Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Uurimistööd


ELL: KOV jäätmehoolduse korralduse uuringu küsimustik
Print

01.06.2006, ELL. Esitame elektrooniliselt vastamiseks kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse korralduse uuringu küsimused. Käsitletavaid teemasid on 13. Uuringu läbiviimine on kooskõlas ELL 2006. a esimese tegevussuunaga “Kohalike omavalitsuste poolt tagatavad avalikud teenused ja tulubaas”. Palume linna/valla/alevi vastused saata esimesel võimalusel (hiljemalt 20. juunil käesoleval aastal).

Eesti Linnade Liidu liikmed

                                                                                         Meie 1. juuni 2006. a nr 1-6/107

Jäätmehoolduse korralduse eest vastutajatele

Uuringu eesmärgiks on kaardistada olemasolev olukord, analüüsida seda, seostada uuringu tulemused võimaluse piires olemasolevate andmebaasidega ja/või läbiviidavate uuringutega ning teha üldistusi ja järeldusi. Kohalikel omavalitsustel avaneks uuringu materjalide põhjal võimalu  võrrelda oma olukorda teiste omavalitsustega. Üleriigilistel omavalitsusliitudel oleks võimalik uuringu tulemusi kasutada kohalike omavalitsuste ühishuvide kaitsmisel.

Vastamiseks palutakse fail ( Küsimustik) salvestada oma arvutisse ja peale vastamist uuesti salvestada ning siis e-kirja lisas saata koos palutud lisamaterjalidega võimalikult kohe (hiljemalt 20. juunil 2006. a) aadressil: helluta2@ut.eeUuringu ettevalmistamisse ja läbiviimisesse on kaasatud TÜ majandusteaduskonna üliõpilane Helina Uussalu. Tema juhendajaks on prof. Helje Kaldaru. ELL poolt on kontaktisikuks Irja Alakivi (irja.alakivi@ell.ee, tel 6943417).

Eesti Linnade Liidu sõsarorganisatsiooni Soome Omavalitsusliidu poolt korraldatakse sisult lähedasi uuringuid regulaarselt ja mõnede tulemuste osas tekib ka rahvusvahelise võrdluse võimalus. Eesti Linnade Liidu poolt ei ole varem jäätmehoolduse olukorra uuringuid algatatud ega läbi viidud.

Loodame Teie mõistvale suhtumisele ja täname Teid juba ette vastamiseks kasutatud aja ja tähelepanu eest. Kõik märkused, probleemid ja kommentaarid, kaasa arvatud sisulised ettepanekud edaspidiste uuringute korraldamiseks esitage palun uuringu 13. osas.

Lugupidamisega 

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Lisa: Kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse korralduse küsimustik

Küsimustik


01.06.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit