Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


3.-7. juuli 2006
Print


E-nädalakiri 20/2006

Sisukord:
1.
Soome eesistumise prioriteetidest
2. Baltic Sea Gruop`i kohtumine Turu Brüsseli esinduses
3. Euroopa Parlament kiitis heaks
struktuurifondide paketi aastateks 2007-2013
4. Konverentsid, seminarid, muud

1. Soome eesistumisperioodi prioriteetidest


1.juulil võttis Soome Austrialt üle Euroopa Liidu eesistujamaa kohustused. Kuus kuud kestva eesistumisaja jooksul juhib Soome üle 3000 koosoleku Brüsselis ja umbes 130 kohtumist Soomes. Tähtsaimad neist on Euroopa Liidu riigipeade kohtumine 20. oktoobril Lahtis, detsemvris toimuv Euroopa  Liidu Nõukogu Brüsselis  ning septembris Euroopa Liidu-Aasia tippkohtumine Helsingis.

Soome on seadnud endale neli prioriteetset valdkonda: Euroopa Liidu tulevik, konkurentsivõime, välissuhted ning õigus- ja siseasjad (vabaduste piiride tugevdamine, julgeolek, õigluse, läbipaistvus ja otsuste tegemise efektiivsus). Soome välisminister Erkki Tuomioja esitles Brüsselis antud pressikonverentsil eesistumise kolme põhimõtet: kaitsta põhisedusleppe alast debatti, toetada Lissaboni strateegiat ja jätkata energeetika alaseid läbirääkimisi Venemaaga.

Soome plaanib alustada Euroopa Liidu liikmesriikide ning institutsioonidega aktiivset arutelu Euroopa Liidu põhiseadusleppe tuleviku üle. Laienemine on tähtis teema detsembris, mis puudutab Bulgaaria ja Rumeenia liikmeksvõtu ajakava, läbirääkimiste kulgu Türgi ja Horvaatiaga ning kujundama seisukoha üldisest olukorrast Lääne-Balkanil.

Oluliseks teemaks on ka Euroopa Liidu ja Venemaa suhete korraldamine ning nende raames usaldusväärse energeetikapoliitika väljatöötamine, mis välistaks probleemid Euroopa energiaga varustamisel. Ilmselt käsitletakse Soome eesistujaks olemise ajal ka Euroopa Liidu idapiiri probleeme.

Soome püüab eesistumisperioodi jooksul panustada ka innovatsiooni arengusse, anda omapoolne panus kriminaalseadusandluse arengusse ja politsei  rahvusvahelisse koostöösse tõkestamaks rahvusvahelist kuritegevust, inimkaubandust ja terrorismi.

Soome peaminister Matti Vanhanen tutvustas eesistumise programmi Euroopa Parlamendis 5. juulil Strasbourgis toimuval täiskogu istungil.

Täiendav teave:

Soome Euroopa Liidu eesistumise kodulehekülg:
http://www.eu2006.fi/en_GB/
Soome eesistumise prioriteedid


2. Baltic Sea Group`i kohtumine Turu Brüsseli esinduses

5. juulil toimus Turu Brüsseli esinduses Balti mere äärsete omavalitsuste ja regioonide Brüsseli esinduste, nn.Baltic Sea Group`i kohtumine. Kohtumise avas Krista Taipale-Salminen, Turu Brüsseli esinduse juhtaja. Baltic Sea Group on vabatahtlik koostöövõrgustik, mis tegutsenud alates 1990.ndate aastate lõpust. Võrgustiku tegevus on paraku paaril viimasel aastal soikunud, kuna puudub eestvedaja.

Krista Taipale ja Seppo Heikkilä (Lapland-Oulu Brüsseli esindus) tõstatasid küsimuse võrgustiku edasiste koostööplaanide ja väljakutsete kohta, eesmärgiga taaselustada seni toimunud aktiivne infovahetus. Võrgustikus osalemine annab lisaväärtust kõigile koostööpartneritele, prioriteetseteks valdkondadeks on keskkond, transport, haridus, kultuur, keskmine- ja väikeettevõtlus, mere- ja kalanduspoliitika, Põhjadimensioon. BSG (Baltic Sea Group) peaks saama võrdväärseks partneriks teistele organisatsioonidele (UBC, BSSSC, CPMR jt) ja võrgustikele.

Praegu on Brüsselis umbkaudu 50 Läänemere regiooni kohalike- ja regionaalsete omavalitsuste kontorit. Paar aastat tagasi oli traditsiooniks korralada suviseid juulikuiseid vastuvõtte (Brüsseli Hansa Office`s, Kopenhaageni esinduses), kuid  finantsraskuste tõttu pole neid võimalik enne 2007.a. võimalik planeeerida.

Kuna paljudel esindustel on olemas seminariruumid, pole regulaarseid kokkusaamisi raske korraldada. Võrgustiku koostöö taaselustamiseks on kavas septembri algul korralda Hansa Office`is (Schleswig-Holsteini liidumaa ja  Hamburgi ühine esindus Brüsselis)  kõikidele BSG esindustele nõupidamine/seminar, kus oleks võimalik määratleda võrgustiku juhtgrupp,  edasine tegevuskava ja prioriteeritud koostöövaldkonnad.

3.Euroopa Parlament kiitis heaks struktuurifondide paketi aastateks 2007-2013

Viie struktuurifondide (Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa territoriaalne koostöö ja ERDF, ESF ja ühtekuuluvusfondi üldsätted)  raporti vastu võtmisega kiitis Euroopa Parlament 5.juulil heaks struktuurifondide paketi aastateks 2007-2013. Raportites määratletakse struktuurifondide eesmärgid, liikmesriikide ning piirkondade abikõlbulikkuse kriteeriumid, olemasolevad rahalised vahendid ning nende jaotamise alused laienenud Euroopa Liidus.

Tänu  vastuvõetud otsusele on 308 miljardit eurot ehk 35,7% Euroopa Liidu üldeelarvest saadaval alates 01. jaanuarist 2007. Euroopa territoriaalne koostöö instrument põhineb INTERREG`i algatusel. Koostöö edendamiseks nähakse ette veel lisaks 300 miljonit eurot, millest 200 miljonit peaks minema riikidevahelistele ning 100 miljonit piirkondadevahelistele projektidele.

Seejuures toetas nõukogu parlamendi ettepanekut ning asendas esialgse nimetuse "Euroopa piiriülese koostöö rühmitus" nimega "Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus". Mitte-tagastatav käibemaks on abikõlbulik ERDFi, ESFi ning Ühtekuuluvusfondi raames ning kõikide liikmesriikide puhul. Eluasemega seotud kulutuste osas lubatakse sotsiaalkorterite renoveerimisega seotud kulutuste finantseerimist, kui renoveerimise eesmärgiks on säästa energiat ja kaitsta keskkonda.

Ühtekuuluvusfondi raportiga kiideti heaks fondi 61,59 miljardi euro suurune eelarve. Käesoleva finantsperspektiivi lõpuni on abikõlblikud kõik 10 uut liikmesriiki ning Kreeka, Portugal ja Hispaania. Ühtekuuluvusfondist on õigus toetust saada nendel liikmesriikidel, mille RKT inimese kohta on vähem kui 90% ühenduse keskmisest.

Täiendav teave

4. Konverentsid, seminarid, muud

* 6.-7. juulil toimub Soomes, Turus Regioonide Komitee juhatuse,  mille raames toimub ümaralud teemal “Globaliseerumine, detsentraliseerumine ja konkurentsivõime – era-ja avaliku sektori partnerlus”, ja  rahvusdelegatsioonide koordinaatorite koosolek. Ümarlaua avab Regioonide komitee president Michel Delebarre.

Muuhulgas arutatakse ka Euroopa Liidu eesistumist järgiva koordinaatorite kontaktgrupi sisese troika-süsteemi juurutamist. Troika-süsteem peaks jälgima, et rahvusdelegatsiooni koordinatorite kontaktgrupis oleks esindatud kolm järjestikust eesistujamaad (näiteks sellest sügisest peaksid olema esindatud Saksamaa, Portugal ja Sloveenia). Reformi eesmärgiks on parandada Regioonide komitee ja eesistujamaade vahelist koostööd.

Kontaktgrupi uueks esimehe kandidaadiks on Frank Hilterman, Hollandi  omavalitsusliidu esindaja. Turu on nimetatud Europa kultuuripealinnaks 2011.

*  Ettevamistustööd Regioonide Komitee Avatud Päevadeks 2006 on jõudnud lõppjärku. Avatud on registeerimine ürituse jooksul toimuvale sajaüheteistkümnele seminarile ja worksop`ile. 9.-12.oktoobrini toimuval suurürituse teemaks on “Investing in Europe’s Regions and Cities: Public and Private Partners for Growth and Jobs”, ürituse korraldamisse on kaasatud 135 Euroopa regiooni ja linna, Euroopa Komisjoni regionaalpolitiitika peadirektoraat ja Regioonide Komitee.

Üritust toetavad Euroopa Parlament ja Soome Vabariik kui eesistujamaa, samuti eraettevõtted, pangandussektor ja mitmed kolmanda sektori organisatsioonid. Päevadele oodatakse üle 5000 osaleja. Ürituse seminaridele registreerimine on alanud ning seda saab teha vaid läbi veebilehe: www.opendays.europa.eu

Täiendav teave

* Regioonide komitee juulikuu ürituste kalender on leitav aadressil: http://www.cor.europa.eu/en/activities/july.htm

* Regioonide Komitee  poliitiline grupp ALDE (Euroopa demokraatide ja liberaalide liit), kuhu kuuluvad Eesti Regioonide komitee delegaatidena Toomas Vitsut (Tallinna Linnavolikogu), Väino Hallikmägi (Pärnu Linnavolikogu) ja Margus Lepik (Valga Linnavalitsus), peab oma sügisese väljasõiduistungi sel aastal 10.novembril Tallinnas.

* 2006. aasta septembrist hakkab  Stockholmi regiooni Brüsseli esindus tegutsema UBC (Läänemere Linnade Liidu) Brüsseli esindusena. Vastavad kokkulepped UBC peasekretariaadiga on sõlmimisel, Läänemere Linnade Liidu Brüsseli esindaja funtsiooni saab Thomas Friis Konst, Stockholmi regiooni Brüsseli esinduse juhataja.

Koostas:
Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee

07.07.2006

 


20.07.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit