Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2006


Valitsus kiitis heaks riigi eelarvestrateegia 2007-2010
Print

A. Sõerdi, A. Ansipi, T. Veskimägi kommentaaridega. Riigi eelarvestrateegia (RES) on dokument, milles Vabariigi Valitsus esitab oma eelarvepoliitilised põhimõtted, tegevuse peamised eesmärgid ning majandusolukorra analüüsi ja arenguprognoosi, sealhulgas valitsussektori tulude prognoosi.

Riigi eelarvestarteegia mahuks aastatel 2007-2010 on 335 miljardit krooni, sellest ligi 49 miljardit moodustavad välisvahendid. RESi üldeesmärgiks on tagada Eesti kiire, sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud jätkusuutlik majanduslik areng.

Valitsus tegi rahandusministeeriumile ülesandeks avaldada “Riigi eelarvestrateegia 2007–2010” ministeeriumi veebilehel. 

Kulude kokkuhoiu saavutamiseks ja tugiteenuste paremaks korraldamiseks peavad ministeeriumid analüüsima nende valitsemisalas olevate üheliigiliste riigiasutuste (nt siseministeeriumi valitsemisala asutused ja maavalitsused, vanglad, muuseumid, teedevalitsused, maaparandusbürood) raamatupidamise ja muude tugiteenuste korraldust ning võimaluse korral neet teenused tsentraliseerida. Vastavad ettepanekud tuleb esitada 2007. aasta eelarveprojekti raames. 

Pärast rahandusministeeriumi koostatava suvise majandusprognoosi avalikustamist täpsustatakse vajaduse korral 2007. aasta eelarveprojekte vastavalt uue majandusprognoosi võimalustele.

*

Valitsus kiitis heaks riigi eelarvestrateegia 2007-2010

TALLINN, 31. mai, BNS - Valitsus kiitis kolmapäeval erakorralisel istungil heaks riigi eelarvestrateegia aastateks 2007-2010.

Strateegias ette nähtud eelarvete kogumahuks aastatel 2007-2010 on 335 miljardit krooni. Sellest ligi 49 miljardit annavad välisvahendid, teatas valitsuse pressibüroo.

Peaminister Andrus Ansip ütles istungi järgsel pressikonverentsil, et tegemist on "hea strateegiaga". Eelkõige tõstis ta esile sotsiaal- ja riigikaitse osatähtsuse tõusu.

Ansip lisas, et eelarvestrateegia järgi liiguvad riigikaitsele tehtavad kulutused tõusuga, aastaks 2010 kulutab Eesti riik sellele kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Peaminister toonitas ka sisejulgeolekule, kultuurile ja välisesindustele tehtavate kulutuste osatähtsuse tõusu.

Lisaks avaldas Ansip heameelt, et ministrid on olnud eelarvestrateegiat koostades konstruktiivsed ning saanud aru reaalsetest võimalustest.

Rahandusminister Aivar Sõerd ütles, et riigieelarve pikaajalisel planeerimisel ja riigiasutuste vahelises koostöös on nelja-aastane eelarvestrateegia suur samm edasi.

"Strateegia elluviimine tagab Eesti kiire, sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud majandusliku arengu. Tegemist on Eesti riigi kõige olulisema strateegilise dokumendiga, mis peab kajastama võimalikult suure ühiskonna osa huve ja ootusi, elama üle poliitiliste suundade muutusi ja aitama Eesti arengule võimalikult täisväärtuslikult kaasa," sõnas Sõerd "Tänavu on strateegia esmakordselt koostatud strateegilise planeerimise heade tavade ja meetodite alusel."

Eelarvestrateegias on aastate lõikes kirjeldatud kõik riigile olulisemad eesmärgid, tegevused ja projektid.

Muu hulgas näeb strateegia ette 6,17 miljardi krooni investeerimise kutsehariduse arendamisse. Samuti kulutab riik järgmisel aastal tasuta töövihikute soetamiseks kõigile põhikooliõpilastele 57,2 miljonit krooni.

1,1 miljardi krooniga rahastatakse uue mitmeotstarbelise jäämurdja ehitamist juba järgmisel aastal, teine jäämurdja ehitatakse aastatel 2009-2010. 1,2 miljardit suunatakse Viru vangla ehitamiseks ja 250 miljonit lisakrooni igal aastal eelkõige politsei- ja päästetöötajate ning piirivalvurite palkadeks.

231 miljoni krooniga toetab riik teadus- ja tehnoloogiaparkide ning inkubatsioonikeskuste arendamist ja innovatsiooniteadlikkuse tõstmist ühiskonnas. Teede korrashoidu rahastatakse kokku 15,1 miljardi krooniga, lisaks sellele suunatakse 4,82 miljardit Tallinna-Tartu maantee ehitusse.

2,65 miljardit on kavandatud investeeringuteks ühistranspordi arendamisse ja keskkonnasõbralikumaks muutmisse, suurimaks projektiks on uute trammiliinide rajamine Tallinnasse.

Põllumajandustootjatele makstakse välisvahendite arvelt kokku 3,47 miljardi krooni ulatuses ühtset pindalatoetust, lisaks on kavandatud täiendavaid otsetoetusi 2,26 miljardi krooni ulatuses.

Sel perioodil käivitatakse ka operatiivraadiosidesüsteemi väljaarendamine ja sellega seotud investeeringud. Merereostuse avastamise ja likvideerimise võimekuse suurendamiseks eraldatakse kokku 797,5 miljonit krooni.

Eesti elanikkonna kvaliteetse joogiveega varustamiseks ning reovee kogumise ja puhastamise korraldamiseks investeeritakse perioodi jooksul ligi 9,2 miljardit krooni. Samuti valmistatakse ette tuhamägede ohutuks muutmise projekti, mille maksumus on kolm miljardit krooni. Looduskaitset rahastatakse 580 miljoni krooni ulatuses.

Kulude kokkuhoiu saavutamiseks peavad ministeeriumid analüüsima nende valitsemisalas olevate üheliigiliste asutuste raamatupidamise ja muude tugiteenuste korraldust ning võimaluse korral need teenused tsentraliseerima.

Pärast rahandusministeeriumi koostatava suvise majandusprognoosi avalikustamist täpsustab valitsus vajaduse korral 2007. aasta eelarveprojekte vastavalt uue prognoosi võimalustele.

Riigi eelarvestrateegia on dokument, milles valitsus esitab oma eelarvepoliitilised põhimõtted, tegevuse peamised eesmärgid ning majandusolukorra analüüsi ja arenguprognoosi, sealhulgas valitsussektori tulude prognoosi.

Tallinna toimetus, tel +372 6 108 829, majandus@bns.ee

Batic News Service

*

Veskimägi: eelarvestrateegia ei aita haridust, turvalisust

TALLINN, 31. mai, BNS - Opositsioonilise Res Publica esimehe ja eksrahandusministri Taavi Veskimäe sõnul on valitsuse kolmapäeval kinnitatud eelarvestrateegiast selgelt näha, et haridus, turvalisus ja tervishoid valitsuse prioriteedid ei ole.

"Nende mahud kasvavad 2007. aastal keskmisest eelarvekasvust aeglasemalt," ütles Veskimägi BNS-ile. "See ei ole kindlasti tulevikku vaatav lähenemine."

Strateegia näitab Veskimäe hinnangul ka seda, et valitsuse sõnad ja teod ei haaku.

"Sisejulgeoleku olulisust rõhutavad koalitsioonipoliitikud igal sammul. Samas räägivad numbrid teist keelt. Avaliku korra ja julgeoleku osakaal kogueelarvest kahaneb igal aastal sealhulgas 2007," ütles Veskimägi.

Samuti on sisejulgeoleku valdkonna eelarvekasv keskmisest kasvudest kordi madalam (näiteks 2007. aastal kolm korda) ning näiteks 2009. aastal lausa negatiivne, lisas ta.

Õpetajate palgakasvuks on planeeritud 2007. aastal 178,3 krooni. See on ligikaudu kaheksa protsenti ehk aeglasem kui keskmise palga kasv (10,4 protsenti), märkis Veskimägi.

2007. aasta eelarvemahu kasv 18 protsenti näitab Veskimäe sõnul selgelt, et euro kasutuselevõtu eesmärki valitsus tõsiselt ei võta. "Pigem eelistatakse valimiste eel minna kulutamise teed. Sellises mahus riigi kulutuste kasv ning uute projektide algatamine aga tähendab ilmselt ka uusi hinnatõuse niigi piiri peal toimival ja töökäte puuduses vaevleval ehitus- ja teedeehitusturul."

Strateegia viitab ka võimalusele, et eelarves kavandatud kulutuste korrektseks teenindamiseks tuleb juba 2008. aastast kaasata täiendavaid võõrvahendeid, lisas Veskimägi. "See saab tähendada ainult laenuvõtmist ja eemaldumist senisest konservatiivsest eelarvepoliitikast."

Veskimägi arvustas ka valitsuse käitumist eelarvestrateegia ettevalmistamisel, öeldes, et sisulist avalikku debatti seni kõige suuremahuliusema riigi finantsplaani üle ei toimunud, sest mingit sisulist infot välja ei antud.

Valitsus kiitis kolmapäeval erakorralisel istungil heaks riigi eelarvestrateegia aastateks 2007-2010. Strateegias ette nähtud eelarvete kogumahuks aastatel 2007-2010 on 335 miljardit krooni.

Peaminister Andrus Ansip ütles istungi järgsel pressikonverentsil, et tegemist on "hea strateegiaga". Eelkõige tõstis ta esile sotsiaal- ja riigikaitse osatähtsuse tõusu.

Tallinna toimetus, tel +372 6 108 821, majandus@bns.ee

Batic News Service

*

Valitsuse strateegia näeb ette maksukoormuse vähenemist

TALLINN, 31. mai, BNS - Kolmapäeval valitsuse poolt heaks kiidetud eelarvestrateegiast aastateks 2007-2010 selgub, et 2010. aastaks langeb maksukoormus Eestis tänavusega võrreldes 1,6 protsendipunkti võrra.

Kui rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt on maksukoormus sel aastal 33,2 protsenti SKP-st, siis 2010. aastal on sama number 31,6 protsenti. 2004. aastal oli maksukoormus Eestis 32,7 protsenti.

Samuti näeb kinnitatud eelarvestrateegia ette, et riigil on kavas jätkata nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute tulu maksustamist proportsionaalse tulumaksu määraga.

Riigi valitussektori eri tasandite tulud tõusevad strateegia järgi aastaks 2010 võrreldes tänavusega 46 protsendi võrra 109,6 miljardi kroonini.

Valitsussektori tulude tasakaalu mõjutavad 2007. ja 2008. aastal varasemast suuremas mahus vara müük ning erakorraliste dividendide väljavõtmine, kus mõju koos juriidilise isiku tulumaksuga on vastavalt 1,3 miljardit ja 806 miljonit krooni. Strateegiast ei selgu täpsemalt, millistest ettevõtetest on kavas dividende võtta.

Riigieelarve tulud peaks prognoosi kohaselt kasvama 2010. aastaks 94,8 miljardi kroonini. 2007. aastal peaksid need olema 72,4 miljardit krooni.

Strateegias ette nähtud eelarvete kogumahuks aastatel 2007-2010 on 335 miljardit krooni. Sellest ligi 49 miljardit annavad välisvahendid.

Riigi eelarvestrateegia on dokument, milles valitsus esitab oma eelarvepoliitilised põhimõtted, tegevuse peamised eesmärgid ning majandusolukorra analüüsi ja arenguprognoosi, sealhulgas valitsussektori tulude prognoosi.

Tallinna toimetus, tel +372 6 108 829, majandus@bns.ee

Batic News Service


31.05.2006

Kommentaare: 0
Loe kommentaare ja lisa oma arvamus

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit