Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2005 Brüssel


12.-16. september 2005

* 13. septembril avas Euroopa Parlament uue veebilehe aadressil: http://www.europarl.eu.int. Euroopa Parlamendi president Josep Borrell ütles lehe ametlikul avamisel, et selle abil püütakse ületada „suhtlemisraskusi Euroopa institutsioonide ja kodanike vahel”. Uut veebilehte saab lugeda Euroopa Liidu 20 ametlikus keeles.

* 28. oktoobriks tuleb liikmesriikide alalistel esindustel esitada Regioonide Komitee uute liikmete ja asendusliikmete kandidaadid, kes määratakse ametisse EL Nõukogu poolt neljaks aastaks. Praeguse koosseisu volituste tähtaeg lõpeb 25. jaanuaril 2006. Eestile kuulub Regioonide Komitees 7 kohta (7 liiget ja 7 asendusliiget).

* Septembri lõpus avaneb 6. raamprogrammi Intelligent Energy Europe taotlusvoor. Programmi fond on 50 miljonit eurot ja suunatud kohalikele ja regionaalsetele omavalitsustele energia kokkuhoiu ja taastuvate energiaallikate kasutamist edendavatele projektidele. Euroopa Komisjon korraldab Brüsselis 7. oktoobril programmi tutvustava infopäeva, mis on jälgitav ja kättesaadav ka internetis ManagEnergy kodulehel kuni 22. detsembrini, mil on taotluste esitamise tähtaeg. Lisainfo:
Lisainfo 1
Lisainfo 2

* Regionaalarenguks vajalik Ühtekuuluvus- ja regionaalfondist saadav struktuuriabi muutub tulevikus kohalike omavalitsuste jaoks väga suure tõenäosusega kallimaks: vastavalt Euroopa Komisjoni tänasele ettepanekule tuleb perioodil 2007-2013 nimetatud EL fondidelt saadud toetuste pealt maksta 18% käibemaksu, mis tõstab ka KOV kulusid ja vähendab kaudselt kaasfinantseerimisvõimalusi.

* Õpilasettevõtted annavad uut elujõudu Euroopa Liidu ettevõtlusele: Euroopa Komisjoni asepresident Günter Verheugen, kes vastutab ettevõtluse ja tööstuspoliitika eest, rõhutas oma kõnes, et uute töökohtade loomiseks vajab Euroopa noori inimesi, kes on valmis võtma riske ja looma oma ettevõtteid.
13. septembril esitleti Euroopa Komisjoni Ettevõtluse ja Tööstuse Peadirektoraadis vastavasisulist aruannet ülevaatega 82 väikeettevõtluse programmist Euroopa Liidus, mida viiakse läbi nii kohalikul kui riiklikul tasandil Umbes 200 000 gümnaasiumiõpilast osaleb Euroopa Liidus ja Norras väikeettevõtlust arendavates kooliprogrammides. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike varasemast enam toetama noorte väikeettevõtlust arendavaid programme ning vähendama õpilasettevõtetele administratiivseid tõkkeid. Uurimus tõestab, et koolis loodud õpilasettevõtted tõstavad noorte loomingulisust, eneseusku, õpetavad meeskonnatööd, tõstavad vastutustunnet ja initsiatiivi. Koolijärgselt on 20% õppeprogrammides osalenut kooli lõpetamise järel loonud oma ettevõtte.

Eestis on kasutusel Junor Achievement Estonia õppeprogramm.

Lisainfo:
Lisainfo 1

Lisainfo 2

* Suurbritannia eesistumise ajal on prioriteetseks arutlusteemaks eelkõige praegune EL põllumajanduspoliitika ja selle reformimine, eesmärgiga kaotada põllumajandussubsiidiumid aastaks 2010. Subsiidiumid neelavad 40% EL eelarvest. Samal ajal võiks neid vahendeid kasutada teadus- ja arendustegevuseks. Reformipoliitikat kritiseerivad teravalt Prantsusmaa ja Iirimaa, toetades vana süsteemi jätkumist vähemalt 2013. aastani. 14. septembril kutsus Pascal Lamy, WTO peasekretär, nii Euroopa Liitu kui USA-d üles tegema mööndusi põllumajandussubsiidiumite osas kahe bloki vahelise kaubanduse liberaliseerimise huvides. Suurbritannia parlamendiliige Alan Johnson rõhutas 12. septembril Euroopa Parlamendis peetud kõnes Struktuuri- ja Ühtekuuluvusfondide reformi olulisust pärast 2004. a. aset leidnud laienemisprotsessi. Lisainfo aadressil: http://euobserver.com/9/19871

Lisainfo

* Ajalehes European Voice on avaldatud Arjan Berkhuysen ja Pieter de Pous (Euroopa Keskkonna Büroo) artikkel EL ühtse põllumajanduspoliitika (CAP) ja maaelu arengu teemadel. Vanade liikmesriikide põllumehed kardavad EL finantsabi kadumist, samas tuleks tõsta avaliku sektori toetusrahasid maaelu arengu toetuseks. Uutes liikmesriikides, nagu Poola ja Eesti, jäetakse üha rohkem kasutamata väärtuslikke põllumaid, kuid üldsuse huvides oleks vaja neid säästlikult arendada ja töötada välja uusi teenuseid säilitamaks elu maapiirkondades. CAP 50 miljardilise euro suurusest eelarvest läheb praegu 85% (ca 42 miljardit eurot) põllumajandustoodangu hinna ja tootjate sissetulekute toetusteks, vaid 15% maaelu arenguks. Alates 2009. a. võiks CAP eelarve jaotuvusmäär olla 50:50, mis aitaks oluliselt kaasa parema elukeskkonna säilitamiseks maal. Allikas: European Voice, 15.-21. september 2005

* 14.-15. oktoobril toimub Viinis Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ja Austria Linnade Liidu poolt organiseeritud seminar teemal “Kohalik ja regionaalne omavalitsus Kagu-Euroopas”, kus käsitletakse omavalitsusliitude, kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kogemustevahetust ja kohalike struktuuride finantseerimist. Lisainfo: http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=577

* 9.-11. novembrini toimub Hispaanias, Bilbaos II ülemaailmne linnade ja kohalike omavalitsuste tippkonverents teemal “Kohalikud omavalitsused infoühiskonna teenistuses”. Debattidel ja workshop`idel tuleb arutusele kohalike omavalitsuste roll infoühiskonna arendamisel, e-valitsemise ja online-teenuste kaudu elanike parem kaasamine otsuste tegemise protsessi. Lisainfo: http://www.it4all-bilbao.org

* Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (European Agency for Safety and Health) avas kaasaegse infoportaali. Teave on 20 EL ametlikus keeles ja mõeldud tööõnnetuste ennetamiseks ja tööohutuse alase olukorra parandamiseks liikmesriikides. Agentuur on Euroopa Liidu kolmepoolne asutus, mis koondab esindajaid kolmest peamisest otsustajate rühmast igast liikmesriigist – keskvalitsused, tööandjad ja töövõtjate organisatsioonid. Lisainfo: http://osha.eu.int/

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
annely.reimaa@ell.ee
16.09.2005


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit