Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Linke
 
Linnad ja vallad
Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL)
Maakondlikud omavalitsusliidud
Siseministeeriumi KOV leht
eMaakond
Omavalitsused Euroopas
Keskkond, säästev areng
  Keskkonnaveeb.ee
  Jäätmekäitluse planeerimine
  Eesti keskkonnastrateegia
  Ålborgi harta
  Urbanicity
  Projekt European Sustainable Cities
  wastesolutions.org
Ümbrikupalk
Koostöö Tartu Ülikooliga
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Linke > Keskkond, säästev areng > Eesti keskkonnastrateegia


1997. a 12 märtsil Riigikogu poolt heaks kiidetud keskkonnastrateegia leiate siit (link https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=735118 ). Käesoleval ajal toimib keskkonnaministeeriumis strateegia ja investeeringute osakond (http://www.envir.ee/633) - struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on keskkonnapoliitika ja -strateegia väljatöötamise korraldamine ning keskkonnastrateegia järgimise ja keskkonnategevuskava täitmise koordineerimine, kavandatavate strateegiate majandusliku mõju analüüsimine, vastutavate osakondade poolt keskkonnategevuskavast ja –strateegiast tulenevate investeerimisprojektide ettevalmistamise ja elluviimise koordineerimine, keskkonnakaitsele antava välisabi, sh Euroopa Liidu eelstruktuuri- ja struktuurivahenditest antava abi ning laenuprojektide ettevalmistamisel ja rakendamisel osalemine.

Eesti riigi keskkonnategevuste tulemuslikkuse teise ülevaate, mis on koostatud ÜRO Euroopa majanduse komisjoni keskkonnapoliitika komitee poolt (United Nations, New York and Geneva, 2001) leiate siit

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010 eelnõu seisuga 21.12.2004 leiate siit (www.envir.ee/3003

Eesti uuendatud keskkonnastrateegia aastani 2010 - eelnõu (seisuga 21.12.04) Jaanuar-aprill 2005 koostati keskkonnaministeeriumi korraldusel järgmise Eesti keskkonnastrateegia (2007-2030) koostamise lähteülesanne. Protsessi koordinaatoriks on Aivar Küttim, keskkonnaministeeriumi strateegia ja investeeringute osakonna nõunik, tel 6262 951, mobiiltelefon 5024 332, faks 6262 801, e-kiri: aivar.kyttim@envir.ee

Keskkonnastrateegia ettevalmistamist juhib juhtkomitee ning lepingute alusel töötavad 5 töörühma (TR) juhti, kes oma äranägemisel komplekteerivad töörühma ja kaasavad selle töösse töörühma liikmed (tasustatav töö) ja nõustajad (mittetasustatav töö).

TR 1: Keskkond, tervis ja elukvaliteet. Töörühma juht: Juhan Ruut (Juhan@sam.ee)
TR 2: Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine. Töörühma juht: Henn Pärnamets (Henn.Parnamets@envir.ee)
TR 3: Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine. Töörühma juht: Evelin Urbel Evelin.Urbel@seit.ee
TR 4: Kliimamuutuste ärahoidmine ja õhukvaliteet. Töörühma juht: Tõnis Meriste (Tonis.Meriste@energia.ee)
TR 5: Keskkonnakorraldus. Töörühma juht: Heikki Kalle (heikki@hendrikson.ee)

Kohalike omavalitsuste esitatud kandidaadid strateegia protsessi kaasamiseks (esitati keskkonnaministeeriumile 7. juunil 2005).

Juhtkomitee 27.10.2005 koosoleku eel valminud olukorra ülevaated – töörühmade juhtide poolt esitatud materjalid.

Juhan Ruut TR 1: Keskkond, tervis ja elukvaliteet. Ülevaade
Henn Pärnamets TR 2: Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine.
Ülevaade Evelin Urbel TR 3: Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine. Ülevaadel
Tõnis Meriste TR 4: Kliimamuutuste ärahoidmine ja õhukvaliteet. Ülevaade
Heikki Kalle: Keskkonnakorraldus. Ülevaade

Keskkonnastrateegia foorumid:


  • Keskkonnastrateegia 2030 ja keskkonnategevuskava 2007-2013 JUHTKOMITEE NÕUPIDAMINE (21. juuni 2005), protokoll


  • 25.11.2005

     
     Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit