Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
    13/09/06 koosolek
    04/05/06 üldkogu koosolek
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2006 läbirääkimised > 04/05/06 üldkogu koosolek


13/12/05 koosoleku protokoll
Print

Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste Üldkogu koosoleku

PROTOKOLL

Siseministeerium         
13.12.2005
Algus kell 10.00
lõpp kell 11.00

Koosoleku juhataja: Regionaalminister Jaan Õunapuu

Läbirääkimistel osalesid:

Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni poolt: Jaan Õunapuu – regionaalminister, Ivar Sikk – Rahandusministeerium, Einike Uri – Siseministeerium;

Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni poolt: Kurmet Müürsepp, Uno Silberg,  Ivar Tedrema, Herko Sunts - Eesti Maaomavalitsuste Liit;  Angelika Kallakmaa - Eesti Linnade Liit;

Kutsutud: Sulev Liivik – Rahandusministeerium; Ain Tatter – Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium; Kristi Madis, Sulev Lääne, Väino Tõemets, Igor Ligema - Siseministeerium; Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Kaidi Roots - Eesti Linnade Liit;

Päevakord:

1.  Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste 2006 aasta töökorra kinnitamine

2.  Riigieelarvestrateegia (RES)  2007-2010 ettevalmistamise protsessist

3.  Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste ajakava 2006.aastal

4.  Kohalike teede hoiuks eraldatud  vahendite jaotuse põhimõtetest

5.  Muud küsimused

Otsustati: Kinnitada päevakord.

Jaan Õunapuu: Viimase koosoleku protokoll. Kas kellelgi on protokolli kohta märkusi?

Igor Ligema: Liitudelt ei ole tulnud märkuseid. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist Andres Uusma  palub täpsustada oma kommentaari leheküljel 3, jätta ära ebatäpne 15% ning asendada tekstiga: 10% ja 265 mln kr.

Jüri Võigemast: See parandus on õigustatud.

Otsustati: Teha parandus ja kinnitada protokoll.

1.  Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste 2006 aasta töökorra kinnitamine

Jüri Võigemast: Vaatasime üle olemasoleva töökorra. Praegune töökord rahuldab.

Teha parandus pealkirjas. Muuta 2005.a 2006.aastaks.

Teine parandus teha punktis 19. Protokoll vormistada 4 eksemplaris ja saata ka EMOL-le.

Praegu on meil 7 töögruppi. Töökorras ei ole fikseeritud, kuidas toimub uute töörühmade moodustamine. Pakume välja, et vajadusel moodustatakse uus töörühm jooksvalt poolte kokkuleppel. Lisame selle ettepaneku töökorra 12 punkti .

Igor Ligema: Maarja Mändmaa  saatis oma ettepaneku meiliga. Ettepaneku sisu,  et asjaajamise lihtsustamiseks mitte koostada töörühmade protokolle neljas eksemplaris kui originaale peab nagunii hoidma töögruppi juhtiv ministeerium.

Liitude esindajad soovisid teha ikka 4 eksemplari.

Otsustati: Viia töökorda parandused sisse ja kiidame järgmise aasta töökorra heaks.

2.  RES 2007-2010 ettevalmistamise protsessist

Ivar Sikk: Rahandusministeeriumis panime ajakava kokku, kuidas RES  kokku panna.  Kogu ajakavas on raske muudatusi sisse viia.  Meie kava kohaselt põhjalikumalt RES raamistikus ka läbirääkimisi pidada. Nii nagu sellel aastal on plaanis ka 2006.a teha  I lugemine jaanipäevaks.

I muudatus : riigieelarve protsess käivitatakse rahandusministri määrusega. Määrus reguleerib riigieelarve kokkupanemist.

01.03.06 a esitatakse RES põhised arengukavad. Jaanuari lõpus ilmub rahandusministri määrus, mis reguleerib kõik vormid aasta eelarve tegemiseks.

28.02.06.a uus majandusprognoos.

10.04.06.a algavad ministritevahelised läbirääkimised ja kestavad 2 nädalat.  Sellel kevadel strateegia läbirääkimisi ei toimunud.

04.05.06.a toimub I arutelu Valitsuse kabinetis. Kui vaja, siis toimub II arutelu 11.05.06.a.

25.05.06.a kinnitatakse RES 2007-2010 kabinetis.

Kui me suudame prioriteedid kokku leppida, siis ministritega lihtne kokkuleppele jõuda. 2007. aasta eelarve osas toimuvad läbirääkimised juunis. 21.06.06.a arutatakse kabinetis. Meie majas veel arutelu käib, et saada ühist aktsepti.

Järgmine aasta on valimiste aasta ja see mõjutab.

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks

3.  Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste ajakava 2006.aastal

Jüri Võigemast: Oma läbirääkimiste töögraafikut kinnitades peame jälgima  RES käiku. Probleem, et vahe- ja lõpp-protokolliga hiljaks ei jääks. Kas jätame osa asju sügiseks või lõpetame läbirääkimised mais.

Ivar Sikk: RES poolt võib küll lõpetada. 2007.a eelarve osas vaevalt kevadel saab kõik kokkulepped heaks kiita. Kui prioriteedi märksõnad kokku lepitakse, siis sügisel lähtutakse nendest. Sügisel pole mõtet uue ettepanekuga välja tulla.

Jüri Võigemast: Kas läbirääkimiste lõpp-punkti paneme septembris 2006.a?

Ivar Sikk: Kui kabinetis arutatakse 11.05.06.a ja 25.05.06 kiidetakse heaks, siis selles vahemikus teha vaheprotokoll. Seega läbirääkimiste vaheprotokoll tuleb teha 16.05.06.a.

Jüri Võigemast: 2007.a eelarve läbirääkimiste lõpp-protokoll tuleb teha 12.09.06.a.

Herko Sunts: Mul on RES kohta küsimus. Kuidas toimub KOV kaasamine? Kas ministeerium teeb töörühma?  Kes kaitseb KOV huve?

Ivar Sikk: Iga nädala kolmapäeval koguneb ministeeriumis töörühm, kuhu kuuluvad haruministeeriumide esindajad ja sinna kutsume teemakohased katusorganisatsioonide esindajad. Kutsed saadetakse ka teatud sihtrühmadele(akadeemikud).

Jüri Võigemast: Meieni on nende töögruppide info ja kutsed jõudnud.

Otsustati: Vahe- ja lõpp-protokoll teha jälgides RES ajakava. Läbirääkimiste vaheprotokolli allkirjastamine toimub hiljemalt 16.05.2006.a ja läbirääkimiste lõplike tulemuste allkirjastamine hiljemalt 12.09.2006.a.

4.  Kohalike teede hoiuks eraldatud  vahendite jaotuse põhimõtetest

Jüri Võigemast: Teede töörühm on arutanud kohalike teede hoiuks eraldatud vahendite jaotamise põhimõtteid. ELL poolt on ettepanek 1:4,5. (lisaeelarvest oli rahastamine 1:3,5).

Jaan Õunapuu: Kas 2006 aastaks vahendeid setode jaoks ka on?

Ain Tatter: 2006 aastaks on kohalikele teedele ettenähtud 265 miljonit krooni. 2005.a lisaeelarvest eraldati setode neljale omavalitsusele 10 miljonit krooni.

Jüri Võigemast: Peame teede registriga jõudma nii kaugele, et oleks teada kilomeetrite arv.

Kurmet Müürsepp: Tee oli keeruline ja pikk aga põhimõtete kujundamisel jõudsime konsensuseni. 

Otsustati: Võtame teadmiseks, et 2006 a kohalike teede hoiuks eraldatud vahendid jaotatakse põhimõttel 1:4,5.

5.  Muud küsimused

Jaan Õunapuu: Päästeameti peadirektor Mati Raidma  tänab kõiki KOV  “Nublu” projekti elluviimise eest.

Igor Ligema: Saadame tänukirja teksti üleriigilistele liitudele.

Jüri Võigemast: Millal toimub haridusrahade jaotus? Kas jääb jaanuari või veebruari?

Sulev Liivik: Jaanuaris tahaks valmis jõuda ja esitada jaanuari  viimasele Vabariigi Valitsuse  istungile.

Angelika Kallakmaa: Rahandusministeerium on ettevalmistanud EURO ülemineku kava. Kas KOV on valmis üleminekuks? Võiks teha kokkusaamise ja arutada. On vaja tarkvara, ümmardamise reeglid, jne.

Ivar Sikk: Uurin, kas on mingid plaanid.

Jaan Õunapuu         
Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni esimees         

Kurmet Müürsepp   
Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees

Protokollis
Tiia Tähtsalu       


26.04.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit