Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2005 Brüssel


17.-21. oktoober
Print

* 18. oktoobril toimus ELAN (Euroopa kohalike omavalitsuste koostöövõrgustik) koosolek Rootsi Omavalitsuste ja Regioonide Liidus. Koosolekut juhatas Lauri Lamminmäki, Soome omavalitsuste ja regioonide alaline esindaja Brüsselis.

Kohtumisel tutvustati CEMR-i 2006. a. töökava ja prioriteete: korraldada avalike teenuste arengut toetavaid debatte ja algatada parandusi vastavas EL seadusandluses; edendada säästlikku arengut kohalikul ja regionaalsel tasandil; näidata kohalike omavalitsuste rolli Lissaboni strateegia rakendamisel, eriti töökohtade loomisel, panustamisel infotehnoloogia ja e-valitsemise ning sotsiaalse kaasatuse arengusse; jätkata koostööd ühtekuuluvuspoliitika alal ja toetada Euroopa regioonide, linnade ja valdade tasakaalustatud arengut; rõhutada territoriaalset dimensiooni EL poliitikates, tegeleda majandusliku arengu ja demograafilste muudatustega kaasnevate probleemidega kohalikes omavalitsustes.

Kohtumisel jagati mujeid ka 14.-15. oktoobril Viinis toimunud Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ja Austria Linnade Liidu poolt organiseeritud konverentsilt “Kohalik ja Regionaalne omavalitsus Kagu-Euroopas”, mis oli suunatud eelkõige uutele EL kandidaatriikidele. Korraldajaid üllatas endiste Jugoslaavia maade sallimatus üksteise suhtes kogu konverentsi jooksul, samuti ootamatult suur Rumeenia linnade huvi ürituse vastu, mis sundis muutma konverentsi ajakava.

* 18. oktoobril toimus Brüsseli Hansa Office`is paneeldiskussioon teemal „Vanad ja uued katkud – AIDS, SARS, TB”, korraldajaks assotsiatsioon Leibniz Forum, mis ühendab erinevaid teadusasutusi Põhja-Saksamaal. Oma sõnavõtus väljendas dr. Hellmut Körner, Schleswig-Holsteini liidumaa sotsiaal- ja tervishoiuminister,  muret nakkushaiguste laienenud leviku üle Euroopas ja maailmas. XX sajandi 70-ndatel usuti Euroopas, et nakkushaigused on võidetud. Tänapäeva terrorismi ajastul on haiguste levik saanud ähvardavaks ohuks Euroopa elanikkonnale. Tähtis on teadvustada ennetustöö vajalikkust, milles on kindel roll ka kohalikel omavalitsustel; joogivee ja toidu puhtust; ekspertide kaasamist probleemide teadvustamisse. Poliitikud ja meedia soovivad ohu korral sageli edastada lihtsaid ja arusaadavaid sõnumeid, lahendused on aga komplekssed ja peavad olema inimeste ehk kohalike omavalitsuste elanike poolt aksepteeritud.

Dr. Peet Tüll, Haiguste Preventsiooni ja Kontrolli Euroopa Keskusest (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) pööras oma sõnavõtus tähelepanu inimeste teavitamise olulisusele, kuidas end haiguste eest kaitsta. Nakkushaigustest on gripp vaid üks näide. Lääne-Euroopale on ohtlik AIDS, mis on levinud Ida-Euroopas ja Venemaal. Nakatusohlikud on eriti noored, haigestumine toob kaasa teraapia kogu eluks.

Abigail B. Wrigt, Maailma Terviseorganisatsioonist  (WHO) rõhutas, et tuberkuloos on saanud taas probleemiks, eriti Venemaal, Hiinas ja Indias. See ei ole immigrantide ja vangide haigus, haigusjuhtumid Saksamaal on avastatud peamiselt põliselanikkonna seas. Tähtis on luua hea ja efektiivne diagnostikaaparatuur ja tagada tõhus haiguste kontrolli süsteem Ida-Euroopas.

Täiendav info aadressil: http://www.hanse-office.de/?id=39&lng=de

* 20. oktoobril korraldas Helsingi EU Office ja kuus suuremat Soome linna (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turu ja Oulu) Brüsselis seminari teemal „Sotsiaalhoolekande tegevused ja tehnoloogiad vananeva elanikkonna jaoks”.

Seminaril arutati Euroopa demograafilist olukorda ja tulevikuperspektiive, mis on seotud elanikkonna vananemisega. Anti ülevaade Soome sotsiaalhoolekandesüsteemis kasutatavate  e–teenuste kohta, mis põhinevad  public-private-partnership mudelil.

Esko Aho, SITRA (Finnish National Fund for Research and Development) president, rääkis oma sõnavõtus vananeva elanikonnaga Euroopa väljakutsetest lähema 20 aasta jooksul. Praegune Põhjamaade edukas sotsiaalpoliitika mudel ei puugi lähitulevikus enam vastata kaasaja nõuetele. Probleemiks on sotsiaalhoolekande kõrged kulud, mida aitab leevendada innovaatilisus e-teenuste juurutamisel sotsiaalhoolekande süsteemis. Soome tugevuseks Euroopa Liidus on väga hea haridussüsteem, mis on taganud innovatsiooni ja e-teenuste eduka rakendamise nii avlikus kui erasektoris. Võtmeküsimuseks e-teenuste kasutamises on nende ülihea toimivus ja mugavus, mitte teenuse hind. Soome oskus transformeeruda 1980-ndatel industriaalpoliitikast  IT-poliitikaks on olnud Soome majandusedu aluseks.

Täiendav info aadressil: http://www.6pack.fi/

Konverentsid, seminarid:

* 27. oktoobril toimub Pariisis Hollandi valitsuse algatusel pilootprojekti „European Urban Knowledge Network” (EUKN) algusseminar, kus osaleb ka CEMR ja on suunatud linnakeskkonna alase liikmesriikide vahelise võrgustiku loomisele. Projekti finantseerib URBACT programm (Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika direktoraat). Projektis on tähtis arvestada ka kohalike omavalitsuste linnakeskkonna arenguga seonduvaid vajadusi ja seepärast soovitatakse omavalitsusliitudel võtta kontakti vastava liikmesriigi kontaktisikuga.

* 17.  novembril toimub Brüsselis Regioonide Komitees struktureeritud dialoogi (Euroopa Komisjon – omavalitsusliidud) teemaline kohtumine Euroopa Komisjoni presidendi Jose Manuel Barrosoga, kus president tutvustab ka komisjoni 2006. a. tööprogrammi. Kohtumisele on kutsutud nii CEMR-i (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete  Omavalitsuste Nõukogu) kui kohalike ja regionaalsete omavalitsusliitude esindajad.

* 21.-22. novembril toimub Londonis tipp-poliitikute haldus- ja Euroopa Liidu alane kohtumine. Osalema oodatakse ka kohalike omavalitsuste esindajaid. Kohtumisel keskendutakse neljale teemale: 1) EL seadusandluse administratiivse koormuse vähendamine kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele, 2) haldus ja jätkusuutlikud omavalitsused, 3) Euroopa Nõukogu kohaliku ja regionaalse haldusega seotud arengud, 4) piiriülene koostöö. 

* 24.-25. novembril toimub Suurbritannias, Manchesteris kolmas EL liikmesmaade ministeeriumite e-valitsuse alane konverents. Konverentsi korraldajateks on Suurbritannia e-valitsuse üksus ja Euroopa Komisjoni  informatsiooni ja meedia peadirektoraat. Konverentsil pööratakse tähelepanu e-teenuste kättesaadavusele ja kasulikkusele nii avalikus kui erasektoris ja e-valitsuse uutele väljakutsetele Euroopas. 

Täiendav info aadressil http://www.egov2005conference.gov.uk/ ja  http://europa.eu.int/egovernment_research .

* 29. novembril toimub Londonis teine subsidaarsuse alane konverents, mida korraldab Regioonide Komitee põhiseaduslike asjade ja  Euroopa halduse komisjon (CONST), Kohalike Omavalitsuste Rahvusvaheline Büroo (LGIB) koostöös Lordide Kojaga. Konverentsi eesmärgiks on edendada mitmetasandilist haldust Euroopa Liidus.

* Euroopa Komisjoni  informatsiooni ja meedia peadirektoraadi kutsub vastama e-valitsuse arengukava koostamist toetavale  internetiküsimustikule, mis on kättesaadav Your Voice in Europe kodulehel http://europa.eu.int/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eGov2010

Kõik ettepanekud on  oodatud novembri lõpuni aadressil EC-egovernment-research@cec.eu.int

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
21.10.2005


31.10.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit