Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


04. – 08.detsember 2006
Print

E-nädalakiri 32/2006

Sisukord:
1.Linnapoliitikaid käsitlev infopäev Saksa esinduses
2. ELAN võrgustiku koosolek
3. Kohtumine Maive Rutega Euroopa Komisjonis
4. Regioonide Komitee koordinaatorite koosolek
5.  Konverentsid, seminarid, muud

1.Linnapoliitikaid käsitlev infopäev Saksa esinduses

4.detsembril toimus Saksamaa Alalises esinduses Euroopa Liidu juures infopäev, kus anti ülevaade eelseisva Saksamaa eesistumisperioodi ruumilise planeerimise ja linnaarengu poliitikatest.

Ürituse avas Sabine Dannelke, Saksamaa alalise esinduse transpordi, ehituse ja linnaasjade osakonna juhataja. Infopäeval anti ülevaade 24.-25.mail 2007.a. Leipzigis toimuvast mitteametlikust ministrite kohtumisest linnaarengu ja territoriaalse kaasatuse teemal, Saksamaa prioriteetidest territoriaalse agenda edasiarendamises ning  Lepzigi  harta sisust.

Lepzigi kohtumise  sisuks 2007.aastal on linnade ja –piirkondade tugevdamine, konkurentsivõime, sotsiaalse ja territoriaalse kaasatuse edendamine Euroopas.  Kohtumise esimesel päeval keskendutakse linnade arengu, teisel päeval ruumilise planeerimise ja territoriaalse kaasatuse küsimustele. Saksa eesistumise eesmärgiks on linnavõrgustike arendamine (EUKN - European Urban Knowledge Network, Skills Symposium, mille esimene kohtumine toimus käesoleval aastal 9.-10.novembril Suurbritannias Leedsis ja URBACT II), tõsta Euroopa Investeerimispanga (EIB) rolli linnade arengus ning toetada laenupoliitika, JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) finatntsinstrumendi edasiarendamist.

Linnapoliitkate arengus on olulist rolli mänginud Madalmaade (2004) ja Luksemburgi (2005) eesistumisperioodid. Eelseisva aasta olulisimad sündmused linnapoliitika arengus on 6.märtsil  Berliinis toimuv  linnaarengu direktorite kohtumine, 26-27.aprillil Hamburgis Euroopa arhitektuuripoliitika alane foorum „Baukultur” (EFAP –European Forum for Architectural Policy) linnadisaini alal.

Euroopa jätkusuutlike linnade Lepzigi harta põhineb 2000.a. Prantsusmaa eesistumise ajal vastuvõetud Lille`i tegevuskavale, 2004.a. Rotterdami „Urban acquis`le” ja 2005.a. detsembris Bristolis vastuvõetud dokumendile „Bristol accord on sustainable communities”.  Lepzigi harta on edendab kahte strateegilist suunda: integreeritud linnapoliitikaid (sektoraalsete poliitikate koordineerimine, tasakaal majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnahuvi vahel, elanike osaluse suurendamine, era- ja avaliku sektori investeeringute koordineerimine) ja keskendub vähearenenud linnapiirkondadele arendamisele, erihuvi on tegelemine mujalt saabunud immigrantidega.

Territoriaalsel koostööl on 6 prioriteetset valdkonda:
1.linnade koostöövõrgustiku arendamine;
2. linna-maa partnerlus;
3. ettevõtete klastrite ja innovatsiooni arendamine;
4. tehnoloogilised võrgustikud;
5. riskidega toimetulek eri tasanditel;
6. keskkonnastruktuurid ja kultuuriressursid.

Eesmärgiks on regioonide potentsiaali tõstmine ja mitmekesisuse tugevdamine.
Kohtumisel rõhutati, et pole mõtet rääkida poliitilisest avaldustest, vaid eesmärkide saavutamise võimalustest ja rahalistest vahenditest linnade ruumilisel planeerimisel, samuti linnade osast piirkondade arengus, linnatranspordi arendamisest ja sellega kaasnevast.

Esitatud seisukohti kritiseeris teravalt Euroopa Komisjoni esindaja, kelle sõnul linnade osa territoriaalses koostöös on ületähtsustatud ja arvestada tuleks majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonna-alast tasakaaluhoidmist . Lepzigi hartat nimetatakse juba praegu Euroopa linnapeade hartaks, mis ei arvesta maa-elu arenguid.

Täiendav teave: www.bmvbs.de

2.ELAN võrgustiku koosolek

5.detsembril toimus Austria Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures (aadress avenüü Cortenberg, 30) ELAN võrgustiku koosolek. Koosoleku peateemaks oli CEMR `i töö prioriteedid aastal 2007.

Angelika Poth-Mögele sõnavõtu järel määrasid üleriigiliste omavalitsusliitude liitude esindajad eri valdkondade prioriteedid järgmiseks aastaks: avalike teenuste, siseturu ja avalike hangete  valdkonnas üldhuvi sotsiaalteenuste Euroopa Strateegia, kommunikatsioon era- ja avalike huvide partnerluse alal; keskkonna alal temaatiline strateegia jäätmete ennetuse ja  käitlemise osas ning jäätmete raamdirektiiv, temaatiline strateegia õhusaaste ja välisõhu direktiiv; tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoiu valdkonnas Euroopa Liidu tööseaduse uuendamise roheline raamat, Sotsiaalagenda rakendamise vahearuanne, tervisestrateegia valge raamat, toitumise valge raamat.

CEMR` i proriteetsete töövaldkondade hulka kuuluvad ka infoühiskonna, maaelu arenguga seotud teemad ja valitsemise ning halduse lihtsustamisega seotud valdkonnad (Euroopa kommunikatsioonipoliitika, administratiivkulude vahendamisega seotud tegevuskava).
Arutlusel oli ka koostamisel olev Leipzigi harta, mille eesmärke kritiseerisid CEMR`i esindajad.

Harta ei ole põhimõtteliselt midagi uut, eesmärkide saavutamist peaksid toetama struktuurfondid. Hea on, et tähelepanu pööratakse linnade arhitektuurile, kuid fookus on liialt metropolidele ja ei ole arvestatud maaelu arenguid.

14.-16.aprillil 2007 toimub Soomes infotehnoloogia alane CEMR`i konverents, koht veel täpsustamisel.

28.januarist kuni 3 veebruarini toimub Brüsselis Euroopa Komisjoni Energia nädal. Ürituse programm on  huvitav ja orienteeritud kliimamuutustele. Sotsiaaldialoogi alasest koostööst andis lühiülevaate CEMR`i esindaja Asli Ozceri. Aastal 2007 pööratakse enam tähelepanu migrantide integreerimisele, organiseerimisel on vastav seminar.

CEMR`i sotsiaalpoliitikate koordinaator Asli Ozceri lõpetab sel aastal töö CEMR`is, asudes tööle omavalitsusprojektidega tegelevasse eraettevõttesse.

Järgmine  ELAN-võrgustiku koosolek toimub 19.detsembril Rootsi liidu esinduses.

3.Kohtumine Maive Rutega Euroopa Komisjonis

6.detsembril toimus Euroopa Komisjonis kohtumine väikeettevõtluse konkurentsivõime direktori Maive Rutega. Kohtumise teemaks oli esmakordselt väljaantav Euroopa Ettevõtluse auhind, mille üheks nominendiks oli Eestist Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Kohtumisel osalesid ka Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Epp Rahumägi, Eesti Televisiooni ja Ida-Viru maakonnlehte Põhjarannik esindajad.

Maive Rute rõhutas, et Euroopa Ettevõtlusauhinna nominentideks said kohalike omavalitsuste ja avaliku sektori parimaid ettevõtlust toetavad projektid. Euroopa Komisjoni eesmärk on muuta väikeettevõtete elu lihtsamaks ja vähendada bürokraatiat. Uurimused näitavad, et kui ettevõtete administratiivset koormust vähendada, tõuseb  SKP 1,5 %.

Paljud Euroopa Liidu ettevõtlust reguleerivad seadused on ajast ja arust ning vajaksid lihtsustamist.

Kohalike omavalitsuste huvides on toetada ettevõtlust, millega kaasnevad uued töökohad ja laekuvad maksud. Mõte auhinna loomiseks tuli Suurbritanniast, kus toimub analoogne rahvusliku tasandi võistlus. 2007.a. ettevõtlusauhind antakse üle eesistujamaa pealinnas Lissabonis.

2005.a. novembris välja kuulutatud konkursile registreerus 400 projekti, millest sõelale jäi 13. Valiku tegi rahvusvaheline ¸ürii, kes väärtustas eelkõige projektide püsivust ja jätkusuutlikkust. Auhinnad on jagatud viide kategooriasse. Euroopa probleemiks on  vähene ettevõtlusalane riskivalmidus, see on seotud  Euroopa kultuuripärandi- ja ruumiga, mis on erinev Ameerikast.  Inimesed eelistavad töötada avalikus sektoris, pankrotistumine on meie kultuuriruumis negatiivse märgiga.

Väikeettevõtted on enamasti kuni 5 töötajaga, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on suuremas osas alla 10 töötajaga. Tööhõive lõviosa annavad suurettevõtted. Ettevõtlikkust tuleks õpetada juba koolis, see peaks saama haridussüsteemi lahutamatuks osaks.

Eestis on seni teadmistepõhine õpe, kus pööratakse vähem tähelepanu omaalgatusele ja argumenteerimisoskusele. Ettevõtlusõpet ei tohi võrdsustada majandusõppega. Ettevõtlusõpe peab kaasa andma ettevõtlusalase hoiaku, tahtmise võtta vastutust.

Üks riskifaktor ettevõtlusele on ettevõtted, mille eesotsas on vananevad omanikud. Selliste ettevõtete likvideerimisoht paneb küsimärgi alla  miljonid töökohad. Oluline on levitada mentorprojektide näiteid vananevatele ettevõtjatele.  

4. Regioonide Komitee koordinaatorite koosolek

5.detsembril toimus Regioonide Komitees 67. täiskogu eelne riiklike delegatsioonide koordinaatorite koosolek.

Koosoleku esimest osa  juhatas Frank Hiltermann (Hollandi delegatsiooni koordinaator), teist osa Steen Illeborg (Regioonide komitee esindaja). Teemaks oli  uus Regioonide komitee publikatsioon „Who does What?”, kus lisaks Regioonide komitee töötajatele plaanis lisada ka rahvusdelegatsioonide koordinaatorite nimed ja kontaktaadressid.

Kavas on uuendada komitee kodulehekülge, mis peaks valmis saama 2007.a. veebruaris. 1.jaanuarist 2007 liituvad Regioonide komitee tööga Bulgaari ja Rumeenia esindajad. Uutele koordinaatoritele kavas detsembri lõpus teha tutvustav ülevaade komitee tööst ja protseduurireeglitest.

Küsimusi tekitas Regioonide Komitee ja Euroopa Liidu Nõukogu koostöökava eelnõu. Nagu paljud Regioonide komitee eelnõud, koostati ka see prantsuse keeles (nii on 60% dokumentide puhul) ning kommenteerimiseks jäi aega vaid kaks päeva. Kommentaare võib komiteele alati saata inglise keeles. Tulevikus püütakse ka  inglise keelseid eelnõusid välja saata. Teema väärib tõstatamist kohtumisel Regioonide komitee presidendiga, aastal 2007 peaks see vähemalt korra aset leidma.

Tõstatus ka küsimus, kuidas Regioonide komitee liikmed saavad osaleda väljaspool Brüsselit toimuvatel seminaridel, kuidas toimub osalejate valik. Regioonide komitee sekretariaat lubas selle kohta koostada memo, mis saadetakse teadmiseks ka koordinaatoritele.

Regioonide komitee korraldab 22.-23.märtsil 2007 täiskogu istungi Roomas,  Vatikani piirkonna vahetus läheduses asuvas  Auditorium di Santa Cecilia hoones (aadress Via della Conciliazione, 4). Otsitakse ruumi koordinaatorite kohtumiseks,  problemaatilisem on rahvusdelegatsioonide liikmete kohtumiseks ruumide leidmine. Hotellid tuleb liikmetel broneerida hiljemalt 31. jaanuariks, kui soovitakse kasutada kokkuleppehindu.

Arutlusel oli ka teema, kas loobuda  posti teel dokumentide saatmisest. Kaks aastat tagasi saadeti komitee liikmetele kiri, kus küsiti armust paberdokumentidest loobumise kohta. Vastuseid tuli 34, milles mõned teatasid, et soovivad endiselt soovivad saada dokumente kirjalikult.

Alates järgmise aasta 1. jaanuarist kehtestab Regioonide Komitee uue maksesüsteemi päevarahade ja lennupiletite kompenseerimiseks. Sepärast peavad Regioonide Komitee liikmed  saatma enne 1.jaanuarit 2007 komitee sekretariaati uue taotlusvormi, mis on aluseks päevaraha ning piletite kompensatsiooni saamiseks uuel aastal.Varem maksti toetus avansina ette ning seejärel kontrolliti, kas esitatud dokumendid on õiged ning allkirjad olemas. Nüüd kontrollitakse aga kuludokumente enne rahaülekannet.

5.Konverentsid, seminarid, muud

* 9.-10.novembrini toimus Magdebugis Saksamaal 1.  Euroopa teaduslinnade kongress, kus osalesid 49 linna esindajad. Kongressil võeti vastu Magdeburgi delkaratsioon, mis edastati Euroopa Komisjonile. Võrgustikus osalemisest huvitatuil tuleb kontakteeruda dr. Kalus Puctaga, Magdeburgi majandusnõunikuga e-aadressil: kontakt@sciencecities.eu
Täiendav teave: http://www.sciencecities.eu/en/kongress.html

* Inglise kohalike omavalitsuste rahvusvaheline büroo (LGIB - Local Government International Bureau) on välja andnud siseturu reeglite giidi, mis puudutab otseselt kohalikke omavalitsusi ja avalikke teenuseid. Trükist on võimalik leida e-aadressilt:
http://www.lgib.gov.uk/publications/2006/At_your_service.html

* Londoni kohalikud omavalitsused annavad välja igakuist eurobülletääni, kus kajastatakse aktuaalseid Euroopa Liidu teemasid, positsioonipabereid, uudiseid Londoni europarlamendi saadikutelt. Bülletään on leitav aadressilt: http://www.alg-europe.gov.uk/publications.htm.

*  Loodavasse Euroopa Regioonide ja Kohalike Omavalitsuste majja Brüsselis on tulemas ka EUROCITIES`i liikmeslinnade esindused. Praeguste läbirääkimiste seisuga planeerivad uude majja, kus hakkab paiknema ka Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindus, oma esindust järgnevad linnad: Holland -  Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht; Prantsusmaa - St. Etienne, Lyon ; Soome – Tampere; Poola – Varssavi; Türgi – Yalova, Istanbul; Bulgaaria – Plovdiv, Varna, Bourgas; Suurbritannia – Glasgow, Belfast. EUROCITIES`e esinduste päralt saab olema maja 2.korrus. Uus nn. kohalike omavalitsuste maja, mille avamine on planeeritud 2007.a. aprillikuusse, asub aadressil Square de Meeus 1, Brüsssel.


Koostas:
Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee
08.12.2006


19.12.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit