Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
  2018
  2017
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  Regioonide Komitee
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Pressiteated > 2006


Omavalitsuste eelarvete puudujääk ulatub 2 miljardi kroonini
Print

04.05.06, Omavalitsusliitude Koostöökogu pressiteade (+ BNS-i uudis). Omavalitsusliitude Koostöökogu ja ministeeriumidevaheline komisjon kinnitasid tänasel läbirääkimiste voorul poolte seisukohad omavalitsuste 2007. aasta eelarvete osas.

Omavalitsusliitude Koostöökogu taotleb riigi majandusliku arengu ühtlustamiseks kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa suurendamist kuni 12,1 %-ni (tänavu on see protsent 11,8, vahe on ligi 200 miljonit krooni). Samuti taotletakse vahendeid tasandusfondi, et tagada ka väiksemate omavalitsusüksuste jätkusuutlik areng.
 
Omavalitsusliitude Koostöökogu lähtus eelarvetaotluste koostamisel riigi jätkuvast majanduskasvust, tugevnevast survest palkade tõusuks, lagunevatest teedest ning omavalitsustele keskvalitsuse poolt lisatud uutest kohustustest, millele ei ole rahalist katet.
 
Eesti omavalitsustele pandud ülesannete seadusejärgseks täitmiseks on kohalikes eelarvetes puudujääk hinnanguliselt 2 miljardit krooni. Riigi suhteliselt edukas majandusareng ei ole kajastunud otseselt kohalike omavalitsuste tulubaasis, kaudsete kasvude puhul aga ei saa rääkida eelarvete stabiilsetest alustest.
 
Kohalike teede ja tänavate korrashoiuks taotlevad omavalitsused tulevaks aastaks vähemalt 15% kütuseaktsiisist laekuvatest vahenditest, kokku 459 miljonit krooni. Tänavu eraldati omavalitsustele 265 miljonit krooni. Kohalike omavalitsuste hooldada on ligi 18 000 km maanteid ning 4500 km tänavaid, kogupikkuses on kohalikke teid riigiteedest rohkem.
 
Õpilaste koolitoidu rahastamise toetamiseks taotletakse vahendeid 15 krooni õpilase kohta päevas. Sel aastal kehtib arvestusliku toetussummana 10 krooni päev.
 
Kohalike omavalitsuste eelarvetest tasustatavate haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks riigieelarvest palka saavate pedagoogide palkadega taotlevad omavalitsused 376 miljonit krooni, eraldise kehtestamisest 2001. aastal on see summa püsinud muutumatuna 100 miljoni krooni peal.
 
Investeeringuvajaduste osaliseks katmiseks vajaminevate summadena on omavalitsusliidud nimetanud suurusjärku 500 miljonit krooni. Omavalitsusliitude taotlus näeb ette ka Euroopa Liidu struktuurifondidest eraldatavate vahendite suurendamist regionaalarengule, et vähendada piirkondlikke erisusi ja suurendada omavalitsuste finantsilist võimekust.
 
Kohalikud omavalitsused taotlevad läbirääkimistel valitsusega, et jätkuvalt alarahastatud omavalitsused kindlustataks seadustega pandud ülesannete täitmiseks stabiilse, seaduste alusel kujuneva tulubaasiga, mis kataks ülesannete täitmiseks vajalikud kulud, tagaks vahendid kohalikuks arenguks ja kvaliteetsete teenuste osutamiseks.
 
Üleriigiliste omavalitsusliitude hinnangul ei ole praegu vahendite jaotus keskvalitsuse ja omavalitsusüksuste vahel õiglane, vaid on ilmselgelt omavalitsuste kahjuks tasakaalust väljas. Läbi selle kannatavad aga elanikud, kellel on põhjendatud ootus, et iga omavalitsus peab suutma tagada avalikke teenuseid võrdselt teistega – olgu nimetatud teenustena teede olukord, lasteaia- ja koolikohad, kvaliteetne haridus või kaasaegne infrastruktuur parema elukeskkonna loomiseks.
 
Vaheprotokollis fikseeritakse läbirääkimiste hetkeseis ning probleemsed küsimused, vaheprotokoll esitatakse vastavatele ministritele enne ministeeriumide eelarvetaotluste esitamist Rahandusministeeriumile.

Tekst + pildid: http://portaal.ell.ee/8092

Lugupidamisega
 
Kaidi Roots
Omavalitsusliitude Koostöökogu pressiesindaja
56 622 811
kaidi@ell.ee
 
 *

Omavalitsused taotlevad riigieelarvest kahte miljardit

TALLINN, 04. mai, BNS - Kohalike omavalitsuste hinnangul on omavalitsustele seadusega pandud ülesannete täitmiseks puudu umbes kaks miljardit krooni.

Omavalitsused taotlevad järgmise aasta riigieelarvest kohalikesse eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu ja kütuseaktsiisi osa suurendamist.

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja ministeeriumidevahelise komisjoni neljapäevasel läbirääkimistevoorul taotlesid omavalitsused oma eelarvesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa suurendamist 12,1 protsendini senise 11,8 protsendi asemel, mis tähendab umbes 200 miljonit lisakrooni.

Kohalike teede ja tänavate korrashoiuks taotlevad omavalitsused vähemalt 15 protsenti kütuseaktsiisi laekumistest, mis teeks 459 miljonit krooni tänavuse 265 miljoni krooni asemel.

Omavalitsused soovivad saada ka õpilaste koolitoidu rahastamiseks senise 10 krooni asemel 15 krooni päevas õpilase kohta. Samuti küsitakse omavalitsuste kultuuri- ja haridustöötajate palkades senise saja miljoni krooni asemel 376 miljonit krooni.

Investeeringuvajaduse osaliseks katmiseks vajavad omavalitsused raha suurusjärgus pool miljardit krooni.

Omavalitsusliitude Koostöökogu pressiesindaja Kaidi Roots ütles, et kogu lähtus eelarvetaotluste koostamisel riigi jätkuvast majandusasvust, tugevnevast palgasurvest ning ning omavalitsustele lisatud uutest kohustustest, millel pole rahalist katet.

"Omavalitsusliitude hinnangul ei ole praegu vahendite jaotus keskvalitsuse ja omavalitsusüksuste vahel õiglane, vaid on ilmselgelt omavalitsuste kahjuks tasakaalust väljas," märkis pressiesindaja. "Läbi selle kannatavad aga elanikud, kellel on põhjendatud ootus, et iga omavalitsus peab suutma tagada avalikke teenuseid võrdselt teistega."

Omavalitsusliitude ja ministeeriumidevahelise komisjoni läbirääkimiste vaheprotokollis fikseeritakse läbirääkimiste hetkeseis ning probleemsed küsimused, vaheprotokoll esitatakse vastavatele ministritele enne ministeeriumide eelarvetaotluste esitamist rahandusministeeriumile.

Tallinna toimetus, tel +372 610 8825

Baltic News Service

Vt ka Siseministeeriumi teadet: http://portaal.ell.ee/8102


04.05.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit