Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


15.–19. mai 2006
Print

E-nädalakiri 15/200

Sisukord:


1. NEEBOR-võrgustiku koosolek
2. ELAN-võrgustiku koosolek ¦oti Majas
3. Üleriigiliste omavalitsusliitude kohtumine CEMR`is
4. Seminar „Euroopa vananeva elanikkonna mõju tööhõivele”
5. Euroopa Parlament kiitis heaks pikaajalise eelarve
6. Online-konsultatsioon Euroopa Liidu  siseturu poliitikast
7. Konverentsid, seminarid, muud

1. NEEBOR-võrgustiku koosolek

16. mail toimus NEEBOR (Network of Eastern External Border Regions) - võrgustiku töökoosolek Warminsko-Mazurskie vojevoodkonna Brüsseli esinduses (aadress Avenue Palmerston 26). Koosoleku keskseks teemaks oli võrgustiku aastakonverentsi korraldamine käesoleva aasta 15.-16. novembril Debrecenis, Ungaris. Oodatud on kõik NEEBOR-võrgustiku piirkondadest, samuti Euroopa idapiiri äärsetest mitteliikmesriikidest. Praegu toimub programmi koostamine, regioone huvitavate koostöövaldkondade väljaselgitamine. Konverentsil käsitletakse piireületavaid koostööprogramme, tutvustatakse seni erinevates valdkondades toimunud projekte. Esitlused konverentsil vaid 15 minutit, konverentsil võimalus leida koostööpartnereid. Konverentsile planeeritakse ka Euroopa Piiriregioonide Assotsiatsiooni (AEBR -  Association of European Border Regions) esindaja sõnavõttu.

2. ELAN-võrgustiku koosolek ¦oti Majas

16. mail toimus ¦oti Majas, ¦oti kohalike omavalitsuste liidu (COSLA - Convention of Scottish Local Authorities)  Brüsseli esinduses ELAN-võrgustiku koosolek. Koosoleku külaliseks oli Johannes Rossbacher (Austria föderaalkantsleri nõunik Euroopa Liidu Nõukogu juures), kes tutvustas uue eelarveperioodi struktuurfondide ja uute rahastusskeemide ajalist raamistikku ja sellega seonduvat üldist konteksti.

Kõik liikmesriigid peavad koostma riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia aastateks 2007-2013. Euroopa Komisjonile esitatakse see kinnitamiseks dokumendina National Strategic Reference Framework (NSRF). Struktuurivahendite strateegia põhjal koostatakse strateegia elluviimiseks valdkondlikud rakenduskavad (Operational Programmes – OP), millega määratletakse täpsemalt struktuurivahenditest rahastatavad tegevused aastateks 2007-2013 ja nende finantsplaan. Valdkondlikes arengukavades määratletakse valitsemisalade lõikes kõik riiklikud tegevused ja kavandatakse vastavad kulutused. Läbirääkimistel Euroopa Nõukogus on olnud vaidlusalusteks teemadeks kaasfinantseerimise määrad. Uuendusena on juurde toodud erasektori (pankade) raha kasutamine kaasfinantseeringutena. Palju on kasutusel sõna „earmarking” (Euroopa Komisjoni presidendi Barroso väljend), mis tuli käibesse Suurbritannia eesistumise ajal ja tähendab monitooringut, struktuurfondide kasutamise jälgimist. Omavalitsusi huvitavaks teemaks on linnade säästlik areng. 2007-2013. aasta eelarve heakskiitmine eeldab poliitilist kokkulepet Praegu on käimas dokumentide tõlkimine lingvistide ja juristide abil. 5.mail toimus Euroopa Nõukogus finants- ja rahandusministrite kohtumise (ECOFIN), 12.juunil kohtub Üldasjade ja Välissuhete Nõukogu (GAERC - General Affairs and External Relations Council), et vastu võtta eelarvet puudutad ühised seisukohad. 2.-5.juulil toimuv Euroopa Parlamendi plenaaristung peaks uue eelarveperioodi heaks kiitma, 11.juulil kinnitab Euroopa Komisjon Ühtekuuluvusfondi üldise regulatsiooni. Euroopa Parlamendi septembrikuisele plenaaristungile on planeeritud ühenduse strateegiliste juhisete kinnitamine. Liikmesriiide valdkondlike  rakenduskavade kinnitamine Euroopa Komisjoni poolt leiab aset alles 2007.aastal. Valdkondlikud arengukavad on liikmesriikide poolt kavandatud ja see on koht, kus kohalikud omavalitsused saavad oma huvisid kaitsta ja nn. võimmängudes kaasa rääkida.

Angelika Poth-Mögele, CEMR`i poliitikaosakonna juht, andis ülevaate 10.-12.mail toimunud CEMR`i peaasambleest Innsbruckis. Assambleel osales 1200 inimest 36 Euroopa maast. Uue assamblee toimumise koht otsutatakse Sevillas, Hispaanias toimuval poliitilise töögrupi nõupidamisel oktoobris.  2009.aastal toimuva 24.peassamblee korraldamisõigust taotlevad kolm linna: Derby Suurbritannias, Gröningen Madalmaades ja Malmö Rootsis. Assamblee keskendus kolmele peateemale: avalikud teenused, üldhuviteenused ja omavalitsuste vaheline konkurents. Eelmisel koosolekul, mis toimus 2.mail, tehtud Austria Linnade Liidu esindaja Simona Wolesa ettepanek koostada CEMR-i ja kohalike ja regionaalsete omavalitsusliitude Brüsseli kontorite nimel ühine kiri Euroopa Parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile, tõstatamaks avalike hangetega seonduvaid probleeme kohalikes omavalitsustes, ei ole vajalikku toetust leidnud nii CEMR`i kui ka osade omavalitsusliitude poolt. Seda teemat otsustati sel kujul uuesti mitte tõstatada.

CEMR`i esindaja Pirita Lindholm tutvustas uut väljaannet „Säästa energiat, kliimat ja raha – juhend kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele” ("Save energy, save the climate, save money - A guide for local and regional authorities").  Käsiraamatu kallal on tööd tehtud viimased pool aastat. Inglise keelne broshüür on kavas tõlkida saksa ja ukraina keelde. 5.-6.oktoobril toimub Varssavis energiasäästu alane konverents kohalikele omvalitusustele.

Angelika Poth-Mögele sõnul on CEMR´il  kavas luua demgraafiliste  muudatustega tegelev koostöövõrgustik. Järgmimne ELAN-võrgustiku koosolek toimub 30.mail Soome kohalike ja regionaalsete omavalitsusliidu Brüsseli esinduses.

3. Üleriigiliste omavalitsusliitude kohtumine CEMR-is

17. mail toimus Euroopa Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogus (CEMR) Regioonide komitees kohtumine, mis oli ettevalmistustööks 15.juunil Regioonide komitees toimuvale D-plaani ja Euroopa liidu kommunikatsioonipoliitikat käsitlevale struktureeritud dialoogile. Kohtumisel osalesid Austria, Küprose, Taani, Eesti, Itaalia, Hollandi, Norra, Suurbritannia omavalitsusliitude esindajad. Koosolekut juhatas Patrizio Fiorilli, CEMR`i pressi ja kommunikatsiooni juht. Pärast aastataguse Prantsusmaal (29.mail) ja Hollandis (2.juunil) toimunud Euroopa Liidu Põhiseadusliku lepingu hääletuse läbikukkumist kuulutas 15.-16. juunil toimunud Euroopa Liidu Ülemkogu (Euroopa Liidu riigipeade kohtumine) välja järelmõtlemisaja (juuni 2005- juuni 2006). "Järelmõtlemisajal” soovitati riikidel, eriti seal, kus põhiseadusleping veel vastu võtmata, korraldada arutelusid ja debatte Euroopa Liidu tuleviku osas ja selgitada ka PSL-i olemust. Selle omamoodi (laiendatud) jätk on Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud Plaan D ja kommunikatsioonistrateegia. Väljatöötatud strateegia eeldab paremat ja efektiivsemat euroteavitust, püüdes sellesse kaasata ka kohalikku ja regionaalset tasandit. Ülevaate komisjoni poolsetest initsiatiividest andis CEMRi esindaja Birgit Hardt.

CEMR vajab dialoogi oma liikmetega, et valmistada ette sõnavõttuvõttu juunikuisel täiskogul toimuval debatil Margot Wallströmiga. Richard Kitt (Suurbritannia) soovitas omavalitsusliitude seisukohti erinevates liikmesriikides kaardistada, saades nii võimaluse CEMRi seisukohtade kujundamisel. Selgusetu on, mida Euroopa Komisjon kohalikult tasandilt kommunikatsioonistrateegia täitmisel ootab. Väga kriitilised ollakse juhul, kui Euroopa Komisjonil sooviks on  teha omavalitsesed  oma propagandamasinaks. Komisjoni dokumente lugedes jääb mulje, et palju  on panustanud kommikatsiooni tehnilisele küljele, püüdes seda kaasajastada.  Simona Wolesa (Austria Linnade Liit) sõnul on D-plaan nõrk ja üldsõnaline.S.Wolesa tegi ettepaneku korraldada CEMR`is nõupidamine omavalitsusliitude pressiendjatele, arutamaks ühiseid seisukohti ja vahetada kogemusi info edastamisel. Kohtumisele paneeritakse 4-5 lühipresentatsiooni, tutvustamaks pressitööd ja kommunikatsiooni omavalitsustega. Koosolek võiks toimuda 15.juunil lõuna ajal enne Regioonide komitees toimuvat debatti, mis algab kell 14.30. CEMR´it esindab debatil Austria kohaliku omavalitsuse poliitik Walter Zimper (sõnavõtt seni kinnitamata). CEMR koondab sõnavõtu kolmele aspektile: Põhiseaduslepe ja järelmõtlemisaeg, plaan-D ja kommunikatsioonistrateegia, mida ootavad omavalitsused institutsioonidelt (transparancy). Patrizio Fiorelli tõi D-plaani arutelus paralleeli rahvusparlamentidega, kus tehtut teatakse ja ei vajata eraldi kommunikatsioonikava, st.imid¸iga on kõik korras. Positiivne EL kriitika omavalitsuste poolt on teretulnud, rõhutada tuleks EL transparentsuse olulisust. Ajakirjanike kohtumiseks valmistab CEMR flaieri, kus omavalitsusi ja kommunikatsioonipoliitikat  puudutavad kokkuvõtlikud seisukohad. Tõstada võib küsimuse, kes kohalikul tasandil peaks Euroopa Liidust rääkima. Linnapead, omavalitsusjuhid pigem väldivad teemat. D-plaani arutelusse võiks lisada fakti, et Euroopa Liit on siiamaani atraktiivne ja üha uued riigid soovivad liituda. Elanikkonna vähene informeeritus on siiski liikmesriikide endi tegematajätmine.

4. Seminar „Euroopa vananeva elanikkonna mõju tööhõivele”

17. mail toimus Thames Valley (Suurbritannia) regionaalses Brüsseli esinduses  Square de Meeus, 35) seminar „Euroopa vananeva elanikkonna mõju tööhõivele”.Seminari juhatas Eija Nylund, Helsingi Brüsseli esinduse juhataja, kes andis ülevaate 8 Brüsselis asuva regionaalse kontori koostööst, mis on toimunud Euroopa Komisjoni rahastusel ERRIN-võrgustiku (European Regions Research and Innovation Network) egiidi all. Anne-Sophie Parent, AGE- the European Older People`s Platform (Euroopa eakate inimeste organisatsioonide ühendus) direktor 2001.a.loodud ühendust. Praegu on nn.vanaks saamas 1960-1970.ndate aastate  aktiivne elanikkond, keda saaks kasutada tööhõives, milleks on vaja riikliku ja kohaliku omavalitsuse tasandi koostööd. Praeguse Euroopa Liidu tööealise elanikkonna vähenemist prognoositakse 16%  (48 miljonit inimest), samal ajal üle 65-aastaste osakaal tõuseb 77% (58 miljonit inimest), mis tähendab kulutuste suurenemist avalikele teenustele, pensionitele ja tervishoiule. Kohtumisel esitleti Equal programmi projekti üle-viiekümneaastale töötajatele, kus rõhuasetus oli töötajate väljaõppel. Õppeasutused ja tööandjad ei taha aega ega raha panustada antud töötajaskonda. Nimetatud sihtgrupi eelis on kogemused ja stabiilsus tööturul, neil on võimalus osaleda aktiivselt vabatahtlikena sotsiaalsfääris. Vanurite hooldekodudele soovitati eelistada koduhooldust, koolitades hoolekandetöötajaid mitmeid funktsioone (k.a õendus) täitma, mis hoiab kokku tööjõukulusid. Seminari lõpus tehtud kokkuvõtted kutsusid üles kasutama aktiivsemalt elanikkonna vanemat osa tööturul, leides sel teel lahendusi regioonide tööhõiveprobleemidele.

Täiendav teave
EQUAL projekti näide

5. Euroopa Parlament kiitis heaks pikaajalise eelarve

17. mail Strasborgis toimunud täiskogul, andis Euroopa Parlament heakskiidu Euroopa Liidu järgmise seitsme aasta eelarvele. Heakskiitmise järel allkirjastasid dokumendi Euroopa Parlamendi, Komisjoni ning Nõukogu esindajad.

Euroopa Parlament andis kolmapäeval heakskiidu Siiski rõhutati, et 2009. aasta eelarve läbivaatamise käigus tuleb kõrvaldada teatud puudused, millest mõned on seotud rahastamisega. Kokkuleppe allkirjastasid Euroopa Parlamendi president Josep Borell, nõukogu esindajana Austria kantsler Wolfgang Schlüssel ning Euroopa Komisjoni esindajana volinik Dalia Grybauskaite Saadikud tervitasid 4 miljardi euro lisamist eelarvele, ent jäid oma esialgse seisukoha juurde, et parlamendi eelmise aasta juuni ettepanek oleks olnud poliitikate rahastamiseks sobivam. Parlament sooviks oli Euroopa Liidu poliitikate rahastamiseks esialgselt 975 miljardit eurot, ent leppis lõpuks 864,4 miljardi euro suuruse finantsperspektiiviga. Parlamendi survel suurendati mõnede Euroopa jaoks prioriteetsete valdkondade (Erasmus, elukestev õpe, teadusuuringud, VKEd) rahastamist 4 miljardi euro võrra.

Uue eelarvega suurendati Euroopa Investeerimispanga reservi 2,5 miljardi euro võrra, rahastatakse programmiväliseid vajadusi, nagu hädaabireserv (1,5 miljardit eurot) ja Euroopa Liidu Solidaarsusfond (kuni 7 miljardit eurot) väljaspool finantsraamistikku täiendavate vahendite abil, mida vajaduse korral liikmesriikidelt palutakse, samuti rahastatakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (kuni 3,5 miljonit eurot).

Tulevikus planeeritakse eelarveperioodi pikkukseks 5 aastat, mis vastaks ka parlamendi ja komisjoni ametiajale. Praegune kokkulepe tuleb taas läbivaatamisele aastal 2009.

Täiendav teave

6. On-line konsultatsioon Euroopa Liidu  siseturu poliitikast

Euroopa Komisjon on välja kuulutanud Euroopa Liidu siseturu strateegia, mille kohta oodatakse komentaare ja seisukohti ka üliiklikelt omavalitsusliitudelt ja Regiooniude Komitee ECOS komisjoni liikmetelt. Euroopa Komisjoni kodulehel on avatud on-line konsultatsioon siseturu poliitika tulevikust kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes15.juunini 2006.

Täiendav teave:

Kontakt, ECOS sekretariaat : christof.kienel@cor.europa.eu.
Täiendav teave 1
Täiendav teave 2

7. Konverentsid, seminarid, muud

* 10.-12.mail Innsbruckis toimunud 23. Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) peaassambleel kiitis CEMR`i poliitikakomitee heaks kavatsuse luua Brüsselisse Euroopa omavalitsuste ja regioonide maja, kuhu koonduksid CEMR´i ja EUROCITISE esinduste kõrval ka enamik üleriigilste omavalitsusliitude Brüsseli esindusi. Maja asukohaks saab praegune DEXIA panga hoone aadressil Square de Meeus,1. Nõupidamine, kus tulevad arutlusele 2007.a. kehtima hakkavad CEMR`i ning üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduste vahelised üritingimused  ja –lepingud, toimub CEMR`i Brüsseli kontoris 13.juunil. 

* 15. juunil, samaaegselt Regioonide Komitee täiskogu istungiga Euroopa Parlamendis, toimub detsentraliseeritud kommunikatsiooni teemaline debatt, millel osalevad kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ja omavalitsusliitude pressiesindajad.  Debatil osalevad eurovolinik Margot Wallström, ja Regioonide komitee  esindajana Mercedes Bresso, Itaalia Piedemonte regioonist. Debati teemaks on D-plaan ja kommunikatsioonipoliitika Valge Raamat. Arutlusel on kohalike ja regiooonaalsete omavalitsuste roll euroteavituses, kuidas sellesse kaasata kohalikku meediat ja milliseid sünergiad on võimalik luua euroteabe paremaks edastamiseks kohalikul tasandil.  Debati lõppedes toimub Regionide komitees struktureeritud dialoog Euroopa Komisjoni esindajate ja üleriiklike omavalitsusliitude esindajate vahel ning workshop omavalitsusliitude meediaväljaannete toimetajatele.

* 27. juunil toimub Brüsselis INTERREG III C programmist rahastatud projekti ASCEND (Achieving the Socio-Economic Re-use of Former Military Land & Heritage) lõppkonverents, mis käsitleb endiste sõjaväe käsutuses olnud maa-alade ja hoonete taaskasutamist alternatiivsetel sotsiaal-majanduslikel eesmärkidel. Tutvustamisele tulevad Suurbritannia, Kreeka, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Itaalia, Rootsi ja Hollandi  omavalitsuste kogemused. Ettekanded on Regioonide komitee, NATO, Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri ning välissuhete peadirektoraadi esindajatelt. Esitlusele tuleb 27 erinevat praktilist näidet militaarobjektide taaskasutussevõtu kohta.

Täiendav teave: www.ascendpartnership.net

* Euroopa Komisjon  (DG Environment) on alustanud kliimamuutustega kohanemist  käsitleva tööprogrammi koostamist. Aprillist juunini toimub rida kohtumisi vastava ala ekspertidega. Töö tulemiks saab vastav Roheline Raamat  - Adaptation to Climate Change, mida kavatsetakse esitleda 2006.a. novembris.

* Euroopa Komisjoni  koduleheküljel on avaldatud  ajakohane info säästlikku arengut ja keskkonda  käsitlevatel teemadel, toetades sel kujul ÜRO Säästliku Arengu Komisjoni tegevusi (CSD - Commission on Sustainable Development ). Leheküljelt on võimalik leida Euroopa Komisjoni aruandeid ÜRO säästliku arengu komisjonile,  samuti komisjoni seisukohti, fakte säästliku arengu valdkonnas.

Täiendav teave

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee

18.05.2006


01.06.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit