Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2005 Brüssel


5.-9. september 2005


¤ 10.-13. oktoobrini toimuvad Brüsselis „Avatud Päevad 2005 – regioonide ja linnade Euroopa nädal”, korraldajaks Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraat koostöös Euroopa Parlamendi ja 106 Euroopa regiooniga 26 maalt. Päevadele oodatakse osalema rohkem kui 2000 inimest, aset leiab 66 workshop`i ja seminari, mis käsitlevad regionaalse koostöö ja arengu teemasid.  Avaistungil tervitab osalejaid  Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso. Avatud päevade ettevalmistamisel osaleb Baltic Sea Groupi koosseisus ka Tallinna Linnavalitsus. Lisainfo internetiaadressil: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/opendays/

¤ 6. septembril toimus Saksa Linnade Liidu Brüsseli esinduses ELAN (Euroopa kohalike omavalitsuste koostöövõrgustik) koosolek. Kohtumisel tutvustati Brüsselis septembris liikmesriikide kohalike omavalitsuste esindusi puudutavaid tegevusi. Peamiseks aruteluteemaks oli üleriigiliste omavalitsusliitude osa Lissaboni strateegiaga kaasnevate eesmärkide elluviimisel, eriti mis puudutab tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust. Sellega seonduvad ettepanekud tulevad arutlusele 20. oktoobril CEMR-i tööandjate platvormi kohtumisel. Edastati infot ka teiste CEMR-i töögruppide kohtumistest ning ettevalmistamisel olevatest seminaridest ja konverentsidest. Kõiki osapooli huvitavaks arutlusteemaks oli Regioonide Komitee töö reorganiseerimise parandusettepanekud, mille sisuks on Regioonide Komitee rolli suurendamine dialoogis Euroopa Komisjoni ja Parlamendiga, samuti komitee töö efektiivsemaks muutmine.

¤ Brüsselis asuvad Ida- ning Kagu-Soome ja St. Peterburi regiooni esindused on algatanud uue, Euroopa Liidu piiriregioone hõlmava koostöövõrgustiku NEEBOR (Network of Eastern External Border Regions) asutamise. Soomlaste huviks on kaasata koostöösse ka Eesti, Läti ja Leedu Brüsseli esindused.

Viimase aasta jooksul on Brüsselis asuvad kohalike omavalitsuste kontorid, mis esindavad  EL idapiiril asuvaid regioone (Barentsi merest Vahemereni), teinud nn cross-border koostööd. Eesmärgiks on muuta idapiiril asuvad piirialad nähtavamaks, vahetada kogemusi, teha koostööd mõlemal pool piiri asuvate organisatsioonidega, kasutada paremini olemasolevaid finantsinstrumente. Praegu kuuluvad võrgustikku Ungari, Poola, Rumeenia ja Soome regionaalsed esindused. Sekretariaadi kohuseid täidab ajutiselt Ungari regioonide Brüsseli esindus. Algatust on toetanud ka Vene esindus.

NEEBOR võrgustiku koostöö ametlik väljakuulutamine on planeeritud selle aasta lõppu. 8. detsembril toimub Regioonide Komitees seminar „Koostöö üle Euroopa Liidu idapiiri: NEEBOR võrgustiku algus”, kuhu oodatakse esinejaid  piiriäärsete alade regionaalsetest liitudest ja esindustest, samuti Euroopa Komisjonist ja Parlamendist ning Euroopa Piiriregioonide Assotsiatsioonist.

¤ Augustis algul alustas tööd  Küprose Omavalitsuste Liidu (The Union of Cyprus Municipalities) Brüsseli esindus. 6. septembril toimunud ELAN võrgustiku koosolekul tutvustati esinduse juhatajat – Fanourios Pantelogiannist. Esinduse esmasteks  eesmärkideks on kontaktide loomine, prioriteetide väljatöötamine, nädalakirja koostamine.

¤  21. septembril toimub Brüsselis informatsiooniühiskonna ja meedia peadirektoraadis seminar teemal “Sinu hääl e-valitsemises 2010”, kus teemaks e-teenuste kättesaadavaks muutmine inimestele ja riigi osa selles.

¤  Euroopa Komisjon on kuulutanud 2007. aasta „Kõikidele võrdsete võimaluste Euroopa aastaks”. Selle eesmärgiks on edendada mitmekesisust avalikus halduses, mis tagaks kõikide elanikkonna gruppide võrdse kohtlemise tööhõives, k.a. naised, puuetega inimesed, eakad töötajad, immigrandid ja etnilised vähemused.

¤ Üha rohkem on hakatud tähelepanu pöörama Euroopa elanikkonna vananemise protsessile. Vananeva elanikkonna kui sihtgrupi on avastanud ka turismitööstus, rakendades e-teenuseid, mis tutvustavad  puuetega ja pensionieas reisijatele sihtkohtade juurdepääsuvõimalusi ja nõudmistele vastavaid mugavusi.
Lisainfo interneti aadressil: http://www.ossate.org/about_objectives.jsp

¤ Esmaspäeval, 5. septembril, kutsus Euroopa Komisjon liikmesriike üles avama tööturgu sellistele traditsiooniliselt kaitstud professionaalsetele teenusepakkujatele, nagu juristid, arhitektid, notarid, raamatupidajad ja farmatseudid. Ettepanekuga loodetakse langetada vastavate teenuste hinda tarbijatele, suurendades nii kohapealset konkurentsi.
Lisainfo interneti aadressil: http://eurobserver.com/sid=9&aid=19798

¤ Euroopa Komisjon kutsub üles arendama regionaalseid lennujaamu. Uutele lennujaamadele on ette nähtud stardiabi. Väiksemate lennujaamade arendamine vähendab suurte ületäituvust, aitab kaasa regionaalsele arengule. Abi on mõeldud lennujaamadele, mille reisijate arv on aastas vähem kui 5 miljonit inimest. Toetatakse nii avaliku sektori kui eraomanduses olevaid lennujaamu.
Lisainfo

 

Koostas:

Anne-Ly Reimaa
09.09.05


12/09/05

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit