Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


23.–27. jaanuar 2006
Print

E-nädalakiri 3/2006

Sisukord:

1. ELAN võrgustiku koosolek
2. Konverents Euroopa Komisjoni  Plaan D rakendamiseks
3. Euroopa Komisjoni hinnang Eesti majanduskasvu ja töökohti käsitleva riikliku
    tegevuskava kohta
4. Regioonide Komitees rahvusdelegatsioonide koordinatoritele koosolek
5. CEMRi Tööandjate platvormi töögrupi esimehe valimistest
6. Roheline nädal 3006
7. Konverentsid, seminarid

1. ELAN võrgustiku koosolek

24. jaanuaril toimus Flaami omavalitsuste liidus ELAN võrgustiku koosolek. CEMR on välja töötanud seisukohad õhusaaste ja ümbritseva keskkonna õhukvaliteedi direktiivi kohta, mille parandusettepanekuid on võimalik esitada 1.veebruarini.

CEMRi esindaja Sylvain Checvassus palus osalejatel esitada liikmesmaade omavalitsutest kandidaate, kes on huvitatud eksperditööst   INSPIRE (The INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) projektis. Praegu esindab seal omavalitsusi vaid Soome ekspert Matti Holopainen, kes tegeleb GI (geograafiline info) kasutusvõimaluste analüüsiga omavalitsustes.

Loomisel on tervishoiuga tegelev kloostöövõrgustik EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities), mille asutamiskonverents toimub Regioonide komitees 30.jaanuaril 2006. Esitletakse Austria eesistumise perioodi tervishoiualaseid prioriteete ja Euroopa Komisjoni tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi edendamist käsitlevat rohelist raamatut. Võrgustik on avatud kõigile kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele.

Rootsi omavalitsuste liidu Brüsseli esinduses toimub 29.märtsil koostöös Euroopa Komisjoni Infoühikonna Peadirektoraadiga seminar „E-tervis vananevas Euroopas”. Seminaril tutvustatakse huvitavaid Rootsi projekte ja võimalusi leida tervishoiu alsteks projektideks Euroopa Liidu toetust. Seminari eesmärk on inspireerida omavalitsusi osalema analoogsetes projektides, panna rootsi kogemusest ja koostööst  huvituma ka teisi Euroopa maid.

2. Konverents Euroopa Komisjoni  Plaan D rakendamiseks

25. jaanuaril toimus Regioonide Komitees konverents ”Suhtlev Euroopa – minnes lokaalseks” (Communicating Europe – Going local), kus tutvustati Plaan D elluviimist.
13.oktoobril 2005 avaldas Euroopa Komisjon dokumendi “Komisjoni panus järelemõtlemise perioodil. Plaan D demokraatia, dialoogi ja debati jaoks”, millega soovitakse liikmesriike abistada laiapõhjaliste debattide korraldamisel. Konverentsil tutvustas Komisjoni omapoolsed ootusi Plaan D rakendamiseks.Regioonide komitee president Peter Straub, kes märkis oma kõnes, et Euroopa Liidu probleemideks on majanduskasvu aeglustumine ja  töökohtade vähenemine. Kodanikega paremaks suhtlemiseks vajatakse meedia abi, rohkem tähelepanu tuleb pöörata suhtlusele noortega.  Austria esindaja Katharina Swoboda rõhutas Austria kui eesistujamaa soovi aidata kaasa Euroopa Liidu  usalduse taastamisele kodanike seas. Tähtis on liikmesriikide kodanike ühtekuuluvustunne, teadvustades samal ajal riikide eripära. Saksakeelsel Austria internetiaadressil www.zukunfteuropa.at tutvustatakse Euroopa Liitu innovatiivselt ja mitmekülgselt, mis on konkreetne  näide uudsest lähenemiselt kodanike teavitamisel. Pressi ja kommunikatsiooni peadirektoraadi direktori Panayoitis Carvounise sõnul plaanitakse enam panna rõhku  Euroopa Komisjoni esinduste tööle liikmesriikides. Volinikel on kavas senisest enam külastada liikmesriike ja kohtuda  mitte vaid valitsuste, vaid ka kodanikuühiskonna ja  noorte esindajatega.
Plan D rakendamiseks plaanitakse kulutada 7 miljonit eurot. Regioonides toimuvate teavituskampaaniate jaoks  kaasatakse  Europe Direct võrgustik.

Täiendav teave

3. Euroopa Komisjoni hinnang Eesti majanduskasvu ja töökohti käsitleva riikliku tegevuskava kohta

25. jaanuaril avaldas Euroopa Komisjon  Eesti ametiasutuste koostatud riikliku tegevuskava analüüsi, mis on majanduskasvu ja töökohtade alal loodud uut partnerlust käsitleva iga-aastase arenguaruande üks osa. Riiklike tegevuskavadega antakse lühiülevaade riigi tasandil aastateks 2005–2008 kavandatavatest makro- ja mikromajanduslikest ning tööhõivereformidest.

Eesti riiklik tegevuskava keskendub kahele võtmevaldkonnale: uurimis- ja arendustegevusele, uuendustele ning tööhõivele. Tegevuskava tugevad küljed on  keskkonnasäästlikkuse ja majanduskasvu omavahelisele koostoime tähtsustamine, ning  info- ja arvutitehnoloogia kasutuselevõtuga saavutatud edusammud avalikus sektoris, kavatsus parandada tööturu toimimist, vähendada nn musta töö osakaalu, ajakohastada töösuhteid ja parandada töökeskkonda.

Riikliku tegevuskava elluviimisel on abiks sidusrühmadega peetud konsultatsioonid  ja selge rakendusstruktuur. Komisjoni arenguaruandes soovitatakse Eestil pöörata edaspidi tähelepanu suurematele uurimis- ja arendustegevusse tehtavatele erainvesteeringutele ning välja töötada mitmekülgsem aktiivse tööturu poliitika. Vajalik on välja töötada kutseoskuste parandamise meetmed, et saavutada eesmärgiks seatud ambitsioonikas üldine tööhõivemäär (67,2% aastaks 2010).

Täiendav teave
Aruande terviktekst

4. Regioonide Komitees rahvusdelegatsioonide koordinatoritele koosolek

26. jaanuaril toimus Regioonide Komitees rahvusdelegatsioonide koordinatoritele 15.-17. veebruaril Regioonide komitee  63. plenaaristungit ettevalmistav  koosolek. Tegemist on uue mandaatperioodi algusega, sest 16. veebruaril 2006 toimuval täiskogul valitakse  uus Regioonide Komitee president, esimene ase-president ja 25 asepresidenti-juhatuse liiget ning poliitiliste gruppide esimehed.

Kohtumisel tutvustati uut 2005.a. sügisel reformitud Regioonide komitee sekretariaadi struktuuri. Sekretariat  pöörab senisest rohkem tähelepanu koostööle liikmesriikide üleriikliklike ja üleeuroopaliste omavalitsusliitudega, mida koordineerib registreerimis- ja juriidiliste toimingute osakond (direktor Steen Illeborg). 

Regioonide Komitee poolt on ettevalmistamisel territoriaalne dialoog, mis toimub Brüsselis 1.märtsil 2006 eesmärgiga valmistada ette kevadel toimuvat Euroopa ülemkogu. Ülemkogu põhiteemadeks on majanduse arengp,  Euroopa Liidu konkurentsivõime ja töökohtade loomise proriteerimine. Dialoogis on Regioonide komitee eesmärguiks  näidata kohalike omavalitsuste panust majanduseelu edendamisel. Arutluseke tuleb  Lissaboni strateegia rakendamine struktuurfondide abil ja ühtekuuluvuspoliitika.

Dennis Abbot, Regioonide Komitee pressiosakonna esindaja, pakkus koordinaatoritele võimalust ajakirjanike kaasamiseks, eesmärgiga tuvustada Regioonide Komitee rahvusdelegatsioonide tööd. Ajakirjaniku lähetuskulud katab sel juhul Regioonide Komitee. Osalejatele demonstreeriti ka Regioonide Komitee täiustatud kodulehekülge, mis võimaldab hõlpsamini leida vajaminevaid dokumente.

5. CEMR-i Tööandjate platvormi töögrupi esimehe valimistest

CEMR-i tööandjate platvormi töögrupi esimees Aleksander Aagaard (Skanderborgi linnapea, Taani) astus 2005. a septembris oma ametist tagasi. Uue esimehe valimised toimuvad 10. mail 2006. Alates 2005. a maist on töögrupil kaks eksperti aseesimeeste näol, kes aitavad esindada töögruppi väliskoosolekutel. Töögrupi esimehel peab olema poliitiline mandaat. Kandidaate esimehe kohale võib esitada 31. märtsini 2006.

6. Roheline nädal 2006

30. maist kuni 2. juunini toimub Brüsselis kuues  iga-aastane keskkonnateemaline konverents, mille üks osa on noorte temaatiline joonistus- ja digitaalse  video võistlus. Iga kategooria kolm võitjat kutsutakse Brüsselisse rohelise nädala ajal toimuvale auhinnatseremooniale.

Sel aastal keskendub koolivõistlus bioloogilisele mitmekesisusele. Võistlus on avatud kõikidele ELi liikmes- ja kandidaatriikide ning EFTA maade koolidele. 2006. aasta koolivõistlusel on kaks kategooriat: kunstilooming – maalid ja joonistused: 5–10aastastele õpilastele (individuaalne) ja digitaalsed videod: 11–16aastastest õpilastest koosnevatele kuni neljaliikmelistele rühmadele. Võistlustöid võib esitada ainult kooli kaudu. Tööd tuleb skaneerida või luua digitaalselt ja saata keskkonna peadirektoraati rohelise nädala veebileheküljel oleva registreerimisvormi kaudu, mis on kättesaadav 20 keeles.

Koolivõistlust viib Euroopa Komisjoni Keskkonna Peadirektoraadi nimel läbi European Schoolnet (http://www.eun.org). Küsimusi võistluse kohta saab saata Chris Coakely’le e-posti aadressil: chris.coakley@eun.org. Tööde esitamise tähtaeg on 25. märts.

Täiendav teave

7. Konverentsid, seminarid

7.-8. veebruaril toimub Brüsselis viies ManagEnergy aastakonverents. Konverentsi sihtgrupiks on kohalike ja piirkondlike omavalitsuste energiaagentuurid. Osalejatele  tutvustatakse Euroopa institustsioonide tegevuskava  elluviimise tulemusi energia efektiivsemaks muutmise alal ja Euroopa energiapoliitika prioriteete. ManagEnergy on  Energia ja Transpordi peadirektoraadi initsiatiiv eesmärgiga toetada kohalikku ja regionaalset tasandit energia efektiivsuse ja taastuvate energiate valdkonnas.

Täiendav teave

2.-12.märtsini toimub Brüsselis rahvusvaheline  ehitiste, renoveerimise ja dekoreerimise mess. Samaaegselt korraldatakse 8-9. märtsil üritus  ”Säästlik ehitus ja renoveerimine: energia päevad”, mille raames toimub ehitistes efektiivse energiakasutuse teemaline ümarlaud, kus on kutsutud osalema ka kohalike omavalitsuste esindajaid.

Täiendav teave

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
e-post: annely.reimaa@ell.ee
27.01.2006


29.01.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit