Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


13.12.05 Uudiskiri nr 37
Print

* Täna toimus läbirääkimiste voor ministeeriumidevahelise komisjoni ja
omavalitsusliitude esindajate vahel. Teemaks oli peaasjalikult tuleva aasta
eelarveläbirääkimisteks töökorra kinnitamine, seni kehtinud töökorda viidi
sisse mõned tehnilised muudatused, nt viidi sisse täpsustus, et
olemasolevale seitsmele töörühmale võib vajadusel poolte kokkuleppel luua
juurde täiendavaid töörühmi.

I. Sikk (Rahandusministeerium) andis ülevaate riigieelarve strateegia (RES)
2007-2010 koostamise ettevalmistusprotsessist, eelkõige ajakavast.

Valitsus võttis vastu strateegilise planeerimise määruse (sisaldab
printsiipe riigieelarve kokkupanemiseks). Rahandusministeerium on esitanud
mõned tähtajad, mis ei ole veel valitsuskabineti aktsepti saanud.

Esialgse kava kohaselt tuleb 28.02 Rahandusministeeriumilt uus
majandusprognoos, 01.03 toimub RES-i organisatsioonipõhiste arengukavade
esitamine, 10.04 algavad kahenädalased läbirääkimised ministritega, 04.05
toimuks esimene arutelu RES-i üle valitsuskabinetis, 25.05 peaks valitsus
kinnitama RES-i. Augustis järgneb uus etapp valitsuskoalitsiooni tasandil,
kui majandusprognoos muutub.

Rõhutati, et organisatsioonisiseste (ministeeriumid) arengukavade
koostamisel tuleb välisvahendite planeerimisel silmas pidada EL-i
pikaajalist finantsperspektiivi (2007 -2013). Koostöökogu esindajad
rõhutasid, et omavalitsustele on oluline, et meie läbirääkimised lähtuksid
RES-i üldisest protsessist. Läbirääkimiste lõpp-protokolli allkirjastamine
peaks seega toimuma 12.09 paiku, vaheprotokoll 16.05 paiku.

RES-i arutelu käib hetkel haruministeeriumide tasandil. Iga nädal käib koos
töörühm. Kui arutatakse olukorra analüüsi, üldisi suundi, siis kutsutakse
juurde katusorganisatsioonid (6-7, s.h omavalitsusliitude esindajad). Teatud
sihtrühmadele viiakse läbi eraldi kohtumised (nt akadeemikud). Meie
ettepanekud on oodatud ka läbi Siseministeeriumi ja rahandustöörühma.

Viimase punktina käsitleti kohalikele teedele eraldatavate vahendite
jaotust. Konsensuse alusel on see vahekord 1:4,5. Linnade Liit rõhutas, et
edaspidi peaks olema arvestatud rohkemate parameetritega kui vaid
kilometraa¸, praegune teeregistri seis seda aga ei võimalda.
Haridusvahendite jaotuse küsimust plaanitakse jaanuari lõpuks.
Omavalitsusliitude poolelt tehti ka ettepanek Rahandusministeeriumile viia
läbi omavalitsuste teavitamine seoses kavandatava eurole üleminekuga ja
tehniliste probleemidega sellega seonduvalt (kulutuste planeerimiseks
eelarves).

* Täna toimus ka ELL juhatuse koosolek. Teemadeks oli volikogu ja Linnade
Päeva kokkukutsumine (15. veebruar 2006), eelarve 1. lugemine, ülevaade
RES-i koostamise protsessist, KOV-ide probleemid välisabi taotlustega
ministeeriumi ja teiste institutsioonide puuduliku tegutsemise tõttu.
Plaanitakse asjaosalistega kohtuda ning oodatakse ELL büroosse liikmetelt
informatsiooni juhtumite kohta, kus bürokraatliku liigusinuse tõttu
projektide auditeerimisel on tähtaegadega jäädud hiljaks.
Järgmine juhatuse koosolek on 17. jaanuaril.


* Valitsus leppis kokku Norra ja Euroopa majanduspiirkonna toetuste suurused

9. detsember 2005, BNS Newswire. Eilsel kabinetinõupidamisel kiitis valitsus
heaks Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetuste jagunemise, mida on
aastatel 2006-2009 kokku ligi 474 miljonit krooni.
Lähem info: http://portaal.ell.ee/7055

* Sel aastal viis Päästeamet koos päästeteenistustega juba teist aastat
järjest läbi üleriigilise tuleohutusalase ennetustöö projekti "Nublu kaitseb
ja õpetab", mille raames said kõik Eestimaal esimestesse klassidesse läinud laste pered
endale kingituseks suitsuanduri.
Päästeameti peadirektorilt tuli omavalitsustele tänukiri, millega saab tutvuda siin:
http://portaal.ell.ee/7057

* Keskkonnatasud kallinevad uuest aastast

TALLINN, 07. detsember, BNS - Riigikogu võttis kolmapäeval vastu
keskkonnatasude seaduse, millega järgmisest aastast tõusevad keskkonnatasud
ja muutub tasude jaotamise kord. http://portaal.ell.ee/7042

Ühtlasi toimus kaks päeva pärast seaduse kolmandat lugemist Riigikogus ELL
büroos kohtumine ökoloogilise maksureformi teemadel Riigikogu fraktsioonide
esindajatega. Riigikogu poolt osalesid infopäeval Taavi Veskimägi, Riigikogu
aseesimees, kes oli ka teabepäeva moderaator; Eiki Nestor ja Jaanus Männik -
rahanduskomisjon; Jaanus Tamkivi ja Küllo Arjakas - keskkonnakomsjon; Henn Pärn -
majanduskomisjon; ja Riigikogu Kantselei pressi- ja infoosakonna juhataja
Tõnu Kaljumäe. Kohtumisest esitati ülevaade tänasel ELL juhatuse koosolekul,
mis on põhjalikult ära toodud ka portaalis ühes ELL büroo poolt ette
valmistatud valdkonna probleemide, ootuste ja hetkeseisu kaardistamisega.
Lähem info: http://portaal.ell.ee/7058

* Eesti on huvitatud tihedamast koostööst Euroopa kontrollikojaga

30. november 2005, BNS Newswire. Peaminister Andrus Ansip avaldas täna
Euroopa kontrollikoja president Hubert Weberiga toimunud kohtumisel
arvamust, et ühenduse kontrollorgan võiks aktiivsemalt suhelda
väikeriikidega ning luua nende suhtes eraldi poliitika. Valitsuse
pressiavaldus sisaldas muuhulgas lõiku: "Kontrollikoja presidendi hinnangul
on Eestis keskvalitsuse tasandil loodud kõik eeldused ja regulatsioonid
eurorahade edukaks kasutamiseks ning süsteem toimib hästi. Samas nägi Hubert
Weber arenguvõimalusi kohalike omavalitsuste puhul, kelle administratiivne
suutlikkus europrojektide haldamisel jätab teinekord soovida.", mille osas
tegime ELL büroo poolt järelepärimise minister Jaan Õunapuule täpsemate
selgituste saamiseks. Seni pole veel vastust tulnud.
Lähem info: http://portaal.ell.ee/7016

____________________
Uudislistiga liituda saab aadressil ell-uudis-subscribe@lists.ell.ee, listist lahkumiseks saata kiri ell-uudis-unsubscribe@lists.ell.ee. Probleemide puhul võite ka kirjutada otse kaidi@ell.ee või kaimo@ell.ee. Vanu uudiskirju saab lugeda http://portaal.ell.ee/3777.


14.12.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit