Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


11.-15.detsember 2006
Print

E-nädalakiri 33/2006

Sisukord:
1. CEMR`i transpordikomisjoni koosolek
2. Linnatranspordi alane seminar Regioonide Komitees
3. Stockholmi regiooni Nobeli lõuna
4. 2007.a. Regioonide Komitee Avatud Päevade algusseminar
5. Soome-Vene koostööfoorum Brüsselis
6. ECOS-komisjoni koosolek
7.  Konverentsid, seminarid, muud

1. CEMR`i transpordikomisjoni koosolek

11.detsembril toimus CEMR`is (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete omavalitsuste Nõukogu) transpordikomisjoni koosolek.

NICHES projekt (New and Innovative Concepts for Helping European transport Sustainability), mille eesmärgiks oli edendada innovatsiooni linnatranspordis kaasates sellesse erinevaid huvigruppe ja valdkondi, hakkab lõppema. Projekt on kestnud kolm aastat (algus aastal 2004) ja seda on rahastanud Euroopa Komisjon ning 6. raamprogramm. Projekti juhtis linnade POLIS-võrgustik (European Cities and Regions networking in innovative transport solutions), koostööpartneriteks olid  CEMR, Eurocitries, Rupprecht Consult, PTV (Traffic Mobility Logistics), Stockholmi linn ja Varssavi tehnikaülikool.

Töö paremaks koordineerimiseks loodi neli töögruppi (liiklusega seotud teenused, logistika innovaatilised lahendused, alternatiivkütustel töötavad liiiklusvahendid ja liikluskorraldusega seotud strateegiad).  Projekti eesmärgiks oli ka avada veebiportaal professionaalidele, mis on kättesaadav aadressil www.osmose-os.org. OSMOS`e (Open Source for Mobile and Sustainable city). Portaalilt leiab transpordi innovatsiooni käsitlevaid aruandeid, viiteid projektidele ja nendega seotud tegevustele.

Koosolekul märgiti, et vähe on teavet Euroopa Komisjoni CIVITAS (Cleaner and better transport in cities)  initsiatiivist (http://www.civitas-initiative.org/main.phtml?lan=en). NICHES projekti lõppkonverents leiab aset 15.-16.märtsil 2007 Toulous`is Prantsusmaal, mis on praegu ka POLIS võrgustiku koordinaator-linn.
Täiendav teave: www.niches-transport.org

Euroopa Komisjoni Keskkonna Peadirektoraat on külmutanud linnakeskkonna temaatilise strateegia, mis pidi avalikustatama 1.detsembril 2006. Dokument valmib arvatavasti 2007.a. kevadeks. 7.raamprogramm,  mille eelarve on 54 miljardit eurot, eraldab oma vahenditest ka 15% transpordisektori arendustööks.

Saksa eestumisperioodi lõpus on kavas konverents, kus arutlusel ka linnatranspordi Roheline Raamat, mille vastuvõtmine on planeeritud sama aasta sügiseks.

Juttu oli ka nn puhastele üle 3,5 tonni kaaluvate sõiduvahenditele ülemineku määrast 25 % ulatuses (Euroopa Komisjoni ettepanek COM(2005) 634 lplik), mille kohta Euroopa Parlament tegi ettepaneku tõsta määra 35%-ni (Euroopa Sotsialistide Partei, Taani saadik Jörgensen).

Euroopa Parlamendis mitmed huvigrupid (sotsialistid, liberaalid), parlamendi ettepanekud on sageli nn. „rohelisemad” kui komisjoni omad ja ei arvesta rahalisi ressursse.

Koosoleku lõpul andis Sylvain Chevassus ülevaate  2007.aastal toimuvatest energia- ja transpordi alastest konverentsidest-semnaridest, mis pakuvad huvi ka CEMR`i liikmesorganisatsioonidele.

31.jaanuaril leiab toimub Euroopa säästliku energia nädala raames Euroopa Komisjoni Charlemagne hoones CEMR`i seminar kliimamuutuste kohta „Save energy, save money, save the climate – local and regional actions”, kus osalevad Euroopa Parlamendi liikmed Oldrich Vlasak ja Anders Wijkman, kohalike omavalitsuste esindajad Suurbritanniast, Austriast, Soomest, Hollandist ja Prantsusmaalt. Ümarlaua debatis osaleb ka Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimees Rein Ratas.

7.-8.veebruaril toimub Regioonide komitees workshop teemal „A Change for the Better”, kus teemaks antakse ülevaade Euroopa Mobiilsuse Nädala kampaania raames teostunud rojektidest ja antakse üle 2007.a. transpordiauhind. Täpsem info: http://www.mobilityweek-europe.org/

21.-24.märtsil toimub Sevillas, Hispaanias 5.säästlike suur- ja väikelinnade üle-Euroopaline konverents, kuhu on oodatud üle 1000 osaleja. Arutlusele tulevad ka muuhulgas Aalborgi kokkulepped. Täiendav teave: http://www.sevilla2007.org

Uus transpordikomisjoni koosolek toimub 2007.a. juunis, aeg täpsustamisel, sest samal ajal Stuttgardis CEMR`i poliitikakomitee. Vastav info saadetakse komisjoni liikmetele e-posti teel.
 
2. Linnatranspordi alane seminar Regioonide Komitees

12.detsembril toimus  Regioonide Komitees linnatranspordi alane seminar  „Tänapäeva linnatransport homsel ristteel”, mille sisuks olid innovaatilised lahendused transpordikorralduses. Seminaril tutvustati NICHES projekti saavutusi ja 12 innovaatilist kontseptsiooni, mis töötati välja perioodil 2004-2006. Stockholmi esindaja Jonas Eriksson esitles nn. puhaste sõidukite kasutuselevõtu vajadusi ja vastavat marketingitööd.

Linnade elanikud peaksid eelkõige uutest sõidukitest huvituma, sest see tagab õhu parema kvaliteedi, vähendab kliimamuutusi, väheneb sõltuvus Araabiamaadest. Linnad saavad korraldada ühiseid hankeid, mis aitab reguleerida sõiduvahendite hinda. Mõelda tuleks biogaasi kasutamisele ja uute tanklate kättesaadavaks muutmisele.

Stockholmis on juba iga 5. müüdud auto alternatiivkütusega. Valerie Benard (EUROCITIES) esitles management`iga seotud strateegiaid, liikluse reguleerimist kohalike maksude abil. Eeskuju transpordi korraldamisel on võetud ka USA-st (Transport Management Associations – TMAs). Teemadeks oli ka jalgrataste kasutus liikluses, paindlikud bussiteenused (buss teeb telefonikutse peale peatuse elamu lähedal, öiste kaubavedude kasutamine jms.

NICHES projekti lõppkonverents leiab aset 15.-16.märtsil 2007 Toulous`is Prantsusmaal. Sponsorite abil planeeritakse ka ulatuslikku transpordi-alast näitust. Konverentsile oodatakse üle 500 osaleja.

Täiendav teave: www.polis-online.org

3. Stockholmi regiooni Nobeli lõuna

12.detsembril korraldas Stockholmi regiooni Brüsseli esindus nn. Praha majas Nobeli lõuna, mis toimus 6.korda ja oli pühendatud Rootsi-Hollandi suhetele. Üritusel osalesid Mats Hellström, Stockholmi lääni kuberner, Gunilla Karlson, Rootsi saatkonna nõunik Hollandis, Herman af Trolle, Rootsi suursaadik Belgias, Thomas Friis Konst, Stockholmi regionaalse esinduse direktor Brüsselis, Joep Brouwers, Brabanti linnanõukogu liige.

Lühiülevaate Hollandi-Rootsi suhetest tegi Gunilla Karlsson. Ametlikud kontaktid kahe riigi vahel said alguse 1614.aastal, kui Gustav II Adolf sõlmis kaubandusleppe Hollandiga. Rootsi kuulsaim botaanik Carl Linnee tegi oma doktorikraadi Hollandi ülikoolis (Rootsis tähistatakse 2007.a. Linnee aastat).

Paljud hollandlased (aastas ca 900) tulevad Rootsi elama ja asutavad seal oma ettevõtted. Tihe koostöö on innovatsiooni (Holland Rootsis 5. investor), turismi valdkonnas. Holland individualistlik maa, Rootsi pigem kogukondlik ja tsentraliseeritud riik. Üritusle viidi läbi ka Lucia-päeva tseremoonia Waterloos asuva Rootsi tüdrukutekoori poolt.

4. 2007.a. Regioonide Komitee Avatud Päevade algusseminar

13.detsembril toimus Brüsselis, ¦oti majas (Rond Point Schuman, 6) 2007.a. Regioonide Komitee Avatud Päevade algusseminar. Sissejuhatavas sõnavõtus märkis Regioonide Komitee peasekretär Gerhard Stahl, et viis aastat tagasi alustatud Avatud päevad on end õigustanud. See on suurüritus, kus regionaalne, kohalik ja Euroopa Liidu tasand teevad koostööd. 2006.a. Avatud Päevadel oli üle 4000 osaleja, 75% osalejaist oli väljaspool Brüsselit.

Aastal 2003 alustasid Avatud Päevadega 7 regionaalset esindust Brüsselis, aastal 2004 oli neid juba 70, aastal 2006 oli osalejaid 135 regioonist. Ürituse organiseerimisse panustavad regionaalsed kontorid palju aega ja raha.

Graham Meadows, Regionaalarengu peadirektoraadi peadirektor, nimetas üritust suureks festivaliks ja esitas idee kutsuda aastal 2007 osalejaid ka Ukrainast, Venemaalt ja Hiinast. Avatud Päevad on üritus, mis on leidnud laialdast kõlapinda ja äratanud huvi ka kolmandates riikides. 2007.a. ürituse teemaks on „Making it happen: Regions deliver growth and jobs”.

Nimetuse autoriks on EL institutsioonid, sest 2007.a. algab uus finantsperiood, nn. delivering time. Osalemiseks on vaja moodustada taas konglomeraadid, kus viis partnerit vähemalt 3 erinevalt maalt. Partnerite maksimumarvu ei piirata.

Teemasid, mis järgmisel aastal prioritiseeritud, on  viis:
1) investorite „ligimeelitamine” (Attracting Investors);
2) klastrid (Promoting Masters);
3) mikrolaenud;
4) piiriülene koostöö (Euroopa territoriaalne kostöö, INTERREG, võrgustikud);
5) struktuurfondide kasutamine (Efficient Delivery).

Päevad on planeeritud 8.-11.oktoobrini 2007, 8.oktoobril toimub Investorite kohviku avamisüritus, ametlik vastuvõtt kolmapäeva õhtul. Plaanis korraldada debatt parlamendiliikmetega. Detsentraliseeritud ürituse korraldamiseks  planeeritakse kuu aega pärast Avatud päevade toimumist.

Kohale oodatakse 250 ajakirjanikku. Taotlused osalemiseks peavad olema esitatud 29.jaanuariks 2007. Tehti ka ettepanek lükata taotlemise tähtaega kahe nädala võrra edasi, sest töötajad naasevad Brüsselisse alles jaanuari keskel. Igal konglomeraadil peab olema üks kontaktisik juhtparnerilt, kes käib regulaarsetel vahekoosolekutel Regioonide komitees. Kontaktisikul peab olema ka kaks asetäitjat koostöökonglomeraadist, kes vajadusel teda asendavad.

Seminaride korraldamisel on oluline, et ühe seminari ruum  peab mahutama 90 inimest. Iga konglomeraat viib läbi kaks seminari.

Uus konseptsioon on ka nn. Investorite kohviku osas, mis järgmisel aastal on organiseeritud temaatilise külana vastavalt teemadele – transport, haridus, teadustöö, energia, tervis.

Osalemine Investorite kohvikus on vabatahtlik ja ei pea olema konglomeraadipõhine.  Ka ametlikul vastuvõtul on otsustatud toitu pakkuda territoriaalsete gruppidena, kaotatud on ka rahalise panuse kohustus. 30.aprilliks peaks olema programm uuteks Avatud päevadeks valmis, kus teada ka esinejad.

Kohtumisel anti teada ka Regioonide komitee 2007.a. olulisematest seminaridest-kohtumistest:
- 18.jaanuaril toimub Erasmus võrgustiku 20.aastapäeva tähistamine konverentsiga, kus analüüsitakse kõrgharidusega seotud küsimusi (mobiilsus, tööhõive, konkurentsivõime, euroopalike väärtushinnangute levik);
- 30.jaanuarist -1.veebruarini toimub nn. „Energia Nädal”, mil Regioonide komitees toimub seminar „Financing Local and Regional Sustainable Energy Solutions”. Regioonide komitee hoones on ka vastavateemaline näitus;
- Ajavahemikus 30.jaanuarist -1.veebruarini toimub  konverents „Social Housing and the Structural Funds”;
- 14.veebruaril leiab aset territoriaalne dialoog, mis keskendub Lissaboni strateegia eesmärkide täitmisele;
- 7.-8.märtsil toimub konverents „Regions for Economic Change”, mida Regioonide Komitee korraldab koostöös Lisaaboni Monitooringu Paltvormiga ja DG REGIO`ga
- 22.-23.märtsil toimub Lazio regiooni kutsel Regioonide komitee erakorraline täiskogu istung Roomas;
- 20.aprillil toimub Saksamaal Würtzburgis erakorraline 100. juhatuse istung;
- 2.-3.mail toimub Saksamaal Münsteris konverents-debatt Euroopa väärtuste kohta, mida korraldab CONST komisjon. Keskendutakse D-plaanile ja räägitakse järelemõtlemisajast ning põhiseaduslepingust;
- 6.mail toimuvad Regioonide komitee Avatud Uste päevad, mis on pühendatud Rooma Lepingu 50.aastapäevale;
- 5.-7.juunil toimuva plenaaristungi ajal on  kavas foorum „Debate Europe: Going Local” kohalikule ja piirkondlikule meediale koostöös Kommunikatsiooni Peadirektoraadiga (DG COMM);
- 22.juunil toimub Saksamaal Potsdamis seminar, mis käsitleb demograafilisi muutusi, millel on majanduslik, poliitiline, sotsiaalne ja demograafiline dimensioon. Seminar valgustab Regioonide komitee osas protsessi mõjutamisel.
- 8.-11.oktoober – Regioonide komitee Avatud Päevad 2007, kuhu oodatakse 5000 osalejat;
- 27.november – Regioonide komitee plenaaristung, Sinise planeedi foorum, mis käsitleb merenduspoliitikat;
- 29.november – struktureeritud dialoog president Euroopa Komisjoni president Barrosoga, kus kommenteeritakse komisjoni järgmise aasta tööprogrammi.

Täiendav teave: http://www.cor.europa.eu/en/activities/conferences_expo.htm

5. Soome-Vene koostööfoorum Brüsselis

14.detsembril korraldas Kagu-Soome ja St.Peterburgi regiooni esindus Brüsselis Soome-Vene koostöö foorumi. Kagu-Soomes on kuus linna (Kotka, Imatra, Savonlinna, Kouvula, Lappenranta), ja 3 regiooni, kes teevad koostööd Peterburi regiooniga. Eesmärgiks on arendada teenuseid ja tõsta konkurentsivõimet, samuti tegeleda turismi ja keskkonnaküsimustega.

Foorumil esines sõnavõtuga endine Soome peaminister, SITRA (The Finnish National Fund for Research and Development) fondi president Esko Aho. SITRA fond tegeleb innovatsiooniga. Innovatsioon on konkurentsivõime võtmeküsimus, kuid mis on selle sisu? Innovatsiooni mõõdetakse sageli rahalise panuse järgi, kuid raha innovatsiooni ei tee.

Üks rootsi teadlane on defineerinud innovatsiooni, et see on teadmiste muutmine rahaks. Euroopa ei ole hea innovatsiooni maa, sest teadusesse investeeritakse vähe. Euroopas tööjõudu vähe, teenuste pakkujaid vähe, innovatsiooniks on vaja luua turg, mis eeldab suhtumiste ja hoiakute muutust.

Selline muutus on oluline ka Venemaale. Venemaal räägitakse palju turumajandusest, kuid selle sisu ei mõisteta. Soome on püüdnud kaasa aidata Venemaal turumajanduse mõistmisel. Turureeglite järgimine tooks Venemaale rohkem välisinvestoreid. Euroopa Liit peaks ka struktuurfondide kaudu panustama rohkem innovatsiooni ja arengusse. Praegu suunatakse 99% vahenditest sildade, teede ehitamisse, kuid see ei tõsta konkurentsivõimet.

Seni kuni Euroopa arvab, et on parim, on peagi ka praegust elustandardit raske säilitada. Euroopa peab mõistma, et maailm muutub. Energia alane koostöö Venemaaga oluline, turumajandusse jõudmiseks ja demokraatia arenguks läheb Venemaal aega põlvkonna jagu. Ilma selleta ei ole Venemaa jätkusuutlik. 

Esko Ahole oponeeris teravalt Konstantin Trofimov, Vene alaise esinduse asejuht Euroopa Liidus, väites, et Venemaal on eriline turumajandus ja E. Aho sõnavõtt ebakompetentne. Koostöö prioriteedid on transport, keskkond, äri, haridus, julgeolek ja kultuur. Euroopa Liit annab liialt vähe finantstoetust koostööks. Praegu on võimalik teha koostööd INTERREG, TACIS programmi toel, ENPI  CBC „South-East Finland – Russia 2007-1013” ja valitsustevaheliste rahaeraldiste abil. Ülevaade Kagu-Soome-Peterburi regiooni koostööprogrammist kodulehel:
http://www.southeastfinrusnpi.fi/

Täiendav teave foorumi kohta:
http://www.finrusoffice.net/cms/opencms/en/news/Finnish-Russian_Forum.html

6. ECOS-komisjoni koosolek

15.detsembril toimus Regioonide Komitees ECOS (majandus- ja sotsiaalpoliitika) komisoni koosolek, kus arutati komisjoni 2007.a. tööprogrammi. Komisjoni liikmete soovitusel lisati tööprogrammi sotsiaalse kaasatuse teema ja puuetega inimeste teema, sest aasta 2007 on kuulutatud võrdsete võimaluste aastaks. 

Komitee planeerib kahte väljasõiduistungit – 28.-29.juunil Itaaliasse , kus toimub ka seminar teemal „Võrdsed võimalused ja naismigrantide integreerimise edendamine” ja 22.mail Saksamaale Potsadami, kus toimub seminar teemal „Kuidas toime tulla demograafliste muudatustega Euroopa linnades ja regioonides”. 

Oluline on ka koostöö Euroopa Liidu Nõukoguga.  Komisjonile oli esitatud kaks ettepanekut 2007.a. uurimisprogrammide läbiviimiseks – kohalike omavalitsuste maksupoliitika ja Euroopa Liidu sisese migratsiooni alal. Arutelu tulemusel võeti vastu otsus tegeleda migratsiooniküsimustega, sest sel on märkimisväärne mõju kodutusele ja kuritegevusele.  Uurimus käsitleks A-8 riikidest (Poola, Leedu, Eesti, Läti, Sloveenia, Ungari, Slovakkia ja T¨ehhi Vabariik) pärit võõrtöötajaid. Paljudel võõrtöötajatel puuduvad võimalused sotsiaaltoetusteks, paljudel puuduvad võimalused leida sobivat tööd, paljusid on ära kasutatud muul viisil.

Arutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korda. Raportöör Catarina Segersten-Larsson (Rootsi) avaldas arvamust, et kohalikele omavalitsustele on hanked keerulised, direktiiviga muudetakse olukorda keerukamaks. Direktiivid tekitavad olukorra, kus hankeid välja ei kuulutata ja neid hoopis välditakse. Kõige madalama hinnaga pakkumine ei ole alati kõige parem,  avalike konkursside lõpptulemused peaksid lähtuma kvaliteedist. Ettevõtted kasutavad sageli oma mainet, et konkurssi võita, seejärel tehakse allhankeid, materjale ostetakse hoopis kusagil mujalt ja palju odavamalt eelnevalt näidatust.

Arutlusel oli ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamine. Piirkonnad ja kohalikud omavalitsused on väikeettevõtete arenguks vajaliku infrastruktuuri pakkujad (klastrite arendamine, kutsealane koolitus). Oluline on haridusprogrammidesse viia ettevõtluse teema. Euroopa Investeerimisfondil peaks olema olulisem roll abi andmises piirkondlikele riskikapitalifondidele, samuti peaks Euroopa Investeerimispanga grupp rohkem teavitama oma rollist ja uutest programmidest.

Täiendav teave:
http://www.toad.cor.europa.eu/CORConvocation.aspx?body=ecos-iv&date=15122006

7. Konverentsid, seminarid, muud

* 25.-26.jaanuaril 2007 toimub Euroopa Komisjonis, Charlemagne hoones, rue de la Loi 170 konverents “Regions for economic change”, mis käsitleb demograaflisi muutusi ja sellega seonduvat ühtekuuluvuspoliitikat, tutvustatakse struktuurifondide kasutamist regioonides. Konverents keskendub demograafiliste muudatustega toimetulekule, maa- ja hõredalt asustatud piirkondade arendamist, teemaga seonduvaid strateegilisi suundi ja tegevuskavasid, struktuurfondidega seotud võimalusi perioodil 2007-2013. Osalema oodatakse 500 inimest, registeerumine toimub aadressil:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/demographicchallenge_jan07/home_en.cfm


* 13.detsembril avaldas Euroopa Komisjon aruande Euroopa majanduskasvu ja tööhõive strateegia täitmisest, mis on aluseks 2007. kevadise Ülemkogu aruteludele. Hinnang Eestile on väga positiivne – Eesti on üks kuuest liikmesriigist, kellele komisjon ei pidanud vajalikuks teha 'ametlikku soovitust' - 'country specific recommendation'i.

Positiivse hinnangu on Komisjonilt lisaks Eestile saanud veel Soome, Taani, Rootsi, Iirimaa ja Luksemburg. Komisjoni aruande põhjalikum analüüs valmib jaanuaris.
Lühikokkuvõte  lühikokkuvõte komisjoni aruandest, hinnangust Eestile ning Eesti nn country chapteri täistekst internetiaadressil:
http://ec.europa.eu/growthandjobs/annual-report-1206_en.htm

* 18.-19.märtsil 2007 toimub Dubais 3. Euroopa-Araabia Linnade koostöökonverents, teemaks uus arengudialoog, kuhu CLRAE, CEMR ja COPPEM (Euroopa-Vahemere Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Partnerluse Komitee)  esitavad osalejaiks Euroopa linnu esindavad linnapead.

* 16.-18.aprillil 2007 toimub Soomes Hämeenlinnas EISCO (European Information Society Conference) konverents, teemaks “i2010 Digital Local Agenda”. Konveents on Euroopa suurim infoühiskonna alane üritus kohalikele  ja regionaalsetele omavalitsustele. Täiendav teave, registreerimine ja programm internetiaadressil: www.eisco2007.org

Koostas:
Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee
15.12.2006


19.12.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit