Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


18.-22. september 2006
Print


E-nädalakiri 23/2006

 

Sisukord:

1. ELAN-võrgustiku koosolek

2. Kohtumine Kesk-Rootsi regiooni Brüsseli esinduses

3. Euroopa  läbipaistva valitsemise algatus

4. Regioonide Komitee avatud päevadest

5. Struktureeritud dialoog eurovolinik  Joaquín Almuniaga

6. Konverentsid, seminarid, muud

 

1. ELAN-võrgustiku koosolek

 

19. septembril toimus Küprose üleriigiliste omavalitsusliidu Brüsseli esinduses ELAN-võrgustiku koosolek. Koosolekul arutati lähema kahe nädala aktuaalseid tegevusi ja päevakorralisi küsimusi Brüsselis asuvates üleriigilistes omavalitsusliitudes. Suurbritannia esindaja Helen Jackson palus informatsiooni keskkonna maksude suuruse kohta liikmesriikides. Suurbritannia omavalitsused plaanivad jäätmete maksusüsteemi muutmist ja on huvitatud teiste maade praktilistest kogemustest (prügi kaalu järgi maksustamine, kui kaua võtab aega maksusüsteemi muutmine jms.). Taani omavalitsusliidu esindaja Jonas Groes andis teada, et Euroopa Parlamendi PES (sotsialistide) grupp arutab aktiivselt keskkonna saastega seotud probleeme, kontaktisik on itaallasest Europarlamendi liige  on Guido Sacconi.  Taani omavalitsusliidud on aktiivselt kaasatud temaatilise straeegia arutellu  - Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste and the revision of the Waste Framework Directive (Directive 75/442/EEC). Põhjamaades on aktuaalselt arutluse all olnud ka pestitsiidide imbumine põhjavette. Rootsi omavalitsusliidu esindaja Kristofer Thelin edastas, et Rootsi linnades nõuavad lapsevanemad koolibusside kasutuselevõttu ja uuris, kuidas on koolibusside probleem teistes riikides lahendatud. Regioonide Komitees tuleb arutlusele Siim Kallase läbipaistva valitsemise algatus. Regioonide Komitee president Michel Delebarre suhtub algatusse väga positiivselt. Järgmine ELAN-võrgustiku koosolek toimub 3. oktoobril Hollandi omavalitsusliidu Brüsseli esinduses.

 

2. Kohtumine Kesk-Rootsi regiooni Brüsseli esinduses

 

19. septembril kohtusid Kesk-Rootsi regiooni Brüsseli esinduses Kagu-Inglismaa, Kataloonia, Iiri  ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduste juhid. Arutelu teemaks oli võimalike ühiste koostöövaldkondade leidmine 2007 a. Regioonide Komitee Avatud päevadeks, kus kavas tegutseda ühise konglomeraadina. Nimetatud regioonidel on valdkondi, mille kogemust võiks hea näitena laiemalt tutvustada: Kataloonial tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonnas, Iirimaal väikeettevõtluse arendamine, Rootsil  koostöövõrgustikud (nn. interprise-võrgustik), Kagu-Inglismaal, mis Suurbritannia rikkaim piirkond, ruumiline planeerimine jne. Huvi võivad pakkuda kohalikud arengu- ja uurimiskeskused, avanev 7. raamprogramm ja sealt tulenevad võimalused innovatsiooniks. Avatud Päevade taotlusvoor avatakse detsembri lõpus või jaanuaris, selleks ajaks peaks teemade valik tehtud olema. Uus arutelu leiab aset 10. oktoobril kell 16.30 Kesk-Rootsi esinduses, kus oodatakse eri piirkondade esindajatelt oma koostöö prioriteetide esitamist ja tutvustamist.

 

3. Euroopa läbipaistva valitsemise algatus

31. augustil lõppes Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase algatuse ”Euroopa läbipaistva valitsemise algatus” (European Transparancy Initiative – ETI)   Rohelisele raamatule tuginev avalik konsultatsiooniprotsess. Roheline raamat on komisjoni dokument, milles on avalikuks aruteluks püstitatud küsimus, kas ja kuidas komisjon peaks mõnda valdkonda reguleerima.

Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) on seisukohal, et algatuses ei leitud kohalikele ja regionaalsetele omavalitsuste jaoks midagi oluliselt huvipakkuvat. Euroopa Komisjon leiab, et ka kohalikke ja regionaalsed omavalitsusliite võib pidada lobis, sest nad saavad kasu süstemaatilisest dialoogist, mida Komisjon seadis sisse valitsemise Valge raamatu järgsetes aruteludes. Euroopa läbipaistvuse algatuses on kolm eesmärki. Esiteks rahaline aruandekohustus, täpsemalt soov, et põllumajandus- ja abifondide kulutused, mis nõuavad 80 protsenti liidu 100 miljardi eurosest aastaeelarvest, oleksid kodanikele detailides nähtavad. Teiseks tahab Siim Kallas võidelda korruptsioonivõimaluste vähendamise eest, sundides ametnikke ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide, aga eriti Euroopa Parlamendi liikmeid avaldama ammendavad kokkuvõtted oma rahalistest huvidest. Kolmandaks tahetakse korrastada lobitöö ehk äri- ja muid huve esindavate mõjurühmade suhteid Euroopa Liidu ametkondadega. Lobitöö on Euroopa Liidus  õiguspärane tegevus. Komisjon soovib saavutada lobistid tööle selguse – keda lobistid esindavad, milline on nende missioon ja kuidas neid rahastatakse.

 

Algatuse sihiks on muuta kogu Euroopa Liidu tegutsemismalle senisest märgatavalt avatumaks. Kallase initsiatiivi sisalduv ettepanek avalikustada kõik Euroopa Liidu abiraha saajad, on leidnud liikmesriikides vastupanu. Avalikustamiskohustus tooks endaga kaasa bürokraatia suurenemise, rikuks privaatsusnõudeid ja õhutaks kadedust. Võtmetähtsusega on Kallase algatusele eelmisel nädalal saadud Saksamaa toetus, kes on üks suuremaid Euroopa Liidu eelarve saajaid ja ka suurim sissemaksja. Praegu on transparentsuse initsiatiivile vastusesisu väljendanud Prantsusmaa,  Kreeka, Poola, Austria ja Soome. Siim Kallase sõnul on Eesti üks liikmesriikidest, mis on läbipaistvuse valdkonnas küllaltki heal järjel. Tegu on algatusega, mis soovib suurendada kodanike usaldust Euroopa Liidu toimimise ja institutsioonide vastu.

 

Seni pole paljudes liikmesriikides põllumajandustoetuste saajate nimesid avalikustatud. Sellest tulenevalt on mõistetav  põllumeeste mõningane hirm toetuste saajate kohta suurema info jagamise ees. Siim Kallas rõhutas 14. septembril Brüsselis toimunud kohtumisel põllumeeste esindajatega, et kartus on põhjendamatu, kuna avalikustatakse abisaajad kõigis majandussektorites, mitte  ainult põllumajanduses, paljudes muudes valdkondades on nn. halle alasid aga oluliselt rohkem. Lootusetu on arvata, et toetussummad ja nende saajad ajakirjanike eest lõpuni varjule jäävad, hiljem on hoopis raskem ja ebameeldivam olukorda selgitada. Salastatud poliitikaid saab avalikkus lõpmatuseni kritiseerida, kuid puudub võimalus neid kaitsta.

 

Elanikkonna suhtumise kujundamisel Euroopa Liitu ja selle erinevatesse poliitikatesse on võtmeroll liikmesriikide valitsustel, kelle eeskujul rahvas oma arvamuse kujundab. Euroopa Komisjon võib esitada parimad argumendid positiivse arvamuse kujundamiseks, kuid inimesed otsustavad alati oma riigi valitsuse seisukohti jälgides. Seda on näidanud senised kogemused nii Euroopa Liiduga liitumise otsustamisel erinevates riikides kui ka muud liikmesriikides üldrahvalikul hääletusel olnud küsimused.

 

Täiendav teave

 

4. Regioonide Komitee avatud päevadest

 

Regioonide Komitee avatud päevade avamine toimub esmaspäeval, 9. oktoobril algusega kell 16.00 Kuninglikus Kunstide ja Ajaloomuuseumis ja lõpetamine neljapäeval, 12. oktoobril kell 14.30 Euroopa Parlamendis. 
Registreerimine nimetatud üritustele on võimalik veebipõhiselt aadressil, kuna kohtade arv on saalides piiratud (muuseumis 550 istekohta, parlamendis 350 kohta), väljastab Regioonide Komitee e-kirjana vastava kinnituse. Registreerimine on võimalik aadressil: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=OD2006OC

Internetist  on võimalik leida kõikide seminaride, töötubade ja ürituste programmi kajastavat kaarti:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2006 /sources_brochures.cfm?nmenu=9.

Alates 25.septembrist on Regioonide Komitee Interneti-lehelt võimalik leida esinejate presentatsioone ja artiklite tekste (aadress www.opendays.europa.eu,  "Documentation"). 

 

5. Struktureeritud dialoog eurovolinik  Joaquín Almuniaga

 

Regioonide Komitee uus, 5.struktureeritud dialoog majandus- ja eurovolinik Joaquín Almuniaga toimub 20. oktoobril 2006, teemaks “Regionaalsete, rahvuslike ja Euroopa Liidu eelarvete roll majandus- ja rahaliidus”. Dialoog toimub vahetult pärast ECOS (majandus- ja sotsiaalpoliitika) komisjoni koosolekut. Kohtumist  juhib Regioonide Komitee president Michel Delebarre.

Regioonide Komitee veebilehel  asub  2006.a. toimunud Struktureeritud dialooge, reeglistikku jms.  tutvustav kodulehekülg   (http://www.cor.europa.eu/en/activities/dialogue_association.htm).

 

Täiendav teave: http://www.cor.europa.eu/document/activities/dialogue_almunia_message.pdf

http://www.cor.europa.eu/en/activities/meeting_dialogue_almunia.htm

 

6. Konverentsid, seminarid, muud

* Derby linn Suurbritannias kandideerib 2009.a. aastal CEMR-i 24. Peaassamblee toimumiskohaks. Selle aasta mais toimus peaassamblee Innsbruckis, kus osalesid ka Eesti Linnade Liidu ja Maaomavalitsuste Liidu esindajad.

* 6.-7. novembril toimub Brüsselis konverents, mis käsitleb puuetega inimeste poliitikaid kohalikes ja regionaalsetes omavalitsustes. Konverents “Achieving Disability Rights through Mainstreming at Regional and Local Level” toimub Regioonide Komitees. Üritusega püütakse tutvustada 2005.aastal alanud projekti tulemusi. Projektiga oli kaasatud Belgia, Tšehhi, Taani, Eesti, Itaalia, Läti, Slovakkia ja Sloveenia omavalitsusliidud.

 

* 21-24. märtsil  toimub Sevillas 5. üle-euroopaline säästlike suur- ja väikelinnade konverents, mis põhineb Aalborgi kokkulepetele. Arutelud toimuvad 10 erineva teema valdkonnas (osalusdemokraatia, säästlik jäätmekäitlus, transpordi korraldus, elanikkonna kaasatus, tööhõive suurendamise meetmed, mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda jms.) Osalema oodatakse enam kui 1000 inimest.

Täiendav teave:  www.sevilla2007.org

 

* Küprose omavalitsusliitude Brüsseli esindus on avanud NEEBOR võrgustiku tegevust kajastava internetilehekülje oma omavalitsusliidu leheküljel.

Täiendav teave

 

* Riigikogu väliskomisjoni tellimusel on valminud Eesti Välispoliitika Instituudi uurimus Eesti energiajulgeolek Euroopa Liidu energiapoliitika kontekstis”. Uurimistöös analüüsitakse Eesti energeetilist julgeolekut Euroopa Liidu ühtse energiapoliitika kontekstis. Uurimustöö eesmärk on anda hinnang Eesti energeetilisele julgeolekule Euroopa Liidu ühtse energiapoliitika raamistikus ning teha ettepanekud, kuidas paremini tagada Eesti energeetilist julgeolekut ja määratleda Eesti huvid Euroopa Liidu energeetikapoliitikas. Uurimustöö keskendub Eesti energeetilise julgeoleku sellele aspektile, mis arvestab Eesti maagaasi- ja elektrisüsteemide sõltuvust Eesti välistest monopoolsetest energiasüsteemidest ning -tarnijatest. Eesti on energeetiliselt suhteliselt sõltumatu, kuna ligikaudu 65 – 70% primaarenergiast on kodumaise päritoluga. Kodumaine energiatootmine tugineb omamaise kütuse varudele – nendeks on põlevkivi, puit ja turvas. Eesti impordib vaid umbes kolmandiku vajalikust energiast – sisse veetakse kogu tarbitav maagaas ja mootorikütused. Eesti, nagu ka teised NSV Liidule allutatud Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, said totalitaarse süsteemi lagunedes pärandiks märkimisväärse sõltuvuse Venemaalt tarnitavast naftast ja maagaasist, lisaks on  Balti riigid  ka Loode-Venemaa ja Valgevene elektrienergia süsteemidega.

Täiendav teave: http://www.riigikogu.ee/?id=36583

 

 

Koostas:

Anne-Ly Reimaa

Rue de Luxembourg, 3

B-1000 Brüssel, Belgia

e-post: annely.reimaa@ell.ee

22.09.2006


25.09.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit