Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2005 Brüssel


14.-18. november 2005
Print
15. novembril toimus Regioonide Komitees rahvusdelegatsioonide koordinaatorite koosolek. Aastal 2006 on planeeritud koordinaatoritele kolm plenaaristungite vahekoosolekut: 2. veebruaril, 1. juunil ja 23. novembril.

15.-17. veebruaril toimuval täiskoguistungil toimub uue Regioonide Komitee juhatuse ja komisjonide liikmete valimise ja nimetamise protseduur. Arutati  kahte plenaaristungil vastuvõtmisele tulevat resolutsiooni eelnõud: Euroopa Komisjoni 2006. a. tööprogrammi ja Regioonide Komitee prioriteete ning  finantsperspektiivi 2007.-2013. a. kohta, mis rõhutab finantsperspektiivide vastuvõtmise olulisust lõppeva aasta jooksul. Regioonide Komitee nelja-aastane (2006 – 2010) poliitiline programm määratakse kindlaks Regioonide Komitee uute organite tööleasumisel.

* 15. novembril  toimus Regioonide Komitee 90. juhatuse koosolek.

Sissejuhatava sõnavõtuga esines president Peter Straub, milles ta rõhutas detsentraliseerimise olulisust Euroopa Liidu poliitikates. Sama arvamus jäi kõlama kõigis 10 uues liikmesriigis, mida Straub külastas oma kaheaastase (2004-2006) ametiaja jooksul. Aastal 2006 peaks lahenema ka Regioonide Komitee ruumide probleem, kui valmivad Euroopa Parlamendi juurdeehitused D4 ja D5, mida hakatakse kasutama täiskogu istungitesaalina. Praeguse Regioonide Komitee mandaat lõpeb 25. jaanuaril 2006. Lahkuva juhatuse soovitusel tuleks Regioonide Komitee pädevus jagada endiselt kuue  komisjoni vahel.

* 2005. aasta oktoobris toimunud kolmandad Regioonide Komitee avatud uste päevad said erakordselt suure huvi osaliseks. Päevade avamisel ja lõpetamisel osales 600 inimest, korraldajate vastuvõtul 12. oktoobril oli 2200 kutsetega osalejat. Vastavalt Regioonide Komitee ettepanekule korraldatakse neljandad  avatud uste päevad 9.–12. oktoobril 2006, teemaks investeerimine Euroopa piirkondadesse ja linnadesse.

* Lähtudes Regioonide Komitee poliitilistest prioriteetidest võeti vastu otsus  iga-aastase  teadustööde konkursi teema kohta, milleks sai „Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused Lissaboni strateegia kolmes mõõtmes (majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane)”.

Konkursitööde auhinnafondi on plaanis tõsta 2000 eurolt  6000 eurole ja luua ka ergutusauhinnad. Teadustööde konkurss seati sisse 1996. aastal ja selle eesmärgiks on anda auhind Euroopa Liidu piirkondlike ja kohaliku omavalitsuste rolli käsitleva doktoritöö eest. Sellest ajast alates on Regioonide Komitee korraldanud üheksa teadustööde konkurssi.

* 16.–17. novembril toimus Brüsselis Regioonide Komitee 62. täiskogu istung. Peter Straub andis oma sõnavõtus ülevaate ametiajal tehtust, märkides ära et Regioonide Komitee peamiseks teemaks on regionaalpoliitika tulevik alates 2007. aastast. Straub kutsus üles kindlustama subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet, nagu see on kajastatud põhiseaduslepingus, hoolimata sellest, kas dokument ratifitseeritakse või mitte. Euroopa Komisjon, Parlament, Ministrite Nõukogu, kohalikud ja regionaalsed omavalitsused peaksid aluse panama tõelisele subsidiaarsuse kultuurile Euroopas.

Täiendav teave:

http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_11128.html
http://www.cor.eu.int/document/activities/cdr274-2005_poj_en.pdf

* 17. novembril esitas komisjoni volinik Wim van Gelder Regioonide Komitees perspektiiviaruande prügilate direktiivi kohta (1999/31/EÜ), selle rakendamisest piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Van Gelder kutsus üles lõpetama nn jäätmeturismi, kus ettevõtted ekpordivad oma jäätmeid maadesse, kus jäätmekäitlus on odavam ja kasutusel vähem kulukas prügi ladestamine. Tuleb teha jõupingutusi jäätmekäitluse ja jäätmete kõrvaldamise keskkonnaalaste standardite erinevuste kaotamiseks liikmesriikide vahel.

Täiendav teave: http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_11134.html

* Euroopa Komisjoni asepresident Margot Wallström teatas  17. novembril peetud kõnes, et ettevalmistamisel on Valge Raamat uuest kommunikatsiooni  strateegiast, mis avaldatakse 13. detsembril. Inimeste usk poliitikutesse on vähenenud, poliitikute maailma ja inimeste igapäevaelu vahele on kasvanud lõhe. Sellele viitavad noorterahutused Prantsusmaal, kus ollakse rahulolematud madala haridustaseme, tööpuuduse ja vaesuse üle. Euroopa Liidule ei ole vaja ilusaid bro¨üüre, pressiteateid ja lühemaid kõnesid. Euroopale on vaja Kopernikuse revolutsiooni, kus  maailmakeskmeks ei tohiks olla institutsioonid Brüsselis, vaid kodanikud. 95% Euroopa kodanikest vaatab päevas 215 minutit televisiooni, nn milleeniumi põlvkonna teabeallikaks on internet. Noored ei käi hääletamas, sest usuvad, et sellest ei muutu midagi. Kohalik omavalitsus on sild kodanike ja Euroopa Liidu vahel. Meil tuleb selgeks saada, mis on need ühised väärtused, mis loovad Euroopa ühtse identiteedi. Poliitilise  integratsiooni projekt toimib vaid siis, kui inimesed selles osalevad. Euroopas tuleb rakendada D-plaan, mille märksõnadeks on demokraatia, dialoog, diskussioon ja detsentraliseerimine.

Michel Delebarre, Regioonide Komitee sotsialistide grupi esimees, Dunkerque’i linnapea, lisas, et kodanikuõpetust peaksid saama juba 9-11-aastased lapsed. Brüsseli institutsioonides karjääri tegevatel noortel tuleks läbida kohustuslikud sta¸eerimisaastad kodumaal, et olla kursis sealse eluga. 

Täiendav teave: http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_11132.html

* Ühendkuningriik on Euroopa Liidu eesistujariigina toonud esile kliimamuutused. Brightoni ja Hove`i volikogu esimees ja Suurbritannia delegatsiooni juht Ken Bodfish  kutsus üldkogul üles kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi koostööle erasektoriga ja avaliku sektori muude osadega, et luua partnerlusi, mis aitavad energiatarbimist vähendada: uute tehnoloogiate kasutuselevõtt, suuremad haljasalad, elektrisõidukid, tänavaplaan, mis ei soosi autode kasutamist jms. Euroopa Komisjon peab tegema jõupingutusi kõige energiakulukamate toodete kõrvaldamiseks. Uute linnaosade planeerimisel tuleb kehtestada märksa rangemad kohustuslikud energiatõhususe standardid, kui 2002. aasta direktiivis on sätestatud. 

Täiendav teave:http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_11131.html

* Regioonide Komitee täiskogu järgselt toimus nelja tunnine struktureeritud dialoog Euroopa Komitee presidendi José Manuel Barroso ja Regioonide Komitee, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ning riiklike liitude vahel. Dialoog toimus kolmel teemal: heaolu ja solidaarsus, turvalisus ja välissuhtlus ning valitsemine ja parem reguleerimine.

Debatile eelnes Barroso kõne, kus ta toonitas Euroopa Liidu vajadust laiendada oma tegevusi väljaspool piire, samuti süvendada ühtset integratsioonipoliitikat. Komisjon soovib kaitsta üldhuviteenuseid, samas on igal liikmesriigil oma traditsioonid. Tähtis on vältida 25 väikese turu teket ja hoolitseda uute investeeringute eest Euroopasse ning olla solidaarne uute riikidega. Komisjoni 2006. aasta tegevuskava märksõnad on jõukus, solidaarsus ja julgeolek.

Täiendav teave:

http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=635

* 22. novembril algavad Brüsselis põllumajandusnõukogu läbirääkimised, mille eesmärk on saavutada poliitiline kokkulepe suhkrureformi küsimuses. Euroopa Komisjoni volinik Mariann Fischer Boel soovitab nõukogul võtta vastu julge ja vastutustundlik suhkrureform. Suhkrusektorit ei ole 40 aastat Euroopa Liidus peaaegu üldse reformitud. Euroopa Liidu suhkruturu praegune korraldus kaotab kehtivuse 2006. aasta juulis. Suhkruturu korraldus saab olema kooskõlas reformitud ühise põllumajanduspoliitika ülejäänud osadega. Subsiidiumid ei tohiks olla seotud toodanguga ja peavad toimima ühtsete otsemaksetena. Reform on vajalik Euroopas suhkrutootmise jätkusuutlikkuse tagamiseks ning  arengumaades tarnijatele soodustuste säilitamiseks. Samuti pakutakse rahalist abi Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidele (AKV riigid) uue olukorraga kohanemiseks.

Kahe aasta jooksul (2006-2007) on kavas alandada suhkruhindu 39%. Talupidajatele makstakse hüvitist 60% ulatuses hindade alandamisest. Praeguse süsteemi raames püsivad Euroopa Liidu hinnad maailmaturuhindadest kolm korda kõrgemal tasemel. Suhkrut imporditakse tariifi- ja kvoodivabalt maailma 50 vaeseimast riigist.

Täiendav teave:

http://europa.eu.int/rapid/pressReleases...

http://europa.eu.int/comm/agriculture/capreform/sugar/index_en.htm

Seminarid, kohtumised, teated

* CEMR- i (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) kodulehelt võib leida LOGON (Local Government Network) lõpparuande. Aruanne on 300 lehekülge pikk ja annab ülevaate kohalikke omavalitsusi hõlmavatest teemadest, mis on seotud acquis communautaire rakendamisega kohalikul tasandil, avaliku haldusega, avaliku ja erasektori koostööga jms.

CEEC-LOGON – Local Governments Network of Central and Eastern European Countries – kutsuti ellu  1998. aastal Austria, Rootsi ja Soome algatusel eesmärgiga aidata kandidaatriikide omavalitsusi EL liitumiseks ettevalmistamisel. Lõppraport annab tervikülevaate LOGON-i ajaloost. LOGON-i Eesti poolseks partneriks oli Eesti Linnade Liit.

Täiendav teave:

http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=629
http://www.ceec-logon.net/

* 14. novembril toimus Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli kontoris kohtumine Põhja-¦oti arenguagentuuri „Highlands and Islands Enterprise” esindaja Jeff Howarth`iga, kes on huvitatud kontaktidest Eesti ülikoolidega. Agentuur on seadnud endale eesmärgiks luua ülikool Põhja-¦otimaale, mis kasutaks ära võimalusi innovatsiooniks, oleks internetipõhine (videokonverentsid- ja –loengud), põhineks laial koostöövõrgustikul, kaasates teadlasi USA-st ja Euroopast.

Täiendav teave ja kontakt: www.hie.co.uk  ja hie.general@hient.co.uk

* 15.-17. novembrini toimus Regioonide Komitees Leedu nädal “Tere Leedu! Tule ja avasta Leedu regioone”. Ürituse avasid Rytis Martikonis, Leedu alaline esindaja Euroopa Liidu juures ja Gediminas Pavir¸is, Regioonide Komitee Leedu delegatsiooni juht. Kolmel päeval jagati Leedut tutvustavaid materjale, sai degusteerida leedu toite ja jooke.

* 16. novembril toimus Regioonide Komitees Euroopa Komisjoni finantseeritud PAXIS`e  (Pilot Actions for eXcellence in Innovative Start-ups) projekti “Lissaboni eesmärkide rakendamine regioonides ja linnades” lõppseminar. Projektiga töötati välja soovitused kohalikele poliitikutele ja Euroopa Komisjonile, kuidas toetada Euroopa teadusparke ja inkubaatoreid, abistada väikeseid ja keskmisi ettevõtteid.

Seminaril märgiti, et Euroopa Liidule on väljakutseks USA, Hiina ja India kiire areng. Teadus on EL-is alafinantseeritud. Ülikoolidest saadavad ideed tuleb tootmisesse rakendada ja inkubaatorites teostada. PAXIS`e toel koostati Helsingi regiooni innovatsioonistrateegia. Berliinis (Adlershof Teaduspark) püüti toetada kohalike ettevõtete rahvusvahelisele turule minekut ning loodi EU Office`id väike- ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, et aidata leida koostööks välispartnereid. Euroopa Komisjon toetab regioonide esinduste avamist Hiinasse, et suurendada EL tuntust ja anda firmadele võimalus uute turgude leidmiseks.

Täiendav teave:

http://www.cordis.lu/paxis/src/home.htm
http://www.cordis.lu/innovation/en/home.html
http://www.sydsam.se/SeminarCoR16Nov05.pdf

* 17. novembril avati Brüsselis Läti kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindus, mis asub aadressil Rue de la Science 4, koos Taani kohalike omavalitsuste esindusega. Esindust juhatab  Evita Grizbovska. Esinduse avamisel osales ka Regioonide Komitee Eesti delegatsioon.

* 7. ja 8. detsembril toimub Brüsselis Regioonide Komitees idapoolse välispiiri regioonide võrgustiku NEEBOR (Network of Eastern External Border Regions) algusseminar. Võrgustikku kuulub 40 regiooni, mis paiknevad piki 5550 km pikkust Euroopa Liidu idapiiri. Võrgustiku eesmärgiks on muuta nimetatud regioonid nähtavamaks ja leida partnereid ühisprojektide elluviimiseks. Eesmärgike saavutamiseks on plaanis korraldada temaatilisi seminare ja vahetada parimaid kogemusi. Võrgustiku presidendiks saab Ida-Soome Brüsseli kontori juhataja Jani Taivanlatti.

NEEBOR võrgustikku kuuluvad ka Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Täiendav teave: http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=627

* 17. märtsil 2006 toimub Viinis seminar „Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus vähemuste õiguste kaitsmisesse Euroopa Liidus”, mida valmistab ette Regioonide Komitee põhiseaduslike asjade ja Euroopa halduse komisjon CONST.

 Koostas:
Anne-Ly Reimaa
18.11.2005
E-post: annely.reimaa@ell.ee


22.11.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit