Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2005 Brüssel


7.-11. november 2005
Print

Brüsseli memo

07.-11. oktoober 2005

* 7. novembril arutati Euroopa Liidu Nõukogus EL 2007-2013. aasta finantsperspektiivi. Kõne all oli kolm võtmevaldkonda: EL kulutuste struktuur, eelarve moderniseerimine ja omaressursid. Eesistujamaa Suurbritannia seisukoht on, et vajalikud eelarvemuutused peaksid tagama senisest kaasaegsema eelarve, mis vastaks maailma globaliseerumise väljakutsetele ja  suurendaks ressursse EL konkurentsivõime tõstmiseks – teaduse ja innovatsiooni, inimkapitali, äriteenuste, infrastruktuuride areng ja energia efetiivne, k.a taastuva energia kasutamine.

Täiendav teave: Finacial perspective 2007-2013 – Presidency discussion paper
on structure of the EU budget, 8.11.2005

http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14118.en05.pdf

* 7. novembril toimus Regioonide Komitees RELEX (välissuhete) komisjoni istungil uute kandidaatriikide Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia ja Türgi naispoliitikute ümarlaud, kus keskenduti soolise võrdõiguslikkuse teemale. Naiste kaasatusest poliitikasse vastavates riikides andsid ülevaate  Antoaneta Georgieva, Perniku linnapea (Bulgaaria), Cornelia Anghel,  Teleormani Maakonna Nõukogu liige (Rumeenia),  Silvija Ladic,  Vara¸dini linnavalitsuse nõunik (Horvaatia) ja  Nurgul Uçar,  Seyreki linnapea (Türgi). Sõnavõttudes tunnistati naiste vähest kaasatust kõrgemal poliitilisel tasandil (nimetatud maades vaid 10%), kuid samas oldi vastu Skandinaaviamaade eeskujul valimiskvootide sisseseadmisele nimetatud riikides.

Arutlusel oli ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks. Tagasisaatmispoliitika põhineb kolmel teguril: ühised põhimõtted, nõuded ja meetmed. Seoses tagasisaatmise rahalise küljega on komisjon teinud ettepaneku asutada Euroopa tagasisaatmisfond perioodiks 2008-2013, mis on osa üldprogrammist „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” (KOM(2005)123 6. aprill 2005).

Täiendav teave: http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_10113.html

* 8. novembril toimus NEEBOR võrgustiku kohtumine Ungari regioonide esinduses. Arutati 7.-8. detsembril toimuvat NEEBOR võrgustiku algusseminari korralduslikke küsimusi, 2006. a. tegevuskava ja asutamisdeklaratsiooni täiendusettepanekuid. Kohtumisel osalesid Ungari, Poola, Küprose, Läti, Eesti, Rumeenia, Vene regioonide ja omavalitsusliitude esindajad.

* 8. novembril toimus Küprose omalistusliitude Brüsseli büroos ELAN-võrgustiku koosolek.

CEMR-i esindaja Angelika Poth-Mögele tutvustas CEMR`i 2006. a. töökava ja andis ülevaate  CEMR`i 2006. a üldassamblee ettevalmistustöödest. CEMR otsib kandidaate Euroopa linnade ja regioonide hulgast, kes võõrustaksid CEMR-i 24. üldassambleed aastal 2009. Vastav linn või regioon valitakse 2006. a. 10.-12. mail toimuval 23. üldassambleel Innsbruckis, Austrias, kuhu oodatakse kolmeks päevaks ligi tuhandet osalejat. Valikul arvestatakse kolme kriteeriumit: rahvusvahelise lennujaama lähedus, hotellide mahutavus ja kongressi korraldamiseks vajaliku tehnika olemasolu. Kandidaate võib esitada 31. jaanuarini 2006.

Innsbruki üldassamblee päevakorras käsitletakse muuhulgas demograafiliste muutustega seonduvaid teenuseid elanikele kohalikul ja regionaalsel tasandil, teenuste finantseerimist, nende sisu ja kvaliteedi hindamise küsimusi, kodanike osalemist kohalikus demokraatias.

Täiendav teave:

http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=624
http://www.cemr2006.at/e/index.php?s=ibk_geleit&t=

* CEMRi kodulehelt võib leida uue publikatsiooni – EISCO (European Information Society Conference) 2.-4. mail 2005 Krakovis, Malopolska regioonis toimunud konverentsil vastuvõetud Krakovi deklaratsiooni Local Agenda i2010: Euroopa linnad ja regioonid kujundavad homset informatsiooniühiskonda, mis on avaldatud koostöös ELANET (European Local Authorities' Telematic Network) ekspertide võrgustikuga. Tegevuskava on osa EISCO 2005 deklaratsioonist, mis esitleb e-valitsemise rakendamise perspektiive avalikus sektoris. EISCO konverentside eesmärgiks on edendada ja arendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (ICT) rakendamist kohalikul ja regionaalsel tasandil. Oluline on poliitiline kaasatus, koostöö ja partnerlus ning tasakaalustatud lähenemine innovatsioonile.

Täiendav teave:

http://www.eisco2005.org

http://www.ccre.org/docs/Brochure_info_EN.pdf

* 9. novembril kiideti Euroopa Komisjonis heaks läbipaistvuse algatus (Transparency Initiative), mille eesmärgiks on suurendada EL institutsioonide avatust ja avalikkust ning tõsta kodanike teadlikkust EL eealrve kasutamise osas.  Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas esitas läbipaistvuse algatuse käesoleva aasta märtsis oma kõnes Nottinghamis. Algatus on seotud  Euroopa põhiseaduslepingu hääletuse läbikukkumisega Madalmaades ja Prantsusmaal, mis viitas  kodanike vähesele usaldusele EL vastu. Küsitlused on näidanud, et EL otsuste tegemise protsessist teatakse suhteliselt vähe. Uus initsiatiiv püüab parandada finantsaruandlust, teavet teostatavate projektide ja neist  kasusaajate kohta, võidelda võimalike pettuste vastu ning muuta läbipaistvamaks lobistide töö EL institutsioonide juures.

Täiendav teave: http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm#4

* Regioonide Komitee büroo lükkas 11. oktoobril tagasi koostööettepaneku EFTA(European Free Trade Association – Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon) liikmesriikide ja Euroopa Liidu kohalike ja regionaalste omavalitsuste vahel. Põhjuseks toodi vähene teave kohalike omavalitsuste olukorra kohta EFTA maades.

Norra, Island ja Liechtenstein on Euroopa Siseturu liikmed Euroopa Majanduspiirkonna  (EEA - European Economic Area) lepingu  kaudu alates 1995. aastast. EFTA EEA maad osalevad ka EL programmides. Paljud EFTA struktuurid on analoogsed EL struktuuridega (Euroopa Parlament, Euroopa Nõukogu ja Komisjon, Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomitee, Euroopa Kohus). Ainuku institustsioon, mis puudub EFTA ja EEA struktuurides on Regioonide Komitee, põhjuseks eelpoolmainitud leping, kus pole ära märgitud regionaalpoliitikat. Kuna Regioonide Komitee roll EL poliitikate kujundamisel kasvab, soovivad Norra ja Island luua EFTA Regioonide Komitee, et rääkida samuti kaasa EL seaduste loomeprotsessis. Norra ja Islandi omavalitsused soovivad osaleda ka  CEMR-i (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) ja CEEP (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest) töös.

Täiendav teave: http://www.ks.no/templates/KS/KS_Page.aspx?id=29941

* Regioonide Komitee Kultuuri- ja hariduskomisjon (EDUC) esitas ettepanekud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsuse kohta, millega luuakse ühenduse meede Euroopa kultuuripealinna sündmuseks aastateks 2007-2019.

Kultuuripealinna määramine loob tiitli saajale majanduslikke ja tööhõive võimalusi turismi-, vaba aja veetmise ja spordivalkonnas ning pakub olulisi võimalusi linnade arenguks. Regioonide Komitee ettepanekul peaks valikukomisjoni kuuluma 7 eksperti Euroopa institutsioonidest (määratakse kolmeks aastaks) ja kuus asjaomastest liikmesriikidest. Kaks valikukomisjoni liiget määrab Euroopa Parlament, kaks Nõukogu, kaks Komisjon ja ühe Regioonide Komitee.

Euroopa kultuuripealinnade traditsioon sai alguse 1985. aastal. Euroopa kultuuripealinna kandvaks ideeks ja peaeesmärgiks on tugevdada kohalikku ja regionaalset identiteeti ning kultuuri rolli ühiskonnas, samuti peab sündmus rõhutama Euroopa mõõdet ja kodakondsust.  Esimest kultuuripealinna tiitlit kandis Ateena, 2007. aastal saab Euroopa esmakordselt kaks kultuuripealinna. 2011. aastal pürgivad tiitlile linn Soomest ja linn Eestist. Eestist kandideerivad Euroopa kultuuripealinnaks Tallinn ja Tartu.

Täiendav teave: http://portaal.ell.ee/6949

* 16.-17. novembril toimub Brüsselis Regioonide Komitee 62. täiskogu istung, kus esmakordselt on võimalik kasutada töökeelena Hispaania regionaalseid keeli. Pasqual Maragall i Mira (Euroopa Sotsialistide Partei -  PES), Kataloonia president, Francisco Camps Ortiz, Valencia president  (Euroopa Rahvapartei -EPP) ja Emilio Pérez Touriño (PES), Galiitsia president tervitavad Regioonide Komitee liikmeid oma emakeeles. 

Regionaalsete keelte kasutuselevõtt kiideti heaks Ministrite Nõukogu poolt juba käesoleva aasta juunis. Leping allkirjastatakse 16. novembril Regioonide Komitee presidendi Peter Straubi ja Hispaania EL suursaadiku  Carlos Bastarreche poolt. Euroopa Nõukogu allkirjastas lepingu eelmisel nädalal Hispaanias. Euroopa Liidu ajaloos kasutatakse regionaalseid keeli Regioonide Komitees esimest korda.

17. novembril  tutvustab Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso komisjoni 2006. a. seadusandlikku ja tööprogrammi ja osaleb  kolmandas struktureeritud dialoogis Euroopa Komisjoni ning üle-euroopaliste  ja Euroopa rahvuslike omavalitsusliitudega. Plenaaristungil allkirjastavad president Barroso ja Straub Euroopa Komisjoni ja Regioonide Komitee vahelise koostööprotokolli.

Komisjoni 2006. aasta strateegilised eesmärgid on majanduskasv, solidaarsus, julgeolek ja Euroopa kui maailma partner.

Täiendav teave: http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_11119.html

10. novembril toimus Brüsselis Avalike Pankade Euroopa Assotsiatsiooni (EAPB) ja Regioonide Komitee poolt korraldatud konverents “Laenud Euroopa kohalikele omavalitsustele”. Konverentsil käsitleti koostöövõimalusi kohalike omavalitsuste ja laenu andvate institutsioonide vahel, alternatiivseid finantseerimisvõimalusi, pankadepoolseid innovaatilisi finantsteenuseid omavalitsustele.

Konverentsi avas EAPB president János Erõs (Ungari Arengupank) ja Gerhard Stahl, Regioonide Komitee peasekretär, kes rõhutas laiahaardelise partnerluse olulisust Lissaboni strateegia elluviimisel.

Nicholas Anderson, Swedish Export Credit Coroporation (SEK) asepresident, rõhutas sõnavõtus, et kohalikud omavalitsused on väikesed üksused ja jäänud turu tähelepanust välja. Laenude võtmisel on abiks kohalike omavalitsuste fondeerimise agentuurid (Local Government Funding Agencies), mida on praktikas kasutatud juba 200 aasta jooksul. Fondeerimise agentuure vajaksid Ida- ja Kesk-Euroopa omavalitsused, et kasutada EL ja USA toetusi infrastruktuuride väljaarendamisel. Patrick Vandevoorde, Caisse des Depots (Prantsusmaa) rõhutas avaliku ja erasektori partnerluse (PPP) olulisust. Partnerlus eeldab pikaajalist lepingut ja projekti omandi delegeerimist partnerile ärisektorist. Laiem partnerlus võimaldab omavalitsustel saavutada soovitud eesmärke kiiremini.

Täiendav teave: http://www.eapb.be/page?pge=index&page=home&are=9&mi=4

http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_11118.html

* 10. novembril toimus Brüsselis Turu Ülikooli, Varsinais-Suomen Liitto ja Turu Majandus- ja Ärikooli korraldusel seminar „Euroopa ühise informatsiooniruumi poole: EL i2010 infoühiskonna strateegia ja kohalike ja regionaalsete huvigruppide roll.” Seminari eesmärk oli pöörata tähelepanu era- ja avaliku sektori partnerlusele ja regionaalsetele innovatsioonisüsteemidele. Seminari avas Aleksi Randell (Turu linnavalitsus), kes tõi sõnavõtus esile i2010 strateegia rakendamise olulisuse kohalike omavalitsuste jaoks, mis aitab luua avatud ja konkurentsivõimelise ühtse turu ning loob eeldused  investeeringuteks piirkonda. Turu linn taotleb ka Euroopa kultuuripealinna nimetust 2011. aastal. Guido Acchioni, Informatsiooniühiskonna Peadirektoraat (INFSO), tõi ettekandes esile kolm peamist i2010 strateegilist eesmärki: luua piirideta informatsiooniruum, toetada innovatsiooni ja investeeringuid teadusesse ja kaasata e-teenuste kasutamisse kõiki ühiskonna liikmeid. Jaakko Kuosmanen, CEO, ICT Turku Ltd, esitlus rõhutas WiFi keskkonna arendamise olulisust, mis aitab kaasa internetiteenuste hinna langetamisele ja annab võimaluse e-teenuste kasutamiseks väljaspool tööd ja kodu. 

Täiendav teave:
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Konverentsid-seminarid

* 28.-30. novembril toimub Viinis 7. rahvusvaheline jäätmehooldusalane  konverents nimetusega „Punane kaart prügile”. Konverentsi eesmärgiks on analüüsida jäätmehooldust erinevatest vaatevinklitest ja  vahetada kogemusi.

* 1.-2. detsembril toimub Stockholmis EL projekti NICHES (New and Innovative Concepts for Helping European transport Sustainability) seminar, mida korraldavad  CEMR ja POLIS (Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions). Seminari peaeesmärk  on vahendada kogemusi innovatiivsest linnatranspordist ja logistikast, tutvustada reostusvabu ja energiasäästlikke liiklusvahendeid.

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
11.11.2005
E- post: annely.reimaa@ell.ee


15.11.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit