Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


27. november - 2. detsember 2006
Print

E-nädalakiri 32/2006

Sisukord:

1. Euroopa omavalitsuste ja regioonide maja 4.koosolek CEMR`is

2. Ida-Viru ettevõtlusprojekt jõudis Euroopa ettevõtluse arendamise konkursi finaali  

3. EDUC komisjoni koosolek
4. Konverentsid, seminarid, muud

1. Euroopa omavalitsuste ja regioonide maja 4. koosolek CEMR`is

Teisipäeval, 28. novembril toimus 4. Euroopa omavalitsuste ja regioonide maja koosolek Euroopa Kohalike ja Regionaalsete omavalitsuste Nõukogus. Koosolekul osalesid Küprose, Taani, Eesti, Soome, Kreeka, Islandi, Itaalia, Läti, Norra, Rumeenia, Rootsi, ¦oti ja Inglise omavalitusliitude esindajad. Kooslekut juhatas Frank Hiltermann Madalmaade omavalitsusliidust.  Koosolekul osales ka maja valdaja esindaja hr Dolberg.

Dominique Arrestat, CEMR`i finantsdirektor andis teada, et kõik allüürilepingud CEMR`iga on omavalitsusliitude poolt  allkirjastatud. Brüsselisse pole jõudnud veel vaid Bulgaaria ja Poola lepingud. Majas vaba ruumi ei ole, Leedu omavalitsusliit on hetkel ootelehel ja peab läbirääkimisi Brüsselis kontoripinna leidmiseks. EUROCITIES`e, maja 2.korrust üüriva organisatsiooni  esindajatega tuleb läbi arutada broneeringute süsteem, kuidas majas koosolekuruume jagada.

Omavalitsuste majas on neli kooslekuruumi: üks suur, 50-kohaline, üks keskmise suurusega ja 2 väiksemat ruumi (ca 20 inimesele), mida saab muuta ka üheks suureks ruumiks. Ruumide kasutamise intensiivsus ja sagedus arvestatakse punktisüsteemi abil, mis on aluseks kasutuskulu väljaarvestamisele.

Koostamisel on nimekiri isikutest, kes saavad pideva sissepääsukaardi. Sissepääs külalistele saab olema liftide abil vajaliku korruseni, koridorides liikumine toimub vaid vastuvõtva liidu esindaja teadmisel. Ühiselt EUROCITIES`e esindajatega tuleb palgata maja hooldaja (majahoidja) ja valvelaua töötaja. Praegu haldab maja DEXIA pank kuni 31.detsembrini, seejärel algavad remonditööd. Maja ametlik tööaeg hakkab olema kella 9.00-17.00-ni. Konditsioneer töötab majas kella 07.00-19.00-ni. Kõikidel sissepääsukaartide omanikel on majja sissepääs võimalik 24 tundi ööpäevas. Lisatasu elektrikasutuse eest tuleb maksta juhul, kui puhkepäevadel on vaja kasutada konditsioneeri. Esimesele korrusele sooviti ka postkaste, kuid vajalikul hulgal neid raske paigadada. Iga liit peaks koostama nimekirja asjadest, mida soovib või peab vajalikuks jagada teistega (koopiamasin, köögiinventar jms). Maja avamine on planeeritud aprillikuusse. 8.detsembril toimub CEMR`is arvutispetsialistide nõupidamine, et rääkida võimalikest interneti kasutamisega seotud probleemidest

2. Ida-Viru ettevõtlusprojekt jõudis Euroopa ettevõtluse arendamise konkursi finaali 

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse projekt, mille tulemusel hakkas ettevõtjaks 60 töötut, jõudis üleeuroopalisel ettevõtluse arendamise konkursil 13 finalisti hulka.

Sihtasustus Ida-Viru Ettevõtluskeskus on üks kolmeteistkümnest ettevõttest, mis kandideerib Euroopa ettevõtlusauhinnale. Rahvusvaheline ¸ürii valis 51 riikliku kandidaadi seast 13 ettevõtet, mis osalevad mainekal auhinnatseremoonial, mis toimub Brüsselis 7. detsembril 2006. Piirkondliku tasandi ettevõtluse toetamise algatusi tunnustava ja autasustava Euroopa ettevõtlusauhindade võistluse riiklikus voorus osales üle 400 kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse kõigist ELi liikmesriikidest ning Bulgaariast, Islandilt, Norrast ja Rumeeniast.

Lisaks Ida-Viru Ettevõtluskeskusele osutusid väljavalituteks ettevõtted Austriast (Stadgemeinde Lienz), Belgiast (Fondation pour la Recherche), Bulgariast (Business Center/Business Incubator), T¨ehhist (Statutory City of Chomutov), Soomest (Y4 Committee), Saksamaalt (Ifex), Itaaliast (Comune di Roma), Norrast (Ungt Enterprenorskap), Portugalist (CEC-CCIC), Slovakkiast (Obec Slovensky Gorb), Rootsist (Rock City), Suurbritanniast (The Welland SSP Ltd). Võistlus käivitati 2005. aasta novembris, et tõsta teadlikkust kohalike omavalitsuste ja ettevõtete partnerlustegevustest ning tõsta esile edukate ettevõtjate rolli Euroopa majanduse arengus. Auhinnad antakse välja viies kategoorias: ettevõtluse teerajaja, ettevõtluse toetamine, bürokraatia vähendamine, inimestesse investeerimine ning vastutustundlik ettevõtlus.  7.detsembril aset leidval tsermoonial osalevad Euroopa Komisjoni asepresident, ettevõtluse ja tööstuse volinik Günther Verheugen, Regioonide komitee president Michel Delabarre, Soome kaubandus- ja tööstusminister Mauri Pekkarinen ja  Euroopa Komisjoni väikeettevõtluse konkurentsivõime üksuse direktor Maive Rute.

Võitjad saavad autasuks pronksskulptuurid, mille autoriks on hispaania kunstnik Rosa Fuentes. Skulptuur on tähekujuline ja sümboliseerib ühiskonda, loodust ja kultuuri.

Euroopa ettevõtlusauhindade kohta täiendava teave  koduleheküljel

3. EDUC komisjoni koosolek

30. novembril toimus Regioonide Komitees EDUC (kultuuri-, haridus- ja teaduskomisjon) komisjoni koolsolek, mida juhatas komisjoni esimees Jyrki Myllyvirta. Arutelu teemadeks olid elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistiku loomine riiklikul tasandil, e-valitsuse loomise kiirendamine ja noorte osalus ühiskondlikus elis ning selle edendamine.

Kvalifikatsiooniraamistiku osas toetab Regioonide Komitee Euroopa Komisjoni kava töötada välja kutsehariduse ainepunktide ülekandesüsteem ja pikemas perspektiivis ainepunktide ülekandesüsteemi loomist kogu elukestva õppe valdkonnale.

Euroopa Komisjon on algatanud e-valitsuse tegevuskava kuni aastani 2010.Kolm esmatähtsat eesmärki on ühtse Euroopa inforuumi väljakujundamine, uuenduste ja investeeringute tugevdamine IKT uuringuteks ja infoühiskonna loomine, mis edendaks majanduskasvu ja tööhõivet. Muuhulgas on eesmärk muuta aastaks 2010 kõik riigihanked elektrooniliselt kättesaadavaks ja edendada traadita internetiühenduse levikut. Paraku märgib Regioonide komitee, et kõigile sobivat ühtset lahendust ei ole, linnakeskuste ja äärealade ning vanade ja uute liikmesriikide vahel on suured infrastruktuuri erinevused.

Noorsootöös prioritiseeritakse kohalikke huvisid puudutavaid arutelusid ja kohalike omavalitsuste avamist noortele, et aidata mõista oma kodupiirkonnaga seotud vastutust. Euroopa Komisjoni esindaja teavitas noorte tippkohumise toimumisest (Youth Summit) Roomas 2007.a. märtsis, sama aasta juunis toimub Euroopa Noorte Nädal.

Täiendav teave

4. Konverentsid, seminarid, muud

* Leader programm annab kaks korda kuus välja infokirja ”Flash News”, mida saab elektrooniliselt tellida aadressil või registereerudes e-posti aadressil flashnews@leaderplus.org. Infokiri ilmub inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania keeles. Leader + kontaktpunkt Brüsselis asub aadressil: 81 rue du Marteau
B-1000 Bruxelles, telefon   +32.2.235.20.20, faks    +32.2.280.04.38
Täiendav teave : http://europa.eu.int/comm/leaderplus

* Euroopa Liidu keskkonnaalaseid projekte rahastav LIFE programm on publitseerinud linnapoliitikaid käsitleva broshüüri “LIFE in the City”, kus esitletakse 24 Euroopa Komisjoni LIFE programmi poolt rahastatud projekti. LIFE programm käivitus 1992.aastal, toetust on leidnud pea 160 linnakeskkonda puudutavat projekti. 

Broshüüri elektrooniline variant

* 31. jaanuarist kuni 1. veebruarini toimub Regioonide komitees konverents ”Social Housing and Structural Funds”. Konverentsil käsitletakse  struktuurfondide ja Euroopa Liidu finantsinstrumentide võimalusi  saada toetust linnapiirkondade uuendamiseks.
Ürituse programm

* Euroopa Liidu Noorteprogramm 2007-2013 toetab noorte solidaarsust ja aktiivset  osavõttu kodanikuühiskonnast. Toetatakse organisatsioone, kes on aktiivsed Euroopa Liidu tasandil, noorte ametnike vahetust, koolitust, partnerlust regionaalsel ja kohalikul tasandil.

Täiendav teave

* 29.-30. novembrini viibis Brüsselis Tartu linnapea Laine Jänes, kes Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmena osales kultuuri- ja hariduskomisjoni EDUC töös. Laine Jänes kohtus ka Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelamiga ja tutvus Euroopa Parlamendi tööga. Kohtumised leidsid aset ka Läänemere Linnade Liidu vastloodud Brüsseli esinduses, kus arutati Tartu ja Uppsala koostöövõimalusi ja perspektiive Stockholmi regiooni kontori juhataja Thomas G. Friis-Konstiga. Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures kohtus Laine Jänes suursaadik Väino Reinartiga. Kohtumise teemaks oli Eesti positsioon Euroopa Liidus ja Tallinn-Tartu maantee kui olulise transpordisõlme renoveerimine uuel eelarveperioodil. Laine Jänes külastas ka Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Brüsseli esindust ja 1. detsembril Brüsselis avatavat jõuluturgu, kus aukülaliseks sel aastal Tallinn.

* Belgia Eesti Selts korraldas 2.detsembril Tallinna ja ELL/EMOL esinduses Saksa (Kölni Eesti Seltsi), Soome, Prantsuse, Rootsi Eesti seltside ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) ümarlaua. Belgias elab kokku umbes 1000 eestlast, kelle seltsielu seni aktiivsete kaasmaalaste najal püsinud. Eestlastel on Brüsselis oma tantsuring, laulukoor, jalgpallimeeskond, aeroobikagrupp, beebikool ja laste lauluring ning klaveritunnid.

Belgia Eesti Seltsi tulevikuplaanides on taotleda rahastust ühisprojektidele, korraldada heategevus- ja kultuuriüritusi, vahendada ärikontakte. Arutati üle-Euroopalise eesti koori projekti võimalikkust, et minna üheskoos 2009.a. Londionis toimuvale ESTO-le. Üritusel viibinud kindralleitnant Johannes Kert rõhutas Brüsseli eestlaskonna erilisust, sest siia on koondunud eestlaskonna poliitiline eliit, mis annab pürgimustele ervärvingu.  Eesti seltse võib võtta ka Eesti diplomaatia osana, tööse saab kaasata nii saatkondi kui poliitikuid.

Koosolekul arutati võimalusi finantstoetuste saamiseks. ÜEKN pakub tudengitele õppestipendiime, Euroopa Komisjonis võimalik taotleda rahastust kultuuriprojektidele, Eesti välisministeerium haldab kaasmaalaste toetusfondi, mida kasutatud Saksa Eesti Seltsi poolt noorte keelelaagriteks Eestis.

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
E-post: annely.reimaa@ell.ee

02.12.2006

 


06.12.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit