Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2006


ELL-i ja EMOL-i pöördumine presidendi poole üldarstiabi korralduse teemal
Print

29.11.06, ELL + EMOL. Pöördumine seoses palvega jätta välja kuulutamata Riigikogus 22. novembril 2006. a vastu võetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus, mis muudaks põhimõtteliselt üldarstiabi seni kehtivat korraldust.

29.11. 2006 nr 5-2/188      29.11.2006 nr M-10-1/102

Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves

Pöördumine

Austatud härra President

Palume jätta välja kuulutamata Riigikogus 22. novembril 2006 a. vastuvõetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus.

Riigikogu poolt 22. novembril 2006 vastuvõetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja vangistusseaduse muutmise seadus (886 SE) muudab põhimõtteliselt üldarstiabi seni kehtivat korraldust.

Ülalmärgitud muudatus sisaldub tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse §-s 1 p 3, mille kohaselt muudetakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse  § 15. Muudatuse kohaselt lisatakse, et üldarstiabi osutava äriühingu osanik või aktsionär võib olla ka kohalik omavalitsusüksus, mille haldusterritooriumil asub üldarstiabi osutava äriühingu tegevus­­koht. Senise regulatsiooni alusel võib vastava äriühingu osanikuks või aktsionäriks olla üksnes selle ühingu kaudu tervishoiuteenuseid osutav perearst.

Leiame, et sellist põhimõttelist muudatust tehes on mindud vastuollu Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõtetega ja põhiseadusega.

Vastavalt harta art 4 p-le 6 kohalike võimuorganitega konsulteeritakse õigeaegselt ja sobival viisil kõigi neid otseselt puudutavate küsimuste planeerimise ja otsustamise osas niipalju kui võimalik. Arvestades eelnõu menetlemise asjaolusid, leiame, et nimetatud põhimõtet ei ole järgitud.

Paragrahv 15 täiendamisega muudetakse sisuliselt kogu tervishoiuteenuste korraldamise ja osutamise seniseid aluseid. Kohalikud omavalitsused muutuvad tervishoiuteenuse korraldajaks, osutajaks ja rahastajaks koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega. Seega on tegemist täiendava ülesandega kohalikule omavalitsusele, mille täitmiseks neile vahendeid ette ei nähta. Vastavalt harta art 9 p-le 2 kohalike võimuorganite rahalised vahendid on vastavuses neile põhiseaduse ja seadusandlusega seatud kohustustega.

Kuigi Riigikogu stenogrammidest võib aru saada, et nimetatud muudatusega ei kavatsetud kohalikele omavalitsustele panna kohustust, vaid pigem luua võimalus, ei saa selle järeldusega nõustuda. Stenogrammidest ilmneb selgelt, et muudatuse eesmärgiks on leevendada perearstide puudust maal selle kaudu, et arstid vabastatakse ettevõtja kohustusest, jättes vastavad ülesanded kohalikule omavalitsusele.

Nimetatud seadusemuudatuse kaudu tehakse kohalik omavalitsus otseselt vastutavaks üldarstiabi korraldamise ja kättesaadavuse tagamise eest kohaliku omavalitsuse territooriumil. 

Põhiseaduse § 28 lg 1 sätestab, et igaühel on õigus tervise kaitsele. Sellele vastab riigi kohustus luua toimiv tervishoiusüsteem. Seadusandliku võimu kohustuseks on tagada muuhulgas üldarstiabi kättesaadavus õiguslike lahenduste abil. Tervishoiu korraldamise küsimus on eeskätt riigielu küsimus.

Nimetatud seadusemuudatuse arutelu kohaselt Riigikogus on seadusemuudatuse eesmärk parandada olukorda, kus väiksemates maakohtades on puudus perearstidest. Selles valguses ei saa tõlgendada seaduse § 15 muudatusi võimalusena kohalikele omavalitsustele vaid kohustusena, mis peab kaasa aitama üldarstiabi kättesaadavuse parandamisele. Nimetatud seadusemuudatus ei saa täita iseenesest eesmärki, kui kogu süsteemi tervikuna ei korraldata ümber ja üldarstiabi rahastamise põhimõtteid ei muudeta.

Leiame, et üldarstiabi peab olema riigi poolt tagatud piisavalt kättesaadavana kogu Eesti territooriumil ja see ei ole kohaliku elu küsimus.

Leiame, et nimetatud seadusemuudatus annab pigem riigile võimaluse jätta täitmata kohustus tagada üldarstiabi kättesaadavus ning paneb kohalikule omavalitsusele täiendava kohustuse ilma selleks vahendeid ette nägemata, mis on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseadusliku garantiiga.

Lugupidamisega

Jüri Võigemast                                                          Uno Silberg
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor                               Eesti Maaomavalitsuste Liidu
                                                                                 tegevdirektor

 

 

 


06.12.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit