsiks. Oluline on teada mööblipaigutust tubades, sest selle järgi paigaldatakse elektrisüsteem (kontaktid, lülitid jms).

17.jaanuaril toimub kohtumine EUROCITIES`e esindajatega, kus tuleb muuhulgas arutlusele ühise valvelaua töötaja palkamine. Samuti on lahtine uue maja nimetus, et see rahuldaks kõiki osapooli. Kindlaks tuleb määrata maja avamiskuupäev, mis on eeldatavalt aprillis.

Avamisürituse korraldamiseks moodustatakse eraldi töögrupp. Maja esimese korruse koosolekusaali on plaanis osta uued toolid, et oleks võimalik vastu võtta vähemalt 40 liikmelist külalisgruppi (praegu olemas vaid 26 massiivset tooli).

CEMR`i ettepanek on koostada kolmepoolne koostööleping (liidud, CEMR ja EUROCITIES), et vältida hilisemaid vaidlusi maja haldamises.  Tungiv soov liitudele on anda teada IT alastest vajadustest, tarbitavast võimusest jms, et hiljem poleks probleeme interneti kasutamisel.

4. Kohtumine Euroopa Komisjonis (DG REGIO)

18.jaanuaril leidis Euroopa Komisjoni Regionaalarengu peadirektoraadis aset kohtumine osakonnajuhataga Eddy Hartogiga, kes vastutab .

Euroopa Komisjoni uue initsiatiivi „Piirkonnad majandusmuutustes” (Regions for Economic Change EfEC) eest. Initsiatiiv Piirkonnad majandusmuutustes võeti Euroopa Komisjoni poolt vastu 8.novembril 2006 . Euroopa Liidu algatus „Piirkonnad Majandusmuutustes” (Regions for Economic Change) on suunatud regionaalsetele ja linnalistele võrgustikele, toetab majandusarengu alaste parimate praktikate avastamist ja rakendamist, mis panustavad ühenduse majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse. Algatuse kogu eelarvesumma suurus on 375 miljonit eurot.

Algatus toetab programme INTERREG IV C ja URBACT II, Lissaboni strateegia uuenduslikke ideid. Aastatel 2007–2013 on uueks aspektiks, et  komisjon ise pakub võrgustikele välja teatava hulga teemasid, mis keskenduvad majanduse moderniseerimisele ja uuendatud Lissaboni tegevuskavale. Kui liikmesriigid, piirkonnad ja linnad otsustavad mingi teemaga tegelda, saavad nad võimaluse teha tihedamat koostööd komisjoniga.

Teine suurem uuendus seisneb selles, et algatuse "Piirkonnad majandusmuutustes" keskse elemendina nähakse ette kiire tee valik  (Fast track option - FTO) , mis annab komisjonile võimaluse võtta endale juhtroll väljavalitud ideede katsetamiseks ja  kiireks kasutuselevõtuks Euroopa Regionaalpoliitika programmides, mida toetab ERDF. Sellega loob Euroopa komisjon katsebaasi oma majanduse moderniseerimise alaste ideede jaoks teemade piires, mida ta ise on kavandanud.

Kaks ülejäänud uuendust on suunatud teabevahetuse parandamisele ja heade tulemuste levitamisele eelkõige seoses projektidega, mis aitavad kaasa töökohtade loomise ja majanduskasvu tegevuskava elluviimisele. Alates käesolevast aastast hakkab toimuma igal aastal ühel ajal Euroopa Ülemkogu kevadise kohtumisega algatuse "Piirkonnad majandusmuutustes" konverents koos oma veebisaidi ja väljaannetega. Samuti hakatakse välja andma aastaauhinda parimate projektiideede eest majanduse moderniseerimise eri kategooriates. Üksikasjalik teave esimese auhindade taotlemise võimaluse kohta avaldatakse 2007. aasta 7.-8.märtsil toimuval konverentsil.

Komisjonil on kavas rahastada 30 erinevat võrgustikku ajavahemikus 2007–2013, praegu alustatakse 4 võrgustikuga, mis saavad rahastuse k.a. sügisest. Võrgustike moodustamisel on oluline, et nad oleksid nn regionaalsed delegatsioonid (regional delegations), mis esindaksid laiapõhjalist koostööd ja ei koosneks vaid spetsialistidest (vähem akadeemilisust). Tähtis on kaasata tsiviilühiskonna erinevaid esindajaid. Algatus on eelkõige suunatud uutele liikmesriikidele ideede levitamiseks. Võrgustike koostamise ja rahastamise kiidab heaks liikmesriigi valitsustasand, st. komisjon suhtleb vastavate liikmesriikide valitsuste esindajatega.

Täiendav teave 
ja http://www.siseministeerium.ee/?id=17671

5.  Konverentsid, seminarid, muud

* 15.-18. jaanuaril 2007 toimus selle aasta esimene Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourgis. Esmaspäeva, 15. jaanuari õhtul, tervitas parlament Bulgaaria ja Rumeenia uusi saadikuid. Euroopa Parlament sai 53 saadikut juurde - 18 Bulgaariast ning 35 Rumeeniast. Viimase laienemisega on Eurooa parlamendi liikmeid kuni 2009. aasta  uute parlamendivalimisteni kokku 785, seejärel vähendatakse nende arvu 736-ni. Ka ametlike keelte arv suureneb - bulgaaria, iiri ja rumeenia keele lisandumisega on neid kokku 23. Sellega suureneb võimalike keelekombinatsioonide arv tõlkimisel 506-ni.

Hans-Gert Pötering valiti 16.jaanuaril Euroopa Parlamendi presidendiks järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks.  Hans-Gert Pöttering oli parlamendi Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsiooni esimees ning ta on pärit Saksamaalt..

Seoses uute saadikute saabumisega muutub ka fraktsioonide koosseis. Rahvapartei fraktsiooniga liitub 4 Bulgaaria ja 9 Rumeenia saadikut, Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooniga 6 Bulgaaria ja 12 Rumeenia saadikut ning Liberaalide fraktsiooniga 7 Bulgaaria ja 9 Rumeenia saadikut. Fraktsioonide moodustamine toimub parlamendi kodukorra artikli 29 alusel: fraktsioon koosneb parlamendiliikmetest, kes on valitud vähemalt ühest viiendikust liikmesriikides; fraktsiooni moodustamiseks nõutav minimaalne parlamendiliikmete arv on kakskümmend. Seoses uute saadikute saabumisega on oodata muutuseid fraktsioonide koosseisus, ka loodi uus fraktsioon "Identiteet, traditsioon, suveräänsus".

Täiendav teave: http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_et.htm

* Regioonide komitee Rumeenia rahvusdelegatsiooni koordinaator ja üleriigilise omavalitsusliidu Brüsseli esindajaks Aurel Trandafir, e-post: aurel.trandafir@skynet.be, tel +32 2 234 36 07, faks: +32 2 230 95 42. Bulgaaria omavalitsusliitude esindajat seni ametisse määratud ei ole.

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee

19.01.2007

19.01.2007

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit