Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2005 Brüssel


19.-23. september 2005
Print

* Euroopa Parlament kiitis septembri algul heaks tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse integreeritud programmi PROGRESS, millega eraldatakse ajavahemikus 2007-2013 Euroopa Liidu eelarvest üle 800 miljoni euro tööhõive, sotsiaalse kaitse ja kaasamise, töökeskkonna, töötervishoiu, tööohutuse, mittediskrimineerimise ning soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks liikmesriikides ja Euroopa Liiduga assotsieerunud riikides.

Euroopa Parlamendi sellekohase raporti üheks kaasraportööriks oli Euroopa demokraatide ja liberaalide fraktsiooni (ALDE) liige Siiri Oviir, kes oma sõnavõtus tõi eeskujuks Skandinaaviamaade sotsiaalmudelit. Ühena kaasraportööridest tegi Oviiri muudatusettepaneku Euroopa Liidu kaasfinantseerimise määra tõstmiseks 80%-lt 90%-ni valitsusväliste mittetulundusühenduste kogukulutustest. Nimetatud meede toetab ka kohalike omavalitsuste jätkusuutlikumaks arenemist ja aitab eriti kümnel viimati liitunud riigil teistele kiiremini järele jõuda.

Oma sõnavõtus rõhutas Oviir, et Lissaboni arengueesmärkide ellurakendamiseks peab aitama järgi  geograafilisi äärealasid ja vältima sotsiaalsete äärealade teket.

Lisainformatsioon: Siiri Oviir, Euroopa Parlamendi liige.


* 19. - 20. septembril Brüsselis toimunud  EL Nõukogu Põllumajandus- ja Kalandusnõukogu istungil kinnitati muudatused Regioonide Komitee Eesti rahvusdelegatsioonis. Uued liikmed on  Tallinna linnapea Tõnis Palts ja Pärnu Linnavolikogu liige Väino Hallikmägi, uus delegatsiooni asendusliige Tartu linnapea Laine Jänes.

* 20. septembril toimus ELAN (Euroopa kohalike omavalitsuste koostöövõrgustik) koosolek Rootsi Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu Brüsseli esinduses. Kohtumise üheks  päevakorrapunktiks oli Regioonide Komitee kasvav roll Euroopa Liidu struktuuride dialoogis. Kohalike omavalitsuste huviks on Regioonide komitee rolli suurendamine dialoogis Euroopa Komisjoni ja Parlamendiga, samuti komitee töö efektiivsemaks muutmine (näiteks eksperditöö tõhustamine liikmesriikides,  arvamuste esitamiseks vajalike tähtaegade pikendamine jms). Kahjuks ei ole. Regioonide komitee struktuuride dialoogis kunagi olnud juhtiv pool ja tal rohkem tulnud kanda administratiivset rolli.

* ELAN võrgustiku liikmetele esines loenguga Margot Wallströmi (Euroopa Komisjoni asepresident) kabineti liige pr. Lena Ag teemal „Komisjonid, kommunikatsioon ja kohaliku omavalitsuse roll  selles”. Pr. Ag juhtis tähelepanu asjaolule, et tähtis on parandada kommunikatsiooni kolmel tasandil - komisjoni üksuste omavahelises suhtluses, suhtluses väljapoole komisjoni ja liikmesriikide kui sihtgrupiga. Kodanikud on sageli eelarvamuste kütkeis, poliitikate sisust teatakse vähe. Euroopa Komisjoni sõnum ei jõua sageli sihtgrupini, ehkki komisjon toodab aastas üle 3000 bro¨üüri. Tööd tuleb teha ajakirjanikega ja kohalike omavalitsuste volikogudes, et inimesi harida. Euroopa Liidu poliitikate tutvustamiseks on olemas tasuta telefoniliinid ja Europe Direct võrgustik.

* Euroopa Parlament arutas eelmisel nädalal, et linnade arengule tuleks pöörata suuremat tähelepanu. Urban dimension peaks saama struktuurfondide lahutamatuks osaks. Seni ei ole Euroopa Komisjon seda toetanud ja huviorbiidis on olnud rohkem põllumajanduspoliitika, mille subsiidiumid moodustavad  50 miljardit eurot EL eelarvest. Lõpuks on see poliitika muutumas, kuid eelnevalt peavad põllumajandustoetuste vähenemise heaks kiitma kõik liikmesriigid

Lisainfo internetiaadressil: http://www.kcgsi.nl/duec/nieuws/2005/09/urban_dimension_statement_1016.html

* 20. septembril toimus CEMR-i (Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu) Brüsseli kontoris Tööandjate Platvormi koosolek, kus olid arutlusel liikmesriikide rahvuslikud Lissaboni strateegia programmid  ja sellega seonduvad prioriteedid.

* 15. novembril on CEMR-il kavas korraldada Brüsselis workshop, kus esitletakse parimaid näiteid töökvaliteedi parandamisest ja  inimressursi arengust. Ürituse kava on koostamisel, esineda on lubanud kaks soome eksperti HRM (Human Resources Management) töögrupist.

* 21. septembri arutati sotsiaalse dialoogi töögrupi juhatuse koosolekul grupi töökava aastateks 2006-2007, mis kinnitatakse  CEMR-i,  Euroopa Parlamendi ja EPSU (European Federation of Public Service Unions) esindajate plenaarkohtumisel jaanuaris 2006. Ettepanekuid oodatakse ka CEMR-i tööandjate platvormilt

* 14. oktoobril toimub Budapestis CEMR-i sotsiaalset dialoogi käsitlev konverents teemal „Sotsiaalse dialoogi tugevdamine kohalikul ja regionaalsel tasandil uutes ja kandidaatriikides„.  Eesti  omavalitsusi esindavad konverentsil Endel Lepik (EMOL), Ille Allsaar (Eesti Linnade Liit) ja Jüri Hansen (Paide Linnavalitsus).  

*
21. septembril toimus Brüsselis Informatsiooniühiskonna ja Meedia Peadirektoraadi poolt korraldatud seminar teemal “Sinu hääl e-valitsemises 2010”, kus teemaks e-teenuste kättesaadavaks muutmine inimestele ja riigi osa selles.

Sissejuhatavas sõnavõtus tutvustas  Informatsiooniühiskonna ja Meedia Peadirektoraadi  e-valitsemise üksuse juhataja Paul Timmers komisjoni suunist koostada 2006.a. esimeseks pooleks e-valitsemise arengukava. 24.-25. novembril toimub Suurbritannias, Manchesteris liikmesriikide IT-valdkonna ministrite konverents, mis annab olulise tõuke EL e-valitsemise ala poliitikate väljatöötamiseks. E-teenused aitavad tõsta Euroopa konkurentsivõimet.  Positiivse näitena toodi esile Eesti  kiiret arengut e-teenuste osas, elektonkiibiga ID-kaardi olemasolu,  võimalust tasuda parkimisteenuse eest mobiili abil. Peter Woolsey (EBSA –Euro-Baltic Software Alliance) sõnavõtus rõhutati inimeste koolitamise olulisust, mis peaks saama uueks prioriteediks Suurbritannia eesistumise järel, sest vahe IT-teenuste kasutajate ja seda mitte oskavate inimeste vahel kasvab. IT-teenuste lai ja tasuta kättesaadavus aitab tõsta elukvaliteeti. 

* 22.septembril tutvustati Euroopa Parlamendis keskkonnaalast  INTERREG IIIC projekti CangeLAB. Projektis osalevad 7 partnerorganisatsiooni Inglismaalt, Kreekast, Eestist, Itaaliast, Madalmaadest ja Rootsist

Projekti eesmärgiks on motiveerida tarbijaid säästlikule arengule, tõsta regionaalse ja kohaliku omavalitsuse võimet mõjutamaks tarbijate harjumusi, mis puudutavad jäätmeid, vett, transporti ja  energiatarbimist, suunates elanikke efektiivsemale kokkuhoiule läbi parimate näidete. Lisainfo koduleheküljelt: www.changelabproject.org

Anne-Ly Reimaa
23.09.05
e-post: annely.reimaa@ell.ee


17.10.2005

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit