Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2006


Eelarveläbirääkimiste allkirjastatud lõpp-protokoll ja pressiteated
Print

Allkirjastatud 26.09.06 Tallinnas.

VABARIIGI VALITSUSE MINISTEERIUMIDEVAHELISE KOMISJONI JA OMAVALITSUSLIITUDE KOOSTÖÖKOGU DELEGATSIOONI LÄBIRÄÄKIMISTE LÕPP-PROTOKOLL 2007. AASTA RIIGIEELARVE NING “RIIGI EELARVESTRATEEGIA 2007-2010” OSAS

Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud ministeeriumide vaheline komisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelist komisjoni juhib minister Jaan Õunapuu, Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni juhivad Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees Margus Lepik ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp.

Pooled juhinduvad oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, 13. detsembril 2005 poolte poolt kinnitatud läbirääkimiste töökorrast, Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni 5. mail 2006 aastal allkirjastatud Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokollist 2007. aasta riigieelarve ning “riigi eelarvestrateegia 2007-2010” osas  ja käesolevate läbirääkimiste käigus vastu võetud otsustest.

Läbirääkimiste lähtealused

1. Kindlustada omavalitsustele stabiilne, seaduste alusel kujunev tulubaas, mis katab neile seadustega pandud ülesannete täitmiseks vajalikud kulud ja võimaldab teha kohalikuks arenguks vajalikke investeeringuid.

2. Jätkata läbirääkimisi olemuselt omavalitsuslike funktsioonide kohalikele omavalitsustele üleandmise küsimustes. Funktsioonide üleandmisel peavad üleantavad vahendid olema vastavuses kohalikele omavalitsustele üleantavate funktsioonide maksumusega.

3. Kajastada riigieelarve strateegias kohalike omavalitsuste tulubaasiga seonduv informatsioon, et tagada omavalitsustele eelarvete planeerimisel täiendav stabiilsus ning tuua eraldi välja ministeeriumite haldusalade tegevusvaldkondade meetmete maksumuste raames riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahud.

4. Kaasata omavalitsusliidud Euroopa Liidu struktuurifondide järgmise programmeerimisperioodi kavandamise protsessi. Suurendada Struktuurifondidest eraldatavaid vahendeid regionaalarengule, arvestusega kiirendada regionaalsete erisuste vähenemist ja omavalitsuste finantsilise võimekuse suurendamist.

5. Analüüsida maksude ja tasude kavandamise ja laekumise dünaamikat, kindlustada nende stabiliseerimisega omavalitsustele arenev ning ette planeeritav tulubaas.

6. Lihtsustada maade munitsipaliseerimise protsessi.

7. Lähtudes Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokollis 2006. aasta riigieelarve osas kokkulepitule jätkata 2007. aasta Riigieelarve ettevalmistamise protsessis läbirääkimisi:

7.1. kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksumäära ja toetusfondi mahu kasvu ning tulubaasi osa SKP-s kajastamise metoodika üle;
7.2. palkade ühtlustamise vahendite üldmahu suurendamise ja kohalike omavalitsuste tulubaasi arvamise küsimustes, suurendades selleks kohalike omavalitsuste tulumaksu osa ning tasandusfondi üldsummat;
7.3. ümberkorralduste osas välisriigist saadud tulu arvestamisel, arvestades välisriigist saadud tulu mahu kasvu;
7.4. seni riigieelarve tuludesse kantava mitteresidentide poolt makstava tulumaksu kohalikele omavalitsustele laekumise osas;
7.5. kohalike omavalitsuste eelarvete defitsiidi piiramise ning finantsdistsipliini meetmete üle eesmärgiga rakendada meedet 2007. aastal.

Lõpp-protokoll 2007. aasta KOV eelarvete osas
Pressiteated


26.09.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit