Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Seadusandlus
 
Kehtivad seadused
Eelarved
Abimaterjalid
  Riigikohtu KOV lahendeid
  Lepingunäidised
  Maamaksuga seonduvat
  Lemmikloomaregister
  KOV registrid
  KOV dok. näidisloetelu
  Keskkond
  Riigihange
  Jäätmeveo näidisdokumendid ja muud juhendmaterjalid
  EMAS rakendusjuhend
  2007-2013 Veemajanduse infrastruktuuri arendamise meetme kohta
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Seadusandlus > Abimaterjalid > Lemmikloomaregister


Lemmikloomaregister
Print

Koostöös Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega oli aastal 2005 käimas mõtevahetus üle-eestilisest lemmikloomade registrist. Pärast mõttevahetusi Põllumajandusministeeriumis kevadel 2008 a. on selge, et üle-eestilist ühtset riiklikku registrit ei looda ning KOV võib arvestust lemmikloomade üle pidada endale sobival viisil.

Teisalt, 2005 a. välja käidud mõtet on edasi arendamas Spin Tek AS. Selle registriga võib iga KOV soovi korral liituda (registri hoolduse ja majutuse eest tuleb tasuda).

Spin TEK AS on loonud infosüsteemina Üleriigilise Lemmikloomaregistri (LLR), mille peamiseks eesmärgiks on tagada üleriiklik lemmikloomade registreerimine ühistel alustel ning garanteerida, et lemmikloomade kohta käivat infot saaks ühte moodi sisestada igas riigi punktis ning nende põhjal saadav väljund oleks vastav riigi nõuetele. Lemmikloomaregister võimaldab registreerida kõik lemmikloomad, kelle registreerimist seadus või kohalike omavalitsuste määrused nõuavad.

Registri pilootprojekt käivitati Tallinnas aastal 2005. LLR on professionaalne register, mis on eravalduses ( AS Spin TEK ) ja mida riik on kvalifitseerinud riikliku registrina.

Eesti Väikeloomaarstide Selts ja nt. MTÜ Loomade Hoipaik viitavad oma kodulehtedel samuti meie Üleriigilisele Lemmikloomaregistrile ja kasutavad otsingutes meie registri baase.                 

See on ülesehitatud nii, et ta võimaldab igal KOVil pidada oma elektroonilist registrit, mis kuulub samal ajal siiski terviklikku ja üleriiklikusse registrisse. Selline ülesehitus võimaldab igal KOVil hoida kontrolli all tema piirkonnas peetavaid lemmikloomi ja nende vaktsineerimist marutaudi vastu. Kodanik saab oma lemmikloomaga käia veterinaari juures olenemata asukohast, KOVil on võimalik jälgida kõiki oma haldusala lemmikloomade vaktsineerimisi ja otsida lemmiklooma üleriigilisest registrist. Register on ühendatud ka üleeuroopalisse lemmiklooma otsingusse.

Miks peaks KOV ühinema LLR –iga?

Seda järgmistel põhjustel:
·    KOV ei pea pidama täiendavaid kohalikke registreid, sest LLR garanteerib KOVile pandud ülesannete täitmise lemmikloomade osas
·    Kõik kiibistatud lemmikloomad registreeritakse ühtsesse üleriigilisse registrisse
      Liitunud KOVidele (ja nende veterinaaridele) on loomade registrisse kandmine tasuta
·    Kõikidel loomadel registreeritakse veterinaaride poolt marutaudi vaktsineerimine
·    Igal KOVil on peale Registriga ühinemist vajalik info oma territooriumil registreeritud lemmikloomade, nende vaktsineerimiste ja  loomade omanike kohta
·    Registrisse saavad veterinaarid sisestada lemmikloomi ja nende vaktsineerimisi üle riigi, olenemata millisest omavalitsusest loomaomanik pärit on. Loomaomaniku andmed võetakse Rahvastikuregistrist.
·    Registri areng jätkub varjupaikade mooduli ja registri avaliku veebi lisandumisega.
·    Registriga liitumise ja kasutamise kohta on võimalik saada infot igal tööpäeval registri volitatud töötajalt
·    Teie ettepanekud registreeritakse ja võetakse arvesse edasistes arendustes
·    Register on jätkusuutlik, odav ja kindel viis hoida lemmikloomadega tegelemine Teie haldusalas kontrolli all

Täpsemat infot LLRi kohta saate veel lugeda kodulehelt http://www.spin.ee/est/g3650/   (sellelt lehelt leiab ka registri põhimääruse näidise)

Lemmikloomaregistrist on olemas ka demokeskkond.
Demo paroolid ja lisainfot saate oma KOVi jaoks küsida Spin TEKi müügiesindajalt :

Laura Tärn
60 62 730
laura.tarn@spin.ee

06.11.2008

Kommentaare: 0
Loe kommentaare ja lisa oma arvamus

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit