Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


26.-30. juuni 2006
Print


E-nädalakiri 19/2006


Sisukord:

1. ELAN-võrgustiku koosolek
2. Euroopa kohalike omavalitsuste ja regioonide maja projektist Brüsselis
3. Regioonide komitee CONST komisjoni koosolek

1. ELAN-võrgustiku koosolek

27.juunil toimus Norra regioonide ja omavalitsusliitude Brüsseli esinduses (Rue de la Science 4) ELAN-võrgustiku koosolek. Koosolekut juhatas Åse Erdal, Norra omavalitsusliitude Brüsseli esinduse juhataja.

Aszli Ozceri, CEMR`i esindaja, tutvustas 6.-8.juulil toimuvat Euroopa Liidu Nõukogu tööhõive, sotsiaal- ja tervishoiu ministrite kohtumist Helsingis  Kohtumise arutelu teemadeks on tööefektiivsuse- ja keskkonna parandamine, pensioniea tõstmine seoses demograafiliste muutustega, terviseedendus.  2007. aasta on kuulutatud  võrdsete võimaluste Euroopa aastaks ja sellega seonduvalt pavad liikmesriigid koostama vastavad strateegiad ja tegevused, mida kaasfinantseerin Euroopa Liit. 

2007.a.jaanuari lõpus on plaanis korraldada Berliinis temaatiline konverents Saksamaa kui Euroopa Liidu eesistujamaa egiidi all. Võrdsete võimaluste aasta keskendub diskrimineerimisele, mis on seotud meeste-naiste ebavõrdse kohtlemise, rassilise, etnilise, religioosse, vanuselise, puudelisusega seotud  vaenuga. Aasta tähistamiseks ja temaatiliste ürituste läbiviimiseks on ette nähtud 15 miljonit eurot.

Kohalike ja regionaalsete omavalitsuste poolt läbiviidavad tegevused finantseeritakse Euroopa Liidu poolt 50% ulatuses. Rahastuse leidmiseks tuleks ühendust võtta liikmesriigi vastava täidesaatva asutusega, mille kontaktid avaldatakse Euroopa Komisjoni kodulehel käesoleva aasta juuli lõpus aadressil:  http://ec.europa.eu/employment_social/equality2007/index_en.htm

Kristofer Thelin (Rootsi regionaalsete ja kohalike omavalitsuste liit) andis lühiülevaate märtsikuus toimunud kohalike omavalitsuste välissuhtlejate ja koordinaatorite konverentsist “Making Connections” Brüsselis. Läbiviidud küsitlus on andnud väga positiivse tagasiside, plaanis on sama üritust korrata lähima paari aasta jooksul.

Arutlusel oli Poola, Warmia-Mazury regionaalse Brüsseli esinduse juhataja Iwona Kur`i taotlus osaleda ELAN võrgustiku koosolekutel Poola esindajana.  Taotlus lükati lühikese arutelu järel tagasi põhjendusega, et Warmia-Mazury piirkond ei ole CEMR`i liige ega esinda Poolat üleriigiliselt. Taotluse rahuldamine looks pretsedendi, kus kus ka teised regionaalsed esindused (näiteks Saksa liidumaad) saaksid olla ELAN-võrgustiku, mis aga on eelkõige üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduste võrgustik, liikmeteks.

ELAN-võrgustiku koosoleku järgselt toimus õppevisiit juunis avatud Brüsseli taastuva energia majja (Renewable Energy House), mis asub  aadressil rue d'Arlon 63-65, 1040 Brussels. 120-aastane maja kütmisel ja elektrienergia tarbimisel on püütud kasutada erinevaid alternatiivseid lahendusi, nagu geotermilist soojust, päikeseenergiat, hakkepuitu jms. Tegemist on Euroopa Komisjoni poolt rahastatud pilootprojektiga, mille kohta saab infot veebiaadressil:

www.erec-renewables.org ja
http://www.erec-renewables.org/documents/REH_leaflet/REH%20leaflet_acg.pdf
 

2. Euroopa kohalike omavalitsuste ja regioonide maja projektist Brüsselis

29.juunil toimus Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli  esinduses kohtumine arhitekt Ronald Kerniga, kes on Euroopa omavalitsuste ja regioonide esinduste majaks mõeldud hoone renoveerimise projekti juht. Kohtumise eesmärgiks oli konkreetsete läbirääkimiste pidamine planeeritava tööpinna asukoha ja suuruse üle. Projekti järgselt hakkab Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli  esindus paiknema alates 2007.aastast aadressil  Square de Meeus, 1, IV korrusel, kuhu on planeeritud ka Soome, Norra, Rootsi, Taani, Läti, Islandi  esindused. CEMR`i hallata jäävad ka hoone II ja III korrus.

Arhitekt hoiatas, et korruste renoveerimine võib venida ja seega saab sissekolimine arvatavasti võimalikuks alates 2007.a. veebruarikuu teisel poolel.  Maja praegune üürnik, DEXIA pank, kolib hoonest välja augustis. Projekti finantspoolega tegeleb CEMR`i rahandusjuht Dominique Arrestat, kes valmistab ette vastavad allüürilepingud kõikide uude majja koonduvate üleriigiliste omavalitsusliitudega. Üürilepingud peavad olema sõlmitud septembri alguseks.

3. Regioonide komitee CONST komisjoni koosolek

30.juunil toimus Regioonide Komitee CONST (põhiseaduse, Euroopa valitsemisasjade komisjon). Komisjoni esimees, Antonio Paiva (Portugal), tutvustas koosoleku kava ja 2006.a. teise poolaasta tegevusi.  17.oktoobril toimub Vilniuses CONST komisjoni erakorraline koosolek, millele järgneb 18.oktoobril D-kava raames konverents-arutelu teemal „Euroopa tulevik”. Paulo Pansaro, Euroopa Komisjoni esindaja, esitles 15.-16.juunil toimunud Euroopa Liidu Ülemkogu seisukohti seoses järelmõtlemisaja pikendamisega.

Euroopa Liit toetab liidu reformimist käsikäes, üleminekuaja meetmed ja analüüsiperiood kestavad 2008.aastani ja plaanitakse lõpetada enne Prantsusmaa eesistumist. Luua tuleks institustioonidevahelisi võrgustikke, jõuda konkreetsete tulemusteni. Järelemõtlemisaeg peab muutuma tegutsemiseks. Kodanikele tuleb rohkem selgitada, mida me saame Euroopa Liidust. Euroopa Liit peaks meis tekitama samu tundeid, kui oma jalgpallimeeskonnale kaasaelamine.

Põhiseaduslepinguga seotid kompromisslahendustest lahtiütlemine seaks küsimärgi alla kogu Euroopa poliitilise projekti ja tekitaks nõrgenenud ja lõhenenud liidu.

Põhiseduslepingu on ratifitseerinud 15 liikmesriiki. Leping aitab arendada Euroopa Liidu avatust, tõhusust ja vastutust. Euroopa Komisjonil on kavas esitada 2008./2009.aastal ideed laiaulatusliku eelarvereformi kohta, mis aitaks kaasa ülesannete jaotumisele liidu ja liikmesriigi tasandite vahel. Euroopa Liidu juhid peaksid vastu võtma poliitilise deklaratsiooni, milles ainult ei sedastata Euroopa väärtusi ja ambitsioone, vaid mille alusel võetakse jagatud kohustis deklaratsiooni täita. See toimub arvatavasti järgmisel aastal, mil tähistatakse 50 aasta möödumist Rooma lepingu allakirjutamisest.

Regioonide Komitee on vastu Euroopa Liidu põhiseduse lepingu ratifitseerimise ja D-plaani rakendamise protesessi valikulisele rakendamisele (nn. cherry picking, selektiivne lähenemine) ja ei ole nõus põhiseduse lepingust loobumise mõttega Nice`i lepingu kasuks. Esimees A. Paiva rõhutas subidiaarsuse ja kodanikuläheduse järgimise olulisust. Erinevates liikmesriikides on ilmenud natsionalismi ja protektsionismi tendentsid, mis seab ohtu Euroopa Liidu edasose arengu.

Järelemõtlemisperiood on võimalus keskenduda mitmetasandilisele valitsemisele. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad olema aktiivselt kaasatud teabevahetuspoliitikasse. Sloveenia esindaja Boris Sovic kutsus üles lisama koolide õppekavadesse Euroopa ühiskonnaõpetise kursust, mis tutvustaks Euroopa Liidu põhiväärtusi, eesmärke ja tuleviku väljakutseid.

Arutlusel olid veel alaealiste olukord migratsiooniprotsessis, ülevaade EURORAI (Euroopa regionaaltasandi kontrollasutisi ühendava organisatsiooni) tegevusest ja Euroopa piirkondlike paktide rakendamise kohta.

Komisjoni järgmised koosolekud toimuvad 17. oktoobril Vilniuses ja 29.novembril Brüsselis.

Täiendav teave


Koostas:
Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee

30.06.2006


20.07.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit