Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2005 Brüssel


24.-28. oktoober 2005
Print

* 24. oktoobril toimus Ungari regioonide Brüsseli esinduses NEEBOR (Network of Eastern External Border Regions) võrgustiku nõupidamine, kus arutati võrgustiku asutamisdeklaratsiooni täiendavaid ettepanekuid ja 7. detsembril toimuva NEEBOR regioonide esindajate kohtumise ja 8. detsembri asutamisseminariga „Koostöö üle Euroopa Liidu idapoolse välispiiri: NEEBOR võrgustiku algus” seotud praktilisi küsimusi. Seminarile oodatakse esinema  Euroopa Komisjoni ja Parlamendi, Euroopa Piiriregioonide Assotsiatsiooni ning piiriäärsete alade regionaalsete liitude esindajaid.

Viimase aasta jooksul on Brüsselis EL idapiiril asuvate kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindused  teinud aktiivset piiriülest  koostööd. Võrgustiku eesmärgiks on muuta idapiiril asuvad regioonid nähtavamaks, vahetada kogemusi, teha koostööd mõlemal pool piiri asuvate omavalitsuste, organisatsioonide ja ettevõtetega, kasutada koostööks olemasolevaid fonde ja finantsinstrumente. Koostamisel on võrgustiku 2006. a. tööplaan, paar korda aastas kvatsetakse välja anda uudiskirja. Eesmärgiks seati ka osalemine  Regioonide Komitee Avatud Päevade 2006 korralduskomitees.

* 27. oktoobril toimus Brüsselis Ida-Soome EL esinduse seminar teemal „Regionaalsete haldussüsteemide arendamine Euroopas”, kus tutvustati kohalike omavalistuste regionaalse tasandi struktuuri ja arenguid Soomes (Kainuu regioon), Edela-Iirimaal, Taanis, Saksamaal (Stuttgardi regioon) ja Itaalias (Friuli-Veneetsia regioon).

Kainuu regionaalse omavalitsuse esindaja Juhani Kärkkäinen tutvustas Kainuu regioonis alates 1. jaanuarist 2005 alanud maakogu loomise eksperimenti. Maakogusse kuulub 39 saadikut, kes esindavad 10 omavalitsust. Piirkonnas elab veidi alla 90 000 inimese. Ühise regionaalse tasandi valitsemisüksuse loomise peamine põhjus oli soov tagada elanikele ühtlasemat sotsiaal- ja haridusteenuste kvaliteeti, võimalus rahalisi ressursse paremini jaotada ja muuta piirkond investoritele atraktiivsemaks. Eksperiment kestab 2012. aastani.
Täiendav teave: http://www.kainuu.fi/index.php?mid=2_16&la=en

Asger Andreasen, Taani regioonide esindaja Brüsselis, tutvustas Taanis läbiviidavat haldusreformi, mis on näide riigi keskvõimu tugevnemisest. Regionaalse tasandi ülesanded delelegeeritakse kohalikele omavalitsustele ja riigi tasandile, samuti väheneb volikogude roll kohaliku arengu suunamisel.

Joanna Benfield, Euroopa Regioonide Assamblee Brüsseli esinduse direktor, andis ülevaate regionaalse tasandi arengutest Euroopas. Regionaalsed omavalitsused aitavad kaasa Euroopa Liidu poliitikate kiiremale elluviimisele, loovad eeldused struktuurivahendite paremaks  kasutamiseks omavalitsustes. Praktikas on väiksemad regioonid edukamad ja mobiilsemad. Üldine suund globaliseerumisele ei tohi kahjustada väiksemate üksuste huve. Väga oluline on noorte kaasamine regionaalpoliitikasse. Euroopa Komisjon on huvitatud  regioonide osatähtsuse suurendamisest EL poliitikate kujundamisel.
Täiendav info: http://www.a-e-r.org/


* Aasta 2006 on Euroopa Komisjoni poolt kuulutatud  Euroopa töötajate liikuvuse aastaks. Selle aasta eesmärk on suurendada teadlikkust ja arusaamist sellest, millised eelised on välismaal ja uues ametis töötamisel. Kõnealuse aasta 6 miljoni euro suurusest eelarvest eraldatakse 4 miljonit liikuvusalase teadlikkuse suurendamise projektidele konkursikutse raames, mis avaldatakse 19. oktoobril 2006 (vt info allpool).

Euroopa aasta ametlik väljakuulutamine toimub Brüsselis 23. ja 24. veebruaril 2006. Muude tähtsate sündmuste hulka kuulub esimene Euroopa tööturumess 29. ja 30. septembril 2006, mille raames korraldatakse üheaegselt tööturumesse umbes 100 Euroopa linnas.

Täiendav teave: http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2005/vp_2005_019/index_en.html


* CEMR-i president Jeremy Smith ja Viini linnapea Michael Häupl esitasid 25. oktoobril avaliku kirja Suurbritannia peaministrer Tony Blair`ile, palvega teha kõik temast olenev kokkuleppe  saavutamiseks, et lähimal ajal võetaks vastu Euroopa Liidu 2007.-2013. aastate finantsperspektiiv. Euroopa linnade ja regioonide jaoks on oluline, et ei vähendataks vahendeid ühtekuuluvuspoliitika arvelt.
 
Täiendav info: http://www.ccre.org/communiques_de_presse_detail_en.htm?ID=122

Konverentsid, seminarid

* 10. novembril toimub Brüsselis Avalike Pankade Euroopa Assotsiatsiooni ja Regioonide Komitee poolt korraldatav seminar “Laenud Euroopa kohalikele omavalitsustele”. Konverentsil käsitetakse koostöövõimalusi kohalike omavalitsuste ja laenu andvate institutsioonide vahel, alternatiivseid finatseerimisvõimalusi, pankadepoolseid innovaatilisi finatsteenuseid omavalitsustele.

Täiendav teave: http://www.eapb.be/page?pge=index&page=home&are=9&mi=4

* 16.-17. novembril toimub Brüsselis Regioonide Komitee 62. plenaaristung, kus osalevad ka Eesti kohalike omavalitsuste delegaadid.

Täiendav info: http://www.toad.cor.eu.int/CORAgenda.aspx?body=PLEN

* 23.-24. novembril toimub Brüsselis Regioonide Komitees konverents “Ühtekuuluvuse loomine vananevas Euroopas”. Konverentsil käsitletakse demograafiliste muutuste mõju  ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika elluviimisele.

Täiendav info: http://www.ageconcern.org.uk/AgeConcern/News_4968.htm ja
http://www.ace.org.uk/AgeConcern/News_InformationRequest.cfm

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
28.10.2005


31.10.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit