Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


13.12.06 Uudiskiri nr 47
Print


Palume reserveerida oma kalendrites kuupäevad 14.-15. veebruar 2007, et osaleda arvult kolmandatel Linnade ja Valdade Päevadel, mis ka tänavu toimuvad Sokos Viru Hotelli konverentsikeskuses.

Programmid on hetkel koostamisjärgus, tõenäoliselt jaanuari esimeses pooles saame välja pakkuda juba konkreetsemad kavad. Ürituse ametlik koduleht on endiselt: http://www.linnadvallad.com . Pakettide hinnad saadame laiale ringile välja lähiajal, peale mida algab registreerimine.

Seminaripakettide hinnad jäävad hinnavahemikku 350-800 krooni (sisaldavad peaasjalikult toitlustamist), kokkuleppehind Viru hotelliga 855-950 krooni öö. Nagu ikka, ootame osalema nii juhte kui ka spetsialiste, sest teemavaldkonnad peaksid uut ja informatiivset pakkuma mõlemale nimetatud juhtimistasandile.

*

Detsembri algupoolel esitasid Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit Vabariigi Presidendile pöördumise palvega mitte välja kuulutada Riigikogus 22. novembril 2006. a vastu võetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus, mis muudaks põhimõtteliselt üldarstiabi seni kehtivat korraldust. Pöördumise tervikteksti saab lugeda aadressilt: http://portaal.ell.ee/9533 . Muudatuste sisu kokkuvõtlikult tähendab seda, et
kohalikud omavalitsused muutuvad tervishoiuteenuse korraldajaks, osutajaks ja rahastajaks
koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.

Riigikogu stenogrammidest ilmnes, et muudatuse eesmärgiks on leevendada perearstide puudust maal selle kaudu, et arstid vabastatakse ettevõtja kohustusest, jättes vastavad ülesanded kohalikule omavalitsusele. Nimetatud seadusemuudatuse kaudu tehakse kohalik omavalitsus otseselt vastutavaks üldarstiabi korraldamise ja kättesaadavuse tagamise eest kohaliku omavalitsuse territooriumil. Kahetsusväärne on, et selline oluline muudatus viidi sisse eelnõu menetluse lõppetapis Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil.  Nagu seisab liitude pöördumises: "Vastavalt harta art 4 p-le 6 kohalike võimuorganitega konsulteeritakse õigeaegselt ja sobival viisil kõigi neid otseselt puudutavate küsimuste planeerimise ja otsustamise osas niipalju kui võimalik." Sama ja rohkemgi kinnitab teadupärast EV põhiseadus. Eile teatas presidendi kantselei, et president Toomas Hendrik Ilves kirjutas alla
otsusele kuulutada välja Riigikogus 22. novembril 2006 vastu võetud seadus.

*

Samuti informeerime, et 2007. aasta läbirääkimiste teemaks ja kokkuleppeks olnud uus üldhariduskoolide rahastamismudel ei rakendu 01.01.2007 vastavalt koalitsiooninõukogu otsusele. Linnade Liidu juhatus toetas välja töötatud uut rahastamismudelit. Samuti on läbirääkimiste lõpp-protokollis fikseeritud uue haridusmudeli põhimõtted ja rakendamise aeg. Esialgse info kohaselt võib uue mudeli rakendumine toimuda ka teisest poolaastast.

Uus mudel toetanuks põhimõtet, et õpilased saaksid alghariduse kodulähedastes koolides, põhikooli III astmes ja gümnaasiumis olnuks rõhk aga hariduse kvaliteedil ja efektiivsusel. Läbirääkimiste lõpp-protokolli kokkuleppe kohaselt arvestaks uus rahastamismudel lisaks õpilaste arvule klassis ka klassikomplekte, õppekava kulu/hinda erinevatel kooliastmetel, laste erivajadusi ja sellega seotud tugisüsteeme, kakskeelset õpet, õpetaja kvalifikatsiooni, lisades täiendava ressursi klassijuhatamise tasu ja kooli juhtimiskulude (direktori, õppealajuhataja palgavahendid) ning pedagoogide täienduskoolituse kulude kompenseerimiseks.

Maaomavalitsuste Liidus oli nii uuele rahastamismudelile ülemineku pooldajaid kui neid omavalitsusi, kes leidsid, et mudel on küll põhimõtteliselt õige, kuid rakendamine tekitaks probleeme vähese õpilaste arvuga maakoolides. Vastuseisu uuele rahastamismudelile
ilmutas ka Rahvaliit novembri algul, mille sisuga saab lähemalt tutvuda: http://portaal.ell.ee/9287.

Õpetajate palgaalammäärade tõusuprotsentide kohta loodame lähitundidel-päevadel saada lisainfot, millest teile kohe ka teada anname. Õpetajate palgaalammäärade tõusuprotsent on seotud hariduse rahade jaotuse otsustega.

*
 
Eilsel juhatuse koosolekul oli päevakorras järgmine punkt: "Maade jätmine riigi omandisse kohaliku omavalitsuse planeeringualadel". Kohal oli kaks esindajat Maa-ametist, kes vastasid linnade ja valdade esindajate küsimustele.

Kuigi teema kujunes arusaadavalt emotsionaalseks, jäi põhiküsimuseks koostöö parandamise või algatamise võimalikkus. Väga konkreetset vastust küll ei tulnud, kas ja millal või kuidas, aga ELL-i taotlus sai edasi antud. Maa-ameti esindajate suurimaks etteheiteks oli, et linnadest ei saa päringutele informatsiooni, eriti suurematest linnadest. Juhatus palus lähiajal esitada nimekiri linnadest, kes  "koostööd" pidurdavad. Liidu poolt anti edasi taotlus, et riigi maa-ameti juhi kt kutsuks kokku omavalitsusliitude esindajad, et saaks KOV-idega koos läbi arutatud riigi maapoliitika alused seoses omavalitsustega.

*

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse projekt, mille tulemusel hakkas ettevõtjaks 60 töötut, jõudis üle-euroopalisel ettevõtluse arendamise konkursil 13 finalisti hulka, omas kategoorias jõuti teisele kohale. 7. detsembril toimus Brüsselis pidulik autasustamine.

Sihtasustus Ida-Viru Ettevõtluskeskus on üks kolmeteistkümnest ettevõttest, mis kandideeris Euroopa ettevõtlusauhinnale. Rahvusvaheline ¸ürii valis 51 riikliku kandidaadi seast 13 ettevõtet, mis osalesid mainekal auhinnatseremoonial Brüsselis 7. detsembril 2006.

Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub integreeritud ettevõtlustoetust ettevõtjana tegutsemisest huvitatud töötutele. Keskus pakub koolitust, abi ettevõtte asutamisel ja rahastamisel ning järelnõustamist kuue kuu jooksul pärast ettevõtte asutamist.

Piirkondliku tasandi ettevõtluse toetamise algatusi tunnustava ja autasustava Euroopa ettevõtlusauhindade võistluse riiklikus voorus osales üle 400 kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse kõigist ELi liikmesriikidest ning Bulgaariast, Islandilt, Norrast ja Rumeeniast.

Sündmust kajastas ka ETV kahel korral, uudistes kõlas ka Regioonide Komitee roll konkursi läbiviimisel. Uudisklippide sisust loe lähemalt: http://www.etv24.ee/index.php?0568298 .

*

Soovitame teil vaadata ka 09.12.06 eetris olnud AK-d ja I. Treufeldti uudislõiku kolme Balti riigi euroabivahendite kasutamisest. Kommentaari andis Euroopa Komisjoni regionaalarengu peadirektoraadi üksuse juht Alain Roggeri, kelle hinnangul ootab EK Eestilt tõhusamat regionaalpoliitikat Euroopa Liidu toetuste paremaks kasutamiseks.

Vt lähemalt: http://www.etv24.ee/index.php?0534940  (09.12.06, AK kl 21.00)

*
Novembrikuu juhatuse koosolekul olnud teemadest on kodulehel üleval mõned
ülevaatlikud esitluskavad. Siinkohal mainiks ära teemad:

- Esmatasandi tervishoiu arengukava
- Muudatused üldhariduse rahastamismudelis 2007 (I. Allsaar)
- ELL ettekanne ümarlaual "Lasteaiakoht - kas igale lapsele?"
- RES 2007-2013 EL vahendite planeerimise hetkeseisust (O. Valtson)

Materjalid leiab aadressilt: http://www.ell.ee/9436  ja need on koostatud
novembrikuu seisuga.

*

Tehnilistest uuendustest on lisaks ELL-I ingliskeelsele voldikule valminud ka PowerPoint esitluskavade alused, mis on üleval liidu kodulehe avalehel põhiteksti all ja mida saab ELL-iga seotud ettekannete koostamisel alla laadida ja kasutusele võtta: http://www.ell.ee . Samas on ka korrigeeritud ELL-i eri värvilahendustega logod. ELL-ile kui heale partnerile oma
kodulehel viidates saate võtta uued kakskeelsed logod kasutusele.

*

6.-7. detsembril toimunud EL Regioonide Komitee täiskogu istungil võttis komitee vastu omaalgatusliku arvamuse "Maapiirkondade omavalitsuste roll Euroopa piirkondade arengus" ning arvamuse teksti tegi muudatusettepanekud Uno Silbergi algatusel ka Eesti delegatsioon. Muudatusettepanekutega muudeti Regioonide Komitee teksti peaasjalikult selgemaks ning tulevikku suunatumaks.

*
Ja lisaks veel viimasest ajast mõned olulisemad uudised BNS-ist, mis puudutavad kohalikke omavalitsusi.

Riik loob üleriigilise sotsiaalteenuste andmeregistri

TALLINN, 11. detsember, BNS - Sotsiaalministeeriumi poolt välja kuulutatud rahvusvaheliste läbirääkimistega riigihanke sotsiaalteenuste andmeregistri loomiseks võitis TietoEnator Eesti AS pakkumine, teatas ministeerium. Loe lisa: http://portaal.ell.ee/9549

Riik valmistub ökomaksude reformi taaskäivitamiseks

TALLINN, 04. detsember, BNS - Rahandusministeerium teeb ettevalmistusi kaks aastat tagasi kalevi alla pandud ökoloogilise maksureformi elluäratamiseks, kirjutas Äripäev. Riigile tooksid ökomaksud aastas umbes kaks miljardit krooni maksutulu juurde. Loe lisa: http://portaal.ell.ee/9532

*

Kõigile kontorilaua taga istujatele lihtsalt teadmiseks, et ¦oti ja Kanada teadlased on leidnud, et sirge seljaga istumine ei ole seljale parim. Vaadake http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6187080.stm, uudise juures on pilt sellest, milline oleks õigem isteasend.

***

Uudislistiga liituda saab aadressil ell-uudis-subscribe@lists.ell.ee,
listist lahkumiseks saata kiri ell-uudis-unsubscribe@lists.ell.ee.
Probleemide puhul võite ka kirjutada otse kaidi@ell.ee  või kaimo@ell.ee.
Vanu uudiskirju saab lugeda http://portaal.ell.ee/3777.

13.12.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit