Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2005


4 Eesti linna pälvisid “Laste- ja noortesõbraliku linna” tiitli
Print

Teisipäeval, 22. novembril Stenbocki Majas toimuval pidulikul tseremoonial annavad Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip ja ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee president Elle Kull vastavad sertifikaadid üle Põlva, Viljandi, Jõhvi ja Tallinna linnale.

15. november 2005, BNS Newswire. Osalemise eest Euroopa linnade mainekujundusliikumises on 4 Eesti linna pälvinud “Laste- ja noortesõbraliku
linna” tiitli.

Viimase 5 aasta jooksul on 22 Euroopa riiki ühinenud UNICEFi poolt algatatud liikumisega “Laste- ja noortesõbralikud linnad”. Liikumise eesmärk on tõsta esile ja tunnustada neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust.

Tänaseks on selle tiitli pälvinud üle kahesaja Euroopa väiksemat ja suuremat linna ja 2003 aasta kevadel läbiviidud küsitluste kohaselt on nendes linnades tunduvalt paranenud investeerimiskliima, paranenud üldine maine ja laienenud linna tuntus välismaal.

EESMÄRGID:

* Aidata kaasa ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni levikule ja rakendumisele

* Kujundada ühiskonnas lapsesõbralikumat suhtumist lapsi ja perekondi
puudutavate küsimuste lahendamisel

* Otsida kohalikele oludele vastavaid võimalusi laste turvalisuse, tervise, arengu ja vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks

* Ergutada kohalikku initsiatiivi ja tunnustada üksikisikuid ja ettevõtteid, kes aitavad kaasa linna lapsesõbralikumaks muutmisele. 

2005. aasta jooksul jälgis hindamiskomisjon paljustid Eesti linnu ja märtsis, juunis ning oktoobris tehtud kokkuvõtete alusel otsustati 4-le linnale omistada vastav sertifikaat.

Vabariigi peaminister Andrus Ansip on külastanud oma lühikese ametiaja jooksul mitmeid Eestimaa linnu, sealhulgas ka “Laste- ja noortesõbraliku linna”- liikumisega ühinenuid. Aastase hindamisperioodi jooksul on eelkõige paranenud linnaametnike, ettvõtjate ja mittetulundusühingute vaheline koostöö.

“ Mul on heameel tõdeda, et Eesti on muutumas lapsesõbralikumaks. Märk sellest on kas või see, et lisaks Saue, Kunda, Narva, Pärnu ja Tartu linnale lisandusid veel 4 Eesti linna.
See tunnustus ei ole mitte ühe aktsiooni või projekti kokkuvõtlik lõpetamine vaid vahekokkuvõte, mis märgib linna suhtumist lastesse.

Lastesõbralikkus on eelkõige eeldus koostööks linnavalitsuse, ettevõtluse ja kõigi linnakodanike vahel väikeste linnakodanike tuleviku heaks ja loomulikult suur vastutus. Neid 4 Eesti linna tutvustatakse ka kõigile teistele Euroopa linnale” - ütles
UNICEFi esindaja Toomas Palu hindamiskomisjoni lõppistungil.

Teisipäeval, 22. novembril Stenbocki Majas toimuval pidulikul tseremoonial annavad Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip ja ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee president Elle Kull vastavad sertifikaadid üle Põlva, Viljandi, Jõhvi ja Tallinna linnale. Tiitlit
tulevad vastu võtma volikogu esimehed, linnapead, abilinnapead ja noorte esindajad.

Eesti Vabariigi peaministri poolt korraldatud pidulik vastuvõtt toimub 22. novembril Stenbocki Majas, Rahukohtu 3.

INFO:

Toomas Palu
UNICEFi esindaja Eestis
641 33 00; 50 13 169
unicef@unicef.ee


LINNADE MAINEKONKURSS
Laste- ja noortesõbralik linn

2004.a. omistatud:2005.a. taotlevad tiitlit:

Tartu, Tallinn,
Narva, Viljandi,
Pärnu,Jõhvi,
Kunda, Põlva
Saue


TINGIMUSED:

* Lapse õigused
Kõigi linnas vastuvõetavate otsuste ja elukondlike muudatuste puhul on arvestatud eeskätt laste huvidega, lähtudes ÜRO Lapse Õiguste Konventsioonist ja Eesti Lastekaitse seadusest.

* Osalemine
Lapsi puudutavate otsuste aruteludesse kaasatakse lapsi ja noori ning arvestatakse nende arvamusega.

* Koolitus
Kõik linnametnikud saavad lühikoolituse ja omavad algteadmisi ÜRO Lapse Õiguste Konventsioonist ja Eesti Lastekaitse seadusest.

* Üldilme.
Linna üldilme ja kujundus on lapsesõbralik.

* Positiivsus.
Reklaamis ei kasutata lapsi ahistavat või neid ebasoodsalt kujutavat teksti või kujundust.

* Tervis ja turvalisus.
Linnal on olemas toimiv süsteem laste tervise ja vaimse ning füüsilise arengu tagamiseks. Linn on turvaline. Laste koolitee, liikluskorraldus ja tänavavalgustus kindlustab lastele turvalisuse,
kõik võimalikud ohtlikud alad on piiratud ja märgistatud. Regulaarselt viiakse läbi ennetustööd.

* Võimalused.
Regulaarselt laiendatakse võimalusi laste igakülgseks arenguks ja vaba aja veetmiseks: mänguväljakud, liikluslinnakud, noortekeskused, laste- ja noorteklubid. Olemasolevad ja rajatavad spordi- ja kultuurirajatised arvestavad laste vajadusi ja võimaldavad neil aktiivselt osaleda.

* Erivajadused.
Linn täidab erivajadustega laste tervisekaitse ja nende erivajadustest lähtuvaid tingimusi; luues hariduse omandamiseks, arenguks ja vaba aja veetmiseks võrdsed tingimused teiste lastega. Linn teeb kõik võimaliku, et toetada erivajadustega laste perekondi ja tunnustada nende tugiisikuid ning kasvatab linnakodanikes sallivust erivajadustega laste suhtes.

* Ennetustöö.
Linnas toimib kuritegevuse, narkomaania ja lapsi ahistavate või vägivallailmingute plaanipärane ennetustegevus.

* Teadlikkus
Kõigi linnakodanike teadlikkus on paranenud seoses laste õiguste ning linna poolt vastu võetud tegevusplaaniga. On paranenud laste ja linnakodanike informeeritus linna laste- ja
noorsoopoliitikast.

* Tunnustus
Linn tunnustab neid inimesi ja ettevõtteid, kes on eriliselt silma paistnud laste- ja noorte olukorra parandamisel.

* Koostöö UNICEFiga ja toetus lastele
Linn toetab UNICEFi algatusi ja nende korraldamist oma võimaluste piires.  Linna koolid osalevad UNICEFi rahvuslikes programmides, tutvustavad lapse õigusi ja löövad kaasa UNICEFi heategevuslikus fondikogumises.

OSALEMINE, TIITLI OMISTAMINE JA KAITSMINE

Osalemiseks järgmisel aastal konkursil tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks:

1) Vabas vormis taotlus konkureerimiseks kalendriaastale järgneval
aastal.
2) Lühikokkuvõte tegevusplaanist ( kuni 2 lk, Formaadis A4 ).
3) Vastava töögrupi nimekiri ja kontaktandmed.

Hindamine.
Konkursi tingimuste ja linna poolt püstitatud eesmärkide täitmist hindab UNICEFi Eesti Rahvuskomitee ja linna ühiskomisjon.

Linnal on soovitatav kutsuda nõuandvasse hindamiskomisjoni:

2 vastutavat linnaametnikku,
2 ajakirjanikku,
2 ettevõtjat,
2 avaliku elu tegelast või arvamusliidrit,
3 last ( vanuses 12 - 17 ),
3 noort ( vanuses 18 - 26 ).

UNICEF viib läbi 3 küsitlust laste, linnakodanike, ettevõtete juhtide ja linna külaliste hulgas.

Hindamiskomisjon tuleb kokku kolmel korral: märtsis, juunis ja oktoobris.

UNICEF Eesti Rahvuskomitee oma hinnangu andmisel ja lõpliku otsuse
tegemisel iseseisev. Konkursi tulemused tehakse teatavaks novembrikuus, teavitatakse
ajakirjandust ja UNICEFi Euroopa peakorterit Genfis. Pidulik tseremoonia leiab aset Riigikantseleis, Eesti Vabariigi peaministri osavõtul.

Nimetatud tiitel antakse linnale kolmeks aastaks.

Juhul, kui selle aja jooksul linn kaitseb oma tiitlit ja jätkab tingimuste täitmist ja arendab neid edasi, -pikendatakse tiitlit taas 3 aasta võrra. Laste- ja noorte olukorra ja elutingimuste tunduva halvenemise korral võib UNICEFi Eesti Rahvuskomitee nimetatud tiitli tagasi kutsuda ( ära võtta ) teavitades sellest linnajuhte, linnakodanikke ja ajakirjandust.

Toomas Palu
UNICEFi esindaja Eestis
www.unicef.ee
641 33 00

P. S. Osalemine EI tähenda tingimata lisakulutusi  või spetsiaalset projekti kirjutamist !Vastupidi: tahame esile tõsta seda, mida ja kuidas linn teeb ja missugune on suhtumine ning suund, kuidas osatakse ära kasutada olemasolevaid võimalusi.

    

 

 


15.11.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit