Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2005 Brüssel


10.-14. oktoober 2005
Print

* 10.-13.oktoobrini toimusid Brüsselis Avatud Päevad 2005 – Regioonide ja Linnade Euroopa Nädal”, korraldajaks Regioonide Komitee, Euroopa Komisjoni Regionaapoliitika peadirektoraat koostöös Euroopa Parlamendi ja 106 Euroopa regiooniga 26 maalt. Päevade avamisel Euroopa Komisjoni Charlemagne hoones 10. oktoobril osalesid Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner, Regioonide Komitee president Peter Straub, Euroopa Parlamendi regionaalarengu komitee esimees Gerardo Galeote Quecedo ja Suurbritannia tööstuse ja regioonide minister Alun Michael. Avatud päevade jooksul toimus 66 workshop`i ja seminari, mis käsitlesid omavalitsuste  regionaalse koostöö ja arengu teemasid.

Euroopa Liidu tipp-poliitikute sõnul on regioonidel, kes panustavad demokraatia, infrastruktuuri ja hariduse arengusse EL tuleviku kujundamisel oluline roll, mis aitab ellu viia Lissaboni strateegia eesmärke.

Täiendav teave: http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/opendays/

Avatud päevade presentatsioonid on kättesaadavad web-aadressil: http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/opendays/documentation.cfm

* 11. oktoobri ennelõunal  toimus Regioonide Komitee rahvusdelegatsioonide koordinaatorite  koosolek, ks olid arutlusel koostöö tõhustamine Euroopa Parlamendi  poliitiliste gruppidega, samuti Regioonide Komitee tegevust tutvustava teavitustöö parandamine. Kohtumisel informeeriti  2. detsembril CEMR-is toimuvast merenduseteemalisest temaatilisest dialoogist, kus osaleb  Euroopa Komisjoni kalanduse ja merendusasjade volinik Joe Borg. Kohtumisele on oodatud ka liikmesmaade omavalitsusliitude esindajad.

Samal päeval toimunud Regioonide Komitee juhatuse 89. koosolekul leidis Regioonide Komitee presidendi Peter Straubi poolt positiivset äramärkimist tema septembrikuine visiit Baltimaadesse, kus tõsteti eriti esile Eestis aset leidnud vastuvõtu head korralduslikku poolt, samuti e-teenuste kasutamist avalikus halduses. Arutati ettepanekut iiri, baski, katalaani ja teiste regionaalsete keelte kasutuselevõttu EL ametlikel koosolekutel ja sellega seotud regulatsiooni, samuti Regioonide Komitee rolli suurendamist dialoogis teiste EL institutsioonidega ning kohalike ja regionaalsete valitsuste võrgustiku loomist, et saada operatiivset infot poliitilistest initsiatiividest.

Ülevaate oma tööst andis Euroopa ombudsman P. Nikoforos Diamandouros, tehes ettepaneku luua tulevikus regionaalsed ombudsmanide võrgustikud. Ombudsman püüab oma töö läbipaistvuse suurendamiseks pöörata suuremat tähelepanu institutsiooni koduleheküljele. Ombudsamani institutsioon tähistab sel aastal oma  10. sünnipäeva.

* 11. oktoobril kohtus Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner liikmesriikide regionaalministritega, et arutada võimalikku koostööd EL Struktuurfondide ja Euroopa Investeeringu Panga (EIB) vahel. Kohtumise tulemina esitleti kahte uut algatust: 1) tehnilise abi võimaldamine liikmesriikidele, et viia ellu suuri infrastruktuuriprojekte, Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS);  ja 2) uut skeemi hõlbustamaks väike-ettevõtete ja algajate ettevõtjate finantseerimistJoint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE). Nimetatud algatustega püütakse toetada tööhõvet regioonides. Meetmed leiavad rakendust 2006. aastal.

Täiendav teave: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/events/ifi/index.cfm

* 12. oktoobril toimus Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koosolek, kus anti ülevaade juhatuse koosoleku teemadest, planeeriti edasisi tegevusi ja uute, valimisjärgsete Regioonide komitee liikmete koolitusvõimalusi.

* Kahel päeval, 12.-13. oktoobril toimus Regioonide Komitee täiskogu 61. istung Charlemagne`i hoones. Kõrgetasemelised ettekanded ja arutelud olid suunatud Euroopa Liidu probleemidele: terrorismi vastane võitlus, Lissaboni strateegia eesmärkide elluviimine, ühtekuuluvus- ja merenduspoliitika, säästlik areng. Arutlusel oli ka uue EL 2007-2013 aasta finantsperspektiivi vastuvõtmisega seonduv, struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kasutamise linnade ja regioonide arengus ning töökohtade loomisel, samuti põllumajanduspoliitika finantseerimisaluste muutmine tulevikus. Euroopa Parlamendi president Josep Borell tunnistas oma sõnavõtus, et Euroopa  Liit on sattunud raskesse olukorda, eriti puudutab see regionaalpoliitikat. Suurbritannia asepeamister John Prescott rõhutas oma kõnes EL finantseerimispõhimõtete muutmise vajadust, rõhutades põllumajandustoetuste muutmise vajadust, saades sellega osade poliitikute, eriti Prantsusmaa ja Itaalia esindajate, terava kriitika osaliseks. 

Täiendav teave internetiaadressil:
http://www.cor.eu.int/en/activities/session.htm
http://www.cor.eu.int/en/press/press_05_10111.html

* 13. oktoobril avasid Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit oma esinduse Brüsselis. Avamisel võtsid sõna EV alaline esindaja EL juures, suursaadik Väino Reinart, Euroopa Parlamendi liige Tunne Kelam, Lääne-Rootsi regionaalse esinduse president Kjell Peterson ja Tallinna linnakantselei arendusdirektor Urmas Hallika. Avamisel osalesid eurovolinik Siim Kallas; Euroopa Parlamendi liikmed Siiri Oviir, Mariann Mikko, Toomas Savi, Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste nõukogu peasekretär Jeremy Smith; Eesti suursaadik Brüsselis Malle Talvet, ELL ja EMOL juhatuste esimehed Jaanus Tamkivi ja Kurmet Müürsepp jt.

Oma esinduse olemasolu Brüsselis annab ka Eesti kohalikele omavalitsustele parema võimaluse kaasa rääkida EL-i seadusloomes ja mõjutada Euroopa Liidu institutsioonide otsuseid omavalitsusi puudutavates küsimustes. Üleriigiliste omavalitsusliitude büroo asub Lääne-Rootsi regionaalse esinduse ja Tallinna EU Office`ga  samades ruumides, aadressil rue de Luxembourg, 3.

* 17. novembril toimub CEMR-is seminar teemal „Kohaliku ühiskondliku transpordi organisatsioon ja finantseerimine Euroopa Liidus”. Seminar toimub CEMRi transpordi töögrupi initsiatiivil eesmärgiga vahetada kohalike ja regionaalsete omavalitsuste vahel informatsiooni ja kogemusi, kuidas ühiskondlik transport  eri maades on organiseeritud ja  kuidas seda mõjutab Euroopa Liidu seadusandlust. Seminaril osaleb ettekandega ka Eesti Linnade Liidu esindaja Arne Tilk (Põlva vallavanem).

Täiendav teave: http://www.ccre.org/communiques_de_presse_detail_en.htm?ID=115

* Euroopa Komisjon tegi oktoobri algul ettepaneku kuulutada aasta 2008 kultuuridevahelise dialoogi aastaks. Idee algataja on Euroopa kultuurivolinik Ján Figel, kes pakkus selle välja  Euroopa Parlamendi ees juba 2004. aasta septembris. Euroopa aastal 2008 rahastatakse mitmesuguste ühenduse programmide ja meetmete raames eriteemalisi konkreetseid projekte, mille kogueelarve on 10 miljonit eurot. Põhitähelepanu all on kultuur, noorsugu, sport ja kodakondsus.

Kultuuridevahelise dialoogi Euroopa aasta eesmärgiks on soodustada eri programmide, eriti naaberriikidele ja kolmandatele riikidele suunatud programmide koostoimimist. Ka annab Euroopa aasta liikmesriikidele võimaluse teha tihedat koostööd teavitus- ja suhtekorralduskampaaniate läbiviimisel.

Ettepanek saadetakse läbivaatamisele Euroopa Parlamenti ja nõukokku, et see siis kaasotsustamismenetluse raames enne 2006. aasta lõppu vastu võtta.

Täiendav teave: http://europa.eu.int/comm/culture/portal/index_en.htm

* 8.-10. detsembril toimub Soomes, Mikkelis seminar “Fairness and welfare in rural-urban relations”, mille eesmärgiks on analüüsida heaoluühiskonda linnas ja maal lähtudes ökoloogilsest, majanduslikust ja sotsiaalsest vaatepunktist. Seminari korrldajad on Mikkeli Ülikooli Konsortsium (MUC) ja Helsingi Ruralia Instituut.

Täiendav teave: http://www.mtkk.helsinki.fi/ruralurban

Koostas:
Anne-Ly Reimaa
14.10.2005


25.10.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit