Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2005 Brüssel


5.-9. detsember 2005
Print

· 5.-8. detsembrini viibis Brüsselis õppereisil Eesti Maaomavalitsuste Liidu 33-liikmeline delegatsioon, et tutvuda Linnade Liidu ja Maaomavalitsuste Liidu Brüsseli esinduse ja EL institutsioonide tööga. Delegatsiooni kuulusid kohalikel valimistel esmakordselt valituks osutunud vallavanemad ja volikogude esimehed. Visiidi jooksul külastati Eesti alalist esindust EL juures, Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), Regioonide Komiteed, Euroopa Komisjoni ja Parlamenti, Rootsi kohalike ja regionaalsete omavalitsusliitude ja Ungari regioonide esindusi. Delegatsioon kohtus suursaadik Väino Reinartiga, Eesti alalise esindajaga EL juures, kes rõhutas oma sõnavõtus Eesti esindatuse olulisust Euroopa Liidus. Delegatsioonile tutvustasid regionaal-ja põllumajanduspoliitika arengusuundi perioodil 2007-2013 Peeter Seestrand, Peeter Soidla ja Ene Kärner. Margus Rahuoja Euroopa Komisjonist andis ülevaate Siim Kallase läbipaistvuse (transparency) algatustest ja selle osast Euroopa Liidu eelarve sihipärase täitmise kontrollis ning komisjoni rollist seadusloome protsessis. Kohtuti ka Euroopa Parlamendi liikmete Siiri Oviiri ja Tunne Kelamiga.

· 6. detsembril toimunud ELAN võrgustiku koosolekul tutvustati 2006. a. esimese poolaasta Austria eesistumise prioriteete, milles on töökohtade loomine ja kasv Euroopas; Euroopa sotsiaalmudeli kindlustamine ja arendamine; kodanike usalduse taastamine Euroopa Liidu vastu;  Euroopa tugevaks ja usaldusväärseks globaalpartneriks muutmine.
Esimest korda oli Austria eesistujamaaks aastal 1998. Kolmas eesistumisperiood ootab ees 2019. aastal. Austria eesistumise kohta on välja töötatud Valge Raamat.
Täiendav teave: www.eu2006.at

· 7. detsembril toimus Regioonide Komitee ruumides NEEBOR (Network of Eastern External Border Regions) võrgustiku koosolek, mis hõlmab Euroopa Liidu idapiiril asuvaid regioone, kus esitleti ja kiideti heaks võrgusiku asutamisdeklaratsioon. Võrgustikku on kaasatud 23 piiriäärset regiooni ja omavalitsusliitu kolmeteistkümnelt maalt, kelle eesmärgiks on interregionaalne ja piiriülene koostöö ning heanaaberlike suhete arendamine. Eestit esindavad võrgustikus Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit.

NEEBOR võrgustiku tuumiku moodustavad regioonide ja üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindajad, kes omakorda informeerivad organisatsioone algatustest. 2006. aasta töökavasse on planeeritud NEEBOR`i konverents eesmärgiga kaardistada tuleviku tegevusi ja koostööpotentsiaali, osaleda Regioonide Komitee Avatud Päevadel, määratleda NEEBOR`i prioriteedid, anda välja neli korda aastas võrgustiku häälekandjat ja luua NEEBOR võrgustiku kodulehekülg.

· 8. detsembril toimunud NEEBOR seminaril esinenud Euroopa Komisjoni volinik Danuta Hübner märkis, et piiriäärsed regioonid on EL regionaalpoliitika peategelased. EL eesmärgiks on piiride kaotamine ja inimeste lähendamine. Nimetatud piirkonnad asuvad tavaliselt pealinnadest kaugel ja see esitab nende arengule kindlad väljakutsed, näiteks võitlus kuritegevusega. INTERREG-i kui piiriülese koostöö finantsinstrumendi eelarve on alates selle loomisest 1990. aastate algul suurenenud kuus korda. Koostööd on võimalik finantseerida ka Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse ning Euroopa Liidu välisabi programmidest.
Danuta Hübneri kõne 8.detsembril

· 8. detsembril tehti Regioonide Komitees kokkuvõtteid 2005. a. avatud päevadest. Üritust hinnatakse EL regionaalpoliitika suurimaks ürituseks, kus 2500 osalejat esindasid 31 eri rahvust 106 regioonist. Üritust kajastas 70 ajakirjanikku, avaldati 89 pressiartiklit.
Neljandad avatud uste päevad toimuvad 9.-12. oktoobril 2006, teemaks investeerimine Euroopa piirkondadesse ja linnadesse. Üritus toimub Soome eesistumise perioodil. Avatud päevade partneriteks on Euroopa Parlament ja Komisjon, Euroopa pangad (Euroopa Investeerimispank, EBRD - European Bank for Reconstruction and Development jt), kaubandus-tööstuskojad, keskmised ja väikeettevõtted ning suured avaliku sektori ettevõtted. Korraldamisse kaasatakse ka European Direct võrgustik, kelle hooleks jääb teavitustöö ja temaatiliste ürituste korraldamine vastavates riikides ja regioonides ajavahemikus 12.-14.oktoobrini 2006.

Avatud päevade eesmärgiks on teadvustada EL poliitikate jõudmist erasektorisse. Erasektoril on EL regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika teostamisel võtmeroll. Suurte projektide elluviimisel on vaja uue 2007.-2013. a. finantsperspektiivi algusaastatel pankade tuge. Kõikidest avatud päevadel osalevatest regioonidest on plaanis korraldada näitus Regioonide Komitee hoone 5. ja 6. korrusel.

Päevadel saavad osaleda Euroopa regioonid ja linnad ning neid Brüsselis esindavad organisatsioonid. Osalemiseks moodustatakse 6-10 partnerist koosnevad konglomeraadid, seminaride toimumiskoht peab asuma nn. Brüsseli eurokvartalis.

Seminarid ja workshopid toimuvad viiel teemal: investeerimine konkurentsivõimelistesse ettevõtetesse ja kõrgekvaliteedilised töökohad, innovatsioon ja regionaalne uurimustöö, investeerimine säästlikku resursside kasutusse ja keskkonnatehnoloogiatesse, avaliku ja erasektori partnerluse toetamine suurtes infrastruktuuri projektides, struktuurfondide kasutamine perioodil 2007-2013.

Detsentraliseeritud üritused peaks koosnema poliitikute debattidest, noorte aruteludest, EL-alastest kirjutistest meedias, temaatilistest näitustest. Avatud päevadel osalemise taotluste esitamise tähtaeg on 27. jaanuar 2006.
 
Täiendav teave:  http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_12140.html
 
· 8. detsembril võttis Euroopa Komisjon vastu tervisliku toitumise ja sportliku eluviisi edendamist käsitleva Rohelise Raamatu. Selles nähakse ette laialdase
avaliku arutelu algatamine rasvumise ja sellega seotud krooniliste haiguste
vähendamise teemal. ELi tervishoiu ja tarbijakaitse volinik Markos Kyprianou sõnul on tänased ülekaalulised teismelised homme südamerabanduse või diabeedi ohvrid. Praegu on Euroopa Liidus ülekaalulisi umbes 14 miljonit elanikku, kellest üle 3 miljoni on lapsed. Läbimõtlematu toitumine ja kehalise tegevuse vähesus on Euroopas välditavate surmajuhtumite peamiste põhjuste hulgas ning rasvumisega seotud haiguste ravikulud moodustavad 7% EL-i tervishoiukuludest. 

Rohelises Raamatis käsitletakse tervishoiuteenuste
rolli toitumisharjumuste tervislikumaks muutmisel ja sportliku eluviisi
populariseerimisel, teadusuuringute sihipärastamist ning võimalusi
sportimist linna- ja transpordiplaneerimise abil lihtsamaks ja ohutumaks
muuta. Muuhulgas püütakse leida vastust küsimusele, kuidas tõsta koolitoidu toiteväärtust ning propageerida tervislikku toitumist koolis, et eelkõige vältida liialdamist energiarikaste suupistete ja suhkruga maitsestatud karastusjookidega.

Avalik arutelu kestab kuni 15. märtsini 2006 ning 2006. aasta juuniks
avaldatakse komisjoni veebilehel kokkuvõte laekunud arvamustest.

Täiendav teave: http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/nutrition_en.htm
http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/nutrition/nutrition_en.htm

· 9. detsembril avas Brüsselis esinduse Küprose Omavalitsuste Liit. Esinduse juhatajaks on Fanourios Pantelogannis, esindus asub aadressil Rue du Trone 98. Avamisel osales ka  Küprose omavalitsuliidu president Demetris Kontides.

· 9.-10. märtsil toimub Brüsselis Regioonide Komitee ruumides teine rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu suhete alal töötavate kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ametnike konverents „Making Connections”. Esimene analoogiline üritus leidis aset 2004. a. oktoobris, millel osales 150 inimest 19 maalt. Konverentsi eesmärk on anda edasi välissuhtlustöö alaseid kogemusi ja oskusi. Konverentsil osalevad Euroopa Komisjoni volinikud  Danuta Hübner (regionaalpoliitika) ja Louis Michel (areng ja humanitaarabi). Kahepäevase ürituse alateemadeks on „Kohalikud ja regionaalsed omavalitsused ja Euroopa Liit – mis liiki suhted?” ja „Rahvusvaheline detsentaliseeritud koostöö”.

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
E-post: annely.reimaa@ell.ee
09.12.2005


14.12.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit