Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


10.–13. aprill 2006
Print

E-nädalakiri 11/2006


Sisukord:

1. Eesti Linnade Liidu delegatsioon Brüsselis
2. ProgrammIntelligent Energy – Europe”
3. Euroopa kultuuripealinnad 2010
4. Regioonide Komitee aprillikuisest täiskogu istungist
5. Slovakkia nädal Brüsselis
6. URBACT  võrgustiku seminar

1. Eesti Linnade Liidu delegatsioon Brüsselis

9.-12. aprillini viibis Brüsselis Eesti Linnade Liidu 12-liikmeline delegatsioon eesmärgiga tutvuda kohalike ja regionaalsete omavalitsusliitude Brüsseli esinduste tööga, külastada Euroopa Liidu institutsoone ja kuulata ettekandeid omavalitsusi puudatavatest poliitikatest. Delegatsioon kohtus Euroopa Parlamendi saadiku Siiri Oviiriga, Euroopa Nõukogu transatlantiliste suhete, inimõiguste ja ÜRO direktoraadi osakonnajuhataja Riina Ruth Kionkaga. Kohtumised leidsid aset ka Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures,  Euroopa Kohalike ja Regionalsete Omavalitsuste Nõukogus (CEMR) ja Regioonide Komitees.

2. Programm “Intelligent Energy – Europe

Euroopa Komisjoni juures 2003. aastal loodud  programm ”Intelligent Energy – Europe” tegeleb mõtestatud energiakasutuse ja taastuvenergia valdkonnaga. Programmi tegevus on jaotatud neljaks põhiteemaks: 1) energia efektiivsus ja ratsionaalne energiakasutus, eriti ehitistes ja tööstuses (SAVE); 2) uue  ja taastuva energia kasutuselevõtu soodustamine elektrienergia ja kütuse, samuti biokütuste tootmiseks (ALTENER); 3) transpordisektori mõjutamine kütuste mitmekesistamise abil (STEER); 4) taastuvenergia ja energiakasutuse efektiivsuse edendamine arengumaades ( COOPENER).

Taastuvkütuste kasutamine on üks teema, mis on oluliselt esile kerkinud seoses energiatootmise keskkonnamõjude, säästva arengu temaatika ja fossiilkütuste hinna pideva tõusuga. Nõukogudeaegsed energiasüsteemid, samuti 1990-ndatel ehitatud energiasüsteemid on erineva säästlikkusastmega, sageli kasutati odavamaid lahendusi. Säästmine on aga üldjuhul kallis tegevus. Programmi eesmärgiks on Euroopa Liidu energiapoliitika elluviimine, panustamine jätkusuutliku energiamajanduse arendamisse ja energiasektori varustuskindluse, konkurentsivõime ja keskkonnasõbralikkuse saavutamise toetamine.

Alates 2006. aasta maist avaldatakse programmi  Intelligent Energy – Europe uus taotlusvoor. Fond avaneb  5-kuuliseks perioodiks, fondi suurus on umbes 50 miljonit eurot. Euroopa organisatsioonid saavad taotleda rahastust projektideks, ühekordseteks teavitusüritusteks ja konverentsideks, kohalike energiaagentuuride loomiseks. Programm toetab nn pehmeid projekte, mitte investeeringuid, eeldatakse 50 % kaasfinantseeringut.

Täiendav teave

2006. aasta tööprogramm on leheküljel, kus on kirjeldatud käesoleva aasta temaatilisi prioriteete, eelarvejaotust ja hindamiskriteeriumeid.

30. mail toimub Brüsselis infopäev, kus antakse ülevaade IEE programmi rahastusskeemidest, käimasolevatest projektidest ja tulevikuperspektiividest.
Infopäeva programm ja registreerimine.

PS IEE Agentuur otsib uusi töötajaid. Avaldusi võib esitada 19. maini 2006.

Täiendav teave

3. Euroopa kultuuripealinnad 2010

11. aprillil avaldas Euroopa 2010. aasta kultuuripealinnade taotluspakettide hindamiseks moodustatud komisjon aruande, milles soovitatakse Euroopa kultuuripealinnadeks nimetada Essen, Pécs ja Istanbul. Vastava otsuse teeb hariduse, noorsoo ja kultuuri ala nõukogu Soome eesistumise ajal 2006. aasta teisel poolel.

Hariduse ja kultuuri volinik Ján Figel tervitas kandidaatlinnade võistlusvaimu ja kiitis Esseni, Görlitzi, Pécsi, Istanbuli ja Kiievi esitatud projekte ja taotluste üldist kõrget kvaliteeti.

Esseni linn (Saksamaa) keskendus Ruhri piirkonna taaselavdamisele kultuuri kaudu. Valikukomisjoni aruandes tõstetakse esile Esseni taotluse uuenduslikkust. Essen ja Görlitz olid valitud välja eelvalimiste käigus 11 Saksa linna hulgast.

Pécs (Ungari) toonitas kultuurisidemeid naabermaadega, eelkõige Balkani riikidega. Teema, mille kasuks see Ungari linn – Budapesti järel riigi tähtsuselt teine kultuurikeskus – otsustas, on „Piirideta linn“.  Pécs oli Ungaris eelnevalt võitnud riigisisese konkursi, milles osales koguni üheksa linna.

Istanbuli taotluses rõhutati kultuurikontaktide edendamist Euroopa tasandil ja ka see sai valikukomisjonis laiapõhjalise üksmeelse toetuse osaliseks. Türgi linna projekti keskmes on teema „Istanbul: nelja elemendi linn“ – sild Euroopa ja Ida vahel. Algatus Istanbuli kandideerimiseks tuli rühmalt valitsusvälistelt organisatsioonidelt.

Valikukomisjoni aruande terviktekst

4. Regioonide Komitee aprillikuiset täiskogu istungist

26.-27. aprillil toimub Regioonide Komitee täiskogu istung, millel arutatatkse Euroopa Liidu linnapoliitikat ja linnade osa töökohtade ja majanduskasvu edendamisel. Suurbritannia asepeaminister John Prescott, transpordivolinik Jacques Barrot ja regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner esinevad täiskogu ajal toimuval foorumil ”Euroopa Liidu linnapoliitikad dünaamilistele linnadele”.

Foorum koosneb kolmest paneelist. Esimene osa käsitleb linnu kui majanduse, tööhõive ja konkurentsi arendamise keskusi, teine sotsiaalset kaasatust linnades ja kolmas linnade säästlikku arengut.

Regioonide komitee täiskogu toimub Euroopa Komisjoni Charlemagne'i hoones.

Täiendav teave

Regioonide Komitee arvamus  - ”Ühtekuuluvuspoliitika ja linnad: linnade panus regioonide kasvu ja töökohtade loomisesse”

Euroopa Komisjoni töödokument -  ”Ühtekuuluvuspoliitika ja linnad: linnade panus regioonide kasvu ja töökohtade loomisesse”

5. Slovakkia nädal Regioonide Komitees

24.-30. aprillini toimub Brüsselis Slovakkia nädal. Selle raames korraldatakse Regioonide Komitees 25. aprillil konverents ”Slovakkia regioonid – perspektiivid, võimalused ja potentsiaal majandusliku juurdekasvu ja töökohtade loomises”, kus tuuakse näiteid piiriülesest koostööst Poola ja Ukrainaga, mustlasvähemuse integreerimisest, innovaatilisest ettevõtlusest, maapiirkondade arendusprogrammist. Nädala jooksul toimub konverentse, kultuuriüritusi ja näitusi tutvustamaks Slovakkia regioone ja edukamaid projekte. Nädala rõhuasetus on Slovakkia kultuuril, kaasatud on muusikud, kunstnikud, fotograafid. Linnas toimuvad kontserdid ja näitused. Kahel päeval, 27. ja 28. aprillil linastuvad slovakkia filmid. Reedel, 28. aprillil, riietatakse slovakkia rahvariietesse Brüsseli sümbol Manneken Pis. 

6. URBACT  võrgustiku seminar

17. mail toimub Brüsselis UNICE konverentsikeskuses URBACT infoühiskonna võrgustiku seminar. Võrgustikku, kuhu kuulub 12 Euroopa linna, juhtpartner on Manchesteri linn. Võrgustikku kuulub ka Tallinn. Võrgustik püüab infotehnoloogia kasutamise abil soodustada sotsiaalset kaasatust ja ühtekuuluvust, jagada vastavaid kogemusi projektipartnerite vahel.

Täiendav teave

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee

13.04.2006


20.04.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit