Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2006 Brüssel


9.–13. jaanuar 2006
Print

E-nädalakiri 1/2006

Sisukord

1. Algas Austria eesistumisperiood
2. ELAN-võrgustiku koosolek
3. Euroopa kohalike omavalitsuste majast
4. Euroopa Liidu finantsperspektiivist
5. Euroopa Komisjoni linnakeskkonna temaatiline strateegia
6. Euroopa Komisjoni käsiraamat avalikest hangetest
7. Islandi esinduse avamisest
8. Konverentsid, seminarid

1. Algas Austria eesistumisperiood

2006. aasta I poolaastal on Euroopa Liidu eesistujamaaks Austria, seejärel Soome. Viimased debatid Euroopa Liidus on tähelepanu juhtinud vajadusele pöörata enam tähelepanu kodanike igapäevasele elule: majanduslikule ja sotsiaalsele heaolule, keskkonnakaitsele, vabadusele ja julgeolekule, Euroopa Liidu rolli tugevdamisele maailmas. Loodetakse jätkata kõnelusi Euroopa põhiseadusleppe küsimuses  ja edendada Euroopa regioonide arengut.

Info Austria eesistumise kohta: http://www.eu2006.at/en/index.html

2. ELAN-võrgustiku koosolek

10. jaanuaril toimus CEMR-is alanud aasta esimene ELAN-võrgustiku koosolek. Ülevaate CEMR-i poliitilise komitee kohtumisest Viinis 12. detsembril andis Annika Poth-Mögele. Komitee kohtub aastas kaks korda. Komitee võttis vastu deklaratsiooni Euroopa tuleviku kohta, kus rõhutas ühtekuuluvuspoliitika olulisust ning kutsus üles respekteerima uute riikide suhtes vastu võetud kokkuleppeid. Deklaratsioonis väljendatakse pettumust Madalmaades ja Prantsusmaal läbi kukkunud põhisedusleppe referendumi üle. Antud temaatika saab Austria eesistumise üheks võtmeküsimuseks. Viini kohtumisel oli arutlusel 1. veebruaril Pariisis toimuv ettevalmistav koosolek CEMR-i ülemaailmsete asjade komitee (World Affairs Committee) moodustamiseks.

Komiteesse hakkavad võrdselt kuuluma valitud liikmed CEMR-isse kuuluvatest rahvuslikest omavalitsusliitudest ja valitud esindajad kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest, kes kuuluvad ülemaailmsesse omavalitsusorganisatsiooni UCLG (United Cities and Local Governments/Ühinenud linnad ja kohalikud omavalitsused).

Komitee eesmärkideks on arutada ja koordineerida UCLG Euroopas asuvate liikmete rahvusvahelisi tegevusi ja nende panust UCLG  töösse ning selle statuudikohastesse organitesse; õppida tundma ja teha ettepanekuid üle maailmsele organisatsioonile; valmistada ette üritusi (seminare, üldassambleesid) Euroopa liikmetele; arutada ja määrata kindlaks Euroopa esindatus UCLG statuudikohastes esindusorganites; uurida koostööinitsiatiive teistes UCLG regionaalsetes sektsioonides.

Pariisi kohtumisele on oodatud kõik CEMR-i liikmesorganisatsioonid ja kes soovivad saada antud komitee aktiivseteks liikmeteks. Registreerimine lõpeb 25. jaanuaril.

Kohtumisel arutati ka ELAN-võrgustiku 2006. aasta võtmeteemasid, mis hõlmavad avalikke teenuseid, siseturgu ja avalikke hankeid, keskkonda, transporti, energiat, tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust, infoühiskonda, maaelu arengut ja innovatsiooni. Need on teemad, mis huvitavad Euroopa kohalikke omavalitsusi ja eeldavad Euroopa Liidu seadusandlusega kursis olemist.

Järgmisel nädalal on Brüsselis Hiina omavalitsuste 10-liikmeline delegatsioon, et tutvuda EL ja Hiina õppeprogrammi maapiirkondade juhtimise alal.

Euroopa Komisjon on valmistanud ette töödokumendi “Ühtekuuluvuspoliitika ja linnad: linnade panus regiooni kasvu ja töökohtadele”. Dokumenti tutvustati säästlike omavalitsuste konverentsil 6. detsembril Bristolis, Suurbritannias. Dokumenti on võimalik ettepanekuid teha 17. veebruarini 2006.  CEMR soovib alustada arutelu, kuidas edendada linnajuhtimisega seotud küsimusi. Selle üheks väljundiks on  2.-5. mail Stockholmis toimuv linnajuhtimise alane konverents.

Täiendav teave:
CEMR-i deklaratsioon

Ühtekuuluvuspoliitika ja linnad: töödokument:

Stockholmi konverents: http://www.urbanfutures.se/frame.html

3. Euroopa kohalike omavalitsuste majast

Juba pikka aega on olnud arutusel ühise EUROCITIES-e ja CEMR-i ning liikmesriikide üleriigiliste omavalitsusliitude maja vajalikkus Brüsselis. Projekti eesmärgiks on tihendada omavalitsusi esindavate organisatsioonide ja omavalitsusliitude vahelist koostööd, koondada nimetatud organisatsioonid ja esindused ühise katuse alla. 11. jaanuaril toimus kahe võimaliku asukoha külastus, kuhu olid kaasatud ka ELAN-võrgustiku liikmed.

EUROCITIES-e ettepanekul külastati renoveeritavat hoonet aadressil Rue Royale, 2, mis asub Belgia kuningalossi vahetus läheduses. Praegu kuulub maja Brüsseli omavalitsusele, kes soovib sinna rajada külastuskeskust ja linnavalitsuse esindus- ja koosolekuruume. Kõrgemad korrused on plaanis välja rentida. Keldrikorrusele kavandatakse arheoloogiamuuseumit, esimesele korrusele tulevad näitustesaalid ja turiste teenindav osa. Hoone renoveerimistööd kestavad 2007. aastani.

Asupaigana leidis enam  toetust Luxembourgi väljaku läheduses asuv hoone, mis on moodsa disainiga ja võimaldab büroopinda paremini planeerida. CEMR-i administratsiooni ja finantsnõukogu direktori Dominique Arrestati sõnul tuleb otsus maja asukoha kohta võtta vastu hiljemalt 2006. a. märtsi algul. Teema tuleb arutusele CEMR-i peasekretäride ja direktorite kohtumisel 2.-3. märtsil Soomes, Saariselkäs.

4. Euroopa Liidu finantsperspektiivist

11. jaanuaril lükkas europarlamendi eelarvekomisjon üksmeelselt tagasi detsembris riigipeade poolt vastu võetud kokkuleppe Euroopa Liidu 2007-2013. aasta eelarve osas. Parlamendiliikmed olid eriti kriitilised tippkohtumisel kokku lepitud eraldiste taseme suhtes. Eriti kriitilised oldi tippkohtumisel kokku lepitud 862 miljardi euro (1,045% rahvamajanduse kogutulust) suuruse vahendite eraldamise suhtes, mis on väiksem võrreldes juunis parlamendi poolt pakutud 975 miljardi euroga (1,18% rahvamajanduse kogutulust). Parlamendiliikmed hääletavad raporti üle 18. jaanuari täiskoguistungil.

* Täiendav teave
* 2005.a. detsembri Ülemkogul vastuvõetud seisukoht

5. Euroopa Komisjoni linnakeskkonna temaatiline strateegia

11. jaanuaril võttis Euroopa Komisjon vastu linnakeskkonna-alase temaatilise strateegia, mille sisuks linnakeskkonna kvaliteedi parandamine. Strateegia sisaldab uusi meetmeid, mis toetavad ja hõlbustavad integreeritud lähenemist linnakeskkonnaga tegelemisel rahvuslikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil.

Strateegia koostamisel on arvesse võetud omavalitsuste seisukohta mitte siduda strateegia rakendamist seadusandlike kohustustega. Strateegia soovitab vabatahtlikke meetmeid ja tegevusi. Paljudel Euroopa omavalitsustel on juba säästliku arengu strateegiad olemas. CEMR kutsub üles andma strateegiale lisaks poliitilist dimensiooni. CEMR-i peasekretäri Jeremy Smithi sõnul on strateegial  ilma selleta vaid piiratud mõju.

* Temaatilise strateegia tekst
* Euroopa Komisjoni selgitused linnakeskkonna temaatilise strateegia kohta
* CEMR-i seisukohad: http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=681

6. Euroopa Komisjoni käsiraamat avalikest hangetest

CEMRi kodulehelt võib leida Euroopa Komisjoni käsiraamatu avalike hangete kohta  "Buying Green! A handbook on environmental public procurement" , mille eesmärgiks on selgitada kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, kuidas võtta arvesse keskkonna alaseid nõudmisi avalike hangete läbiviimisel. Käsiraamat on tasuta ja tõlgitakse kõikidesse EL keeltesse. Raamatu  omanikuks saab väljaande allalaadimisel internetist, samuti pöördudes Euroopa Komisjoni poole aadressil: Jill Michielssen European Commission DG Environment/Unit G2 BU 9  4/131 1160 Brussels, telefon : 32-2-296 15 57 faks: 32-2-299 03 13, e-post: jill.michielssen@cec.eu.int

Täiendav teave: http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=672

7. Islandi esinduse avamisest

Septembris 2006 on Islandil plaanis avada oma üleriigilise omavalitsusliidu Brüsseli esindus aadressil Rue de la Science 4, 3. korrus. Samas hoones paiknevad ka Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti ja Hollandi üleriigiliste omavalitsusliitude esindused. Island ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, kuid kuulub vabakaubandusorganisatsiooni EFTA (European Free Trade Association) analoogselt Norra, ¦veitsi ja Lichtensteiniga.

8. Konverentsid, seminarid

23.-27. jaanuarini organiseerib  Euroopa Regioonide Säästliku Arengu Fond (FEDRE) koos Euroopa Komisjoniga ¦veitsis, Genfis foorumi “Kliimamuutused: energia ja  mobiilsus”. Ürituse eesmärgiks on aidata kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel arvesse võtta nende töös keskkonnaalaseid aspekte ja tõsta kohalike poliitikute teadlikkust kliimamuutuste alal. Viie päeva jooksul peetakse debatte elektrienergia tootmise ja energiakasutuse efektiivsuse jms teemadel.

Täiendav teave: http://www.fedre.org/forum2006 
 
30.- 31. jaanuaril toimub Austrias, Viinis konverents teemal “Ökoloogiliselt terve reisimine Euroopas. Keskkonna, transpordi ja turismi väljakutsed ja innovatsioonid”, mis keskendub Euroopa Liidu innovatiivsetele projektidele ja jätkusuutlikule regioonide arengule rakendamaks Kyoto protokolli. Konverentsile oodatakse 300 poliitikut, projektijuhti, eksperti, samuti Euroopa Komisjoni ja teiste Euroopa organisatsioonide esindajaid.
Täiendav teave:  http://www.eco-travel.at/english/kongress.php

16.-17. veebruaril toimub Brüsselis rahvusvaheline biokütuste konverents. Konverentsi lõpus toimub workshop teemal ”Biokütuseprojektide planeerimine, ja finantseerimine”, kus arutatakse sobilikke finantsmudeleid, finantside struktureerimist jms.

* Täiendav teave
* Konverentsi programm

2. veebruaril tutvustatakse Euroopa Parlamendis Euroopa maakogukondade hartat (The Charter of European Rural Communities). Alates 1989. aastast on väikesed maaomavalitsused moodustanud võrgustiku, kuhu kuulub üks esindaja 23 liikmesriigist. Baltimaadest on ainsana esindatud Põlva linn Eestist. Liikmeslinnad ja -külad korraldavad kord aastas eri liikmesriigis aastakoosolekuid, toimuvad noorte- ja kultuurivahetused. 2006. a. juhib võrgustikku Esch`i linn (Holland).

Head uut aastat kõikidele lugejatele ja koostööpartneritele!

Anne-Ly Reimaa
Rue de Luxembourg, 3
B-1000 Brüssel, Belgia
E-post: annely.reimaa@ell.ee


16.01.2006

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit