Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2005


Haridusminister: Tartu peab tagama tasuta koolitoidu (+ teised teated)
09.01.2006
15.12.2005, BNS Newswire. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps peab Tartu linnavalitsuse poliitikat koolitoidu suhtes lubamatuks, sest vaatamata riigilt saadud eraldisele tahab linnavalitsus, et lapsevanemad toidu eest juurde maksaksid.


Esmatasandi tervishoiu arengukava projekt
27.12.2005
Tutvumiseks kavandid Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.


Valitsus kiitis heaks kokkuleppe TALOga
19.12.2005
15. detsember 2005, BNS Newswire. Valitsus kiitis heaks Vabariigi Valitsuse ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) vahel sõlmitud 2006. aasta palgatingimuste ja palga alammäära kokkulepe ning andis sotsiaalministrile volitused Vabariigi Valitsuse nimel sellele alla kirjutamiseks.


Valitsus kiitis heaks valdade ühinemise korraliste valimiste vahelisel perioodil
19.12.2005
15.12.2005, BNS Newswire. Täna, 15. detsembril, kiitis Vabariigi Valitsus heaks kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse, mis sätestab kohalikel omavalitsusüksustel võimaluse ühineda ka korraliste valimiste vahelisel perioodil.


Kredex toetab omavalitsuste investeeringuid eluruumidesse
16.12.2005
TALLINN, 15. detsember, BNS - Kohalikud omavalitsused saavad taas taotleda Kredexilt abi sundüürnikele ning piirkonda saabuvale tööjõule korterite ehitamiseks ja renoveerimiseks.


Linnateed saavad vallateedest 4,5 korda enam toetust
14.12.2005
TALLINN, 13. detsember, BNS - Ministeeriumide ja omavalitsusliitude esindajad leppisid kokku, et järgmisel aastal kohalikele teedele eraldatavast rahast kulutatakse linnateedele 4,5 korda rohkem raha kui vallateedele.


Päästeameti tänukiri omavalitsustele seoses tuleohutusalase ennetustöö projektiga
13.12.2005

Ülevaade kohtumisest Riigikogu fraktsioonide esindajatega
13.12.2005
13.12.05, ELL. Informatsioon ELL juhatuse 13. detsembri 2005. a koosolekule Riigikogu fraktsioonide 9. detsembri 2005. a teabepäevast ELL büroos teemal “Ökoloogiline maksureform” (ÖMR) ja Riigikogu poolt vastu võetud keskkonnatasude seadusega seonduvast


Keskkonnatasud kallinevad uuest aastast
12.12.2005
TALLINN, 07. detsember, BNS - Riigikogu võttis kolmapäeval vastu keskkonnatasude seaduse, millega järgmisest aastast tõusevad keskkonnatasud ja muutub tasude jaotamise kord.


Valitsus leppis kokku Norra ja Euroopa majanduspiirkonna toetuste suurused
12.12.2005
9. detsember 2005, BNS Newswire. Eilsel kabinetinõupidamisel kiitis valitsus heaks Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetuste jagunemise, mida on aastatel 2006-2009 kokku ligi 474 miljonit krooni.


Kultuuripealinna konkursist pressiavaldused + taotlused
08.12.2005
09.11.2005,  BNS Newswire. Kultuuriministeeriumi, välisministeeriumi ja Eesti Linnade Liidu esindajatest koosnev Euroopa kultuuripealinna komisjon otsustas linnade esitatud taotlusmaterjalide põhjal teise vooru pääsejad – need linnad on Tallinn ja Tartu.


Maaomavalitsused on linnadest lapsesõbralikumad
08.12.2005
TALLINN, 6. detsember, BNS - Maaomavalitsused kulutavad lastele aastas keskmiselt tuhat krooni rohkem kui linnad, selgub statistikaameti analüüsist.


Keskkonnatasude seaduse eelnõu läbis teise lugemise
05.12.2005
25. november 2005, BNS Newswire. Keskkonnatasu ehk siis loodusvara kasutusõiguse tasu ja saastetasu seaduse eelnõu läbis sel nädalal Riigikogus edukalt ka teise lugemise. Keskkonnatasude määrade täpsem ja kompleksne käsitlemine toob kaasa senisest märksa olulisema motivatsiooni looduskeskkonna edasiseks säästmiseks.


Eesti on huvitatud tihedamast koostööst Euroopa kontrollikojaga
01.12.2005
30. november 2005, BNS Newswire. Peaminister Andrus Ansip avaldas täna Euroopa kontrollikoja president Hubert Weberiga toimunud kohtumisel arvamust, et ühenduse kontrollorgan võiks aktiivsemalt suhelda väikeriikidega ning luua nende suhtes eraldi poliitika.


Kodanikupäeva aumärgiga autasustati 17 inimest
28.11.2005
25. novembril andis peaminister Andrus Ansip kodanikupäeva aumärgid üle 17
inimesele. Teenete eest kodanikukasvatuse arendamisel ja kodanikukohuse silmapaistvalt
hea täitmise eest pälvis teiste hulgas ka prof Sulev Mäeltsemees.


Peaminister: hea riigivalitsemine eeldab partnerite kaasamist
28.11.2005
25. november 2005, BNS Newswire. Peaminister Andrus Ansip esines täna kodanikuühiskonna konverentsil “Väike riik, suur ühiskond” kõnega, kus ta rõhutas valitsusasutuste, kodanikuühenduste ja ettevõtete esindusorganisatsioonide koostöö ja partnerluse vajalikkust.


EK hariduse ja kultuuri peadirektoraadi konkursikutse
21.11.2005

EMSL kutsus omavalitsusi kodanikuühenduste arengule kaasa aitama
21.11.2005 21.11.2005, BNS Newswire. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) saatis nädalavahetusel kirja Eesti 227 valla- ja linnavalitsusele, tehes ettepanekuid, kuidas need saavad kaasa aidata oma territooriumil tegutsevate kodanikuühenduste arengule.

4 Eesti linna pälvisid “Laste- ja noortesõbraliku linna” tiitli
15.11.2005
Teisipäeval, 22. novembril Stenbocki Majas toimuval pidulikul tseremoonial annavad Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip ja ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee president Elle Kull vastavad sertifikaadid üle Põlva, Viljandi, Jõhvi ja Tallinna linnale.


Omavalitsusliidud keskkonnatasude seaduse eelnõust
11.11.2005
11. november 2005, ELL (+ BNS-i uudis ja ministeeriumi vastulause). Üleriigilised omavalitsusliidud said Riigikogu keskkonnakomisjonilt ametliku vastuse seoses keskkonnatasude seaduse eelnõu lugemisega Riigikogus ja liitude poolt oktoobri lõpus esitatud protestiga kavandatavate keskkonnatasude tõusu ja jaotuse korra muudatuste vastu.


RAK 1. prioriteedi "Inimressursi arendamine" poolaasta seirearuanne
10.11.2005
Juhtkomisjoni kommentaaridega, lõplik versioon aruandest on üleval Euroopa Sotsiaalfondi koduleheküljel www.sm.ee/esf  (Juhendid ja aruanded).


Riigihangete seadus läks kooskõlastusringile
09.11.2005
7. november 2005, BNS Newswire. Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile riigihangete seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on muuta hankemenetluse reeglid lihtsamaks ja läbipaistvamaks.


Vallad jäid koolibussitoetuseta
08.11.2005
TALLINN, 7. november, BNS - Eesti maaomavalitsuste liit (EMOL) küsis koolitranspordile järgmiseks aastaks 50 miljonit krooni, kuid haridusministeerium seda taotlust ei rahuldanud, kirjutab Postimees.


TALO ja valitsus: kõrgharidusega töötajale vähemalt 6500
08.11.2005
TALLINN, 4. november, BNS - Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO) ja valitsuse esindajad jõudsid reedel põhimõttelisele kokkuleppele kõrgharidusega riigitöötajate alampalga osas.


Laine Jänes arutab kuus päeva Küprosel võrdõiguslikkuse üle
08.11.2005
NIKOSIA, 4. november, BNS - Tartu linnapea Laine Jänes ja Eesti Linnade Liidu (ELL) asedirektor Toivo Riismaa on neljapäevast teisipäevani ELL-i esindajatena Küprosel soolise võrdõiguslikkuse alasel seminaril.


Siseministeerium jagas raha regionaalinvesteeringuiks
08.11.2005
TALLINN, 25. oktoober, BNS - Siseministeeriumi juurde moodustatud hasartmängumaksust toetuste andmise komisjon regionaalminister Jaan Õunapuu juhtimisel jagas selle aasta teise taotlusvooru vahenditest regionaalsete investeeringute toetuseks 12,2 miljonit krooni, teatas ministeerium.


Uuring "Kohalike omavalitsuste ootused ja vajadused Euroopa Liidu struktuurifondide rakendamise programmperioodil 2007-2013"
25.10.2005
SEB Eesti Ühispanga ja Innopolis Konsultatsioonid koostöös valminud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eesti kohalike omavalitsuste peamised probleemid Euroopa Liidu Struktuurifondide vahendite kasutamisel ning omavalitsuste ootused nende vahendite jaotamisel järgneval 6 aastal.  


Brüsselis lõppes Euroopa regioonide ja linnade nädal
19.10.2005
14. oktoober, BNS Newswire. Brüsselis lõppes iga-aastane, nüüd juba traditsiooniks kujunenud Euroopa regioonide ja linnade nädal.


Euroopa kultuuripealinna 2011 tiitli taotlused
19.10.2005

Kultuuripealinna teise vooru pääsejad selguvad novembris
17.10.2005
TALLINN, 14. oktoober, BNS - Euroopa kultuuripealinna konkursil teise vooru pääsevad Eesti linnad valitakse välja 10. novembriks.


Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit avasid esinduse Brüsselis
10/10/05
Eesti üleriigilised omavalitsusliidud avasid 13. oktoobril 2005 esinduse Brüsselis. Esinduse avamine toimus samal ajal EL Regioonide Komitee poolt korraldatud Euroopa linnade ja regioonide nädalaga.


Hinnatakse Eesti edusamme Ühtekuuluvusfondi miljardite kasutamisel
05/10/05
5. oktoober 2005, BNS Newswire. Euroopa Komisjoni ja Eesti esindajad hindavad Ühtekuuluvusfondi 4,8 miljardi kroonise toetuse kasutamise edukust.


Foorum “Sotsiaalne turvalisus – omavalitsuse ja riigi koostöö või vastasseis”
05/10/05
5. oktoober 2005, BNS Newswire.  Täna kell 11.00 Tallinna Tehnikakõrgkoolis algaval foorumil “Sotsiaalne turvalisus – omavalitsuse ja riigi koostöö või vastasseis” vastavad erakondade esindajad ühiskondliku leppe maakondlikel ümarlaudadel tõstatatud küsimustele. Neile oponeerivad ja pakuvad erinevaid lahendusi oma valdkonna
spetsialistid.


Hooldajatoetuse üleminek KOVidele on olnud ettevaatlik
05/10/05
5. oktoober 2005, BNS Newswire. Alates käesoleva aasta aprillist hakkasid hooldajatoetust maksma kohalikud omavalitsused. Juuni lõpus oli riigieelarvest hooldajatoetuseks eraldatud rahast kulutatud kokku ligi 25 miljonit krooni ehk kogu rahast ligi 23%.


EL-i regioonide komitee presidendi Peter Straubi Eesti-visiidist meediakajastusi
08/08/05
RIIA, 7. august, BNS - Euroopa Liidu regioonide komitee juht Peter Straub tuleb septembri alguses esmakordselt Balti riikidesse, teatas Läti välisministeerium. Tallinnas algav visiit lõppeb pärast Riia külastamist Leedus.


Eesti-Soome omavalitsuste IV kokkutulekust (Kotkas)
09/09/05
6. september 2005, BNS Newswire. 7.-8. septembril osaleb ligi 100 omavalitsuste, ministeeriumide ja sõprusühenduste esindajat Kotkas neljandal Eesti ja Soome sõpruslinnade ja –valdade kokkutulekul. Kokkutuleku raames tähistatakse ka Kotka ja Tallinna vaheliste sõprussuhete 50. aastapäeva.


Laine Jänes valiti Läänemere Linnade Liidu asepresidendiks
03/10/05
TALLINN, 1. oktoober, BNS - Tartu linnapea Laine Jänes valiti laupäeval Turus toimuval Läänemere Linnade Liidu (UBC) üldkonverentsil liidu asepresidendiks, teatas Tartu linnavalitsus.


Ministeerium lubab õpetajatele palga alammäära tõusu
03/10/05
TALLINN, 25. september, BNS - Haridus- ja teadusministeerium lubab tõsta alates järgmisest aastast õpetajate palga alammäära 23 protsendi võrra.


Ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokoll 2006. aasta riigieelarve osas

Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud ministeeriumide vaheline komisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelist komisjoni juhib minister Jaan Õunapuu, Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni juhivad Eesti Linnade Liidu esimees Jaanus Tamkivi ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp.


Omavalitsused saavad taas üürielamufondi suurendamiseks toetust
22/09/05
16. septembril sõlmitud leping KredExi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel annab kohalikele omavalitsustele võimaluse ka sellel aastal taotleda toetust elamispindade loomiseks tagastatud eluruumide üürnikele.


Külad võivad saada oma vallast lahkumisel suurema vabaduse
09/09/05
TALLINN, 5. september, BNS - Küladel ja väikevaldadel võib peagi tekkida suurem vabadus omavalitsusest lahku lüüa, sest uus seaduseelnõu lubab elanikel selles küsimuses otse valitsuse poole pöörduda, kirjutab Eesti Päevaleht.


Ajaleht: Püssis on võitja teada enne valimisi

JÕHVI, 8. september, BNS - Ida-Virumaal Püssis on valimiste võitja sisuliselt juba praegu teada, kirjutab ajaleht Põhjarannik.


Raskustes omavalitsused võivad saada riigilt 50 miljonit
09/09/05
TALLINN, 08. september, BNS - Valitsus kiitis neljapäeval kabinetinõupidamisel põhimõtteliselt heaks 2005. aasta lisaeelarvest 50 miljoni krooni suunamise finantsraskustes kohalike omavalitsuste toetamiseks.


Omavalitsusliitude Brüsseli büroo alustas tegevust
01/09/05
31. august 2005, BNS Newswire. Sel nädalal alustas Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindajana tööd Brüsseli esinduses Anne-Ly Reimaa.


Regioonide Komitee presidendi Peter Straubi tervitus seoses Eesti visiidiga
30/08/05
Regioonide komitee on Euroopa Liidu institutsioon, mis esindab enam kui 350 piirkondliku ametiasutuse ja rohkem kui 100 000 omavalitsuse huve kõigis 25 liikmesriigis. Kõnealuse komitee presidendina on mul heameel 2005. aasta septembris külastada Eestit. Mul on kavas kõnelused Eesti riigiasutuste, kuid esmajoones regioonide komitee Eesti delegatsiooni liikmetega, samuti kohalike ühenduste esindajatega, kes aitavad mul saada paremat ülevaadet teie riigi praegusest poliitilisest ja majanduslikust olukorrast.


Ametnikke koolitatakse võrdõiguslikkuse küsimustes
23/08/05
15.08.2005, BNS Newswire. 15. augustist 23. septembrini toimuvad koolitused 300 riigiametnikule, andmaks neile teadmisi soolisest võrdõiguslikkusest ja selle rakendamise võimalustest oma töös.


Riigikontroll ei saa raha omavalitsuste kontrollimiseks
23/08/05
TALLINN, 22. august, BNS - Ideest saata riigikontroll omavalitsusi kontrollima ei tarvitse ka tuleval aastal asja saada, sest uute audiitorite palkamiseks vajalikku 20,4 miljonit krooni pole eelarveprojektis sees, kirjutab Eesti Päevaleht.


Omavalitsuste ühisprojekt terviseliikumise edendamiseks
23/08/05
15. august 2005, BNS Newswire. Tervislike Linnade Võrgustiku  ja Turu Ülikooli koostöös on käesoleval sügisel INTERREG III programmi raames algamas terviseliikumise strateegiate koostamise ühisprojekt. Lisaks Elvale osalevad projektis veel kuus Eesti linna: Keila, Kuressaare, Paide, Põlva, Rakvere ja Viljandi.


Riigiametnikud on agaraimad netikommentaatorid
23/08/05
TALLINN, 22. august, BNS - Riigi- ja munitsipaalametnikud kirjutavad töö ajal ajalehtede võrguväljaannete artiklitele sadu kommentaare, kirjutab Postimees.


II vaheprotokoll "Riigi eelarvestrateegia 2006–2009” ja 2006. aasta riigieelarve osas
29/06/05
Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste II vaheprotokol "Riigi eelarvestrateegia 2006–2009” ja 2006. aasta riigieelarve osas


Regionaalminister teadustegevusest regionaalarengu edendamises

28. juuni 2005, BNS Newswire. Regionaalminister Jaan Õunapuu kohtus erinevate
teadusasutuste ja kohalike omavalitsusliitude esindajatega, et arutada halduse ja kohaliku omavalitsuse valdkonna arendus-, teadus- ja õppetegevuse olukorda ning arenguid ja võimalikku koostööd regionaalse arengu edendamisel.


Algab Eesti linnu läbiv EL-i infokampaania

TALLINN, 29. juuni, BNS - Kolmapäeval algab Euroopa Liidu kodakondsust tutvustav ringreis, mis läbib 19 Eesti linna, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis. Ringreisi korraldab komisjoni õiguse, vabaduse ja turvalisuse peadirektoraat koostöös Euroopa Komisjoni esindusega Eestis ja Eesti Linnade Liiduga ning see kestab 9. juulini.


Tallinn muudab riigi ja linna registrid ristkasutatavaks
15/06/05
TALLINN, 10. juuni, BNS - Tallinna koalitsioon otsustas eraldada lisaeelarvest miljon krooni linna- ja riigiametite registrite ristkasutuseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna loomiseks.


Presidendi ümarlauas räägiti riigi ja kohalike omavalitsuste koostööst

13. juuni 2005, BNS Newswire. President Arnold Rüütli juhtimisel kogunes täna Kadriorus kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud.


Linnade liidu tegevjuhiks valiti Jüri Võigemast

TALLINN, 14. juuni, BNS - Eesti Linnade Liidu (ELL) juhatus valis
teisipäeval tegevdirektoriks liidu senise asedirektori Jüri Võigemasti.


Üleskutse omavalitsustele osalemiseks Urban Green Day projektis

8. mai 2005. Euroopa Komisjoni toetusel on ICLEI  edastanud ka tänavu üleskutse Euroopa linnadele üheskoos tähistada GET INVOLVED IN URBAN GREEN DAYS projekti raames 31. maist 3. juunini 2005 keskkonnasõbralikku nädalat ja 5. juunil ülemaailmset keskkonnapäeva. ELL on koostööpartner toetaja poolelt.


Sotsiaaltoetuste maht kasvas mullu ligi 19 protsenti
07/06/05
TALLINN, 06. juuni, BNS - Statistikaameti andmetel maksid riik ja omavalitsused mullu välja 112,5 miljoni krooni ulatuses sotsiaaltoetusi, mis on 17,7 miljonit krooni ehk 18,6 protsenti rohkem kui 2003. aastal.


Omavalitsused saadavad Brüsselisse esindaja

TALLINN, 6. juuni, BNS - Eesti linnade liidu ja Eesti maaomavalitsuste liidu korraldatud konkursi Brüsselisse oma esindaja leidmiseks võitis Anne-Ly Reimaa, kirjutab Põhjarannik.


Rüütel lubas riigikontrolli omavalitsustesse
01/06/05
TALLINN, 31. mai, BNS - President Arnold Rüütel kirjutas teisipäeval alla otsusele kuulutada välja riigikogus vastu võetud riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus.


Rüütel ei lubaks riigikogu liikmeid volikogudesse
31/05/05
TALLINN, 30. mai, BNS - President Arnold Rüütel jättis esmaspäeval välja kuulutamata seaduse, mis lubaks riigikogu liikmetel kuuluda samaaegselt ka kohaliku omavalitsuse volikogudesse.


Arendajad kritiseerisid Tallinna linna planeerimist
19/05/05
TALLINN, 18. mai, BNS - Teisipäeval toimunud Tallinna linnaplaneerimise foorumil kritiseerisid nii arhitektid kui ka kinnisvarafirmad ametkondade vahel puuduvat koostööd ning strateegilise planeerimise liigsõltuvust päevapoliitikast.


Soome omavalitsusjuhid külastavad Tallinna ja Sillamäed
16/05/05
TALLINN, 13. mai, BNS - Järgmise nädala alguses külastab Eestit Soome omavalitsusliidu (Suomen Kuntaliitto) tegevjuhtkond, et tutvuda Eesti omavalitsuspoliitilise olukorraga ja riigi üldiste arengusuundadega, teatas Eesti Linnade Liit.


Riigikontroll hakkab kohalikke omavalitsusi kontrollima
12/05/05
TALLINN, 11. mai, BNS - Riigikogu võttis kolmapäeval 77 poolthäälega vastu seaduse, mis annab riigikontrollile õiguse teha majanduslikku kontrolli omavalitsuste üle.


Töökuulutus: ELL-i konkurss tegevdirektori ametikohale
11/05/05
Avalduste esitamise tähtaeg 3. juuni.


Riigikontrolli pädevus laieneb tulevast aastast ka kohalikele omavalitsustele
02/05/05
2. mai 2005, BNS Newswire. Põhiseaduskomisjon saatis täiskogu ette teisele lugemisele
riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõud, mis laiendavad riigikontrolli pädevust kontrollida ka kohalike omavalitsuste üksusi.


Riik esitas hagi Tartu linna vastu

13.04.2005 Rahandusministeerium. Rahandusministeerium saatis sel nädalal Tartu Maakohtule hagiavalduse Tartu linna võla tasumise nõudes, paludes mõista linnalt riigi kasuks välja 45,7 miljonit krooni.


Kalmistuplaanid internetis
02/05/05
22.04.2005, BNS Newswire. Noarootsi valla kodulehelt saab sellest nädalast vaadata kolme kalmistu plaani ja otsida maetuid kas alfabeetilise või hauatähise nimekirja järgi; tutvuda kalmistu kasutamise reeglitega ja sõlmida tasuta kasutuslepingut.


Riik hakkab seadusega omavalitsuste laenuindu piirama
02/05/05
TALLINN, 26. aprill, BNS - Rahandusministeerium valmistab ette eelnõu, mis ei luba omavalitsustel võtta sihtasutuste kaudu laenu, ilma et arvestaks neile lubatud maksimaalset laenukoormuse määra.


Uuring: koolidel ei ole ühtseid arengukavu

TALLINN, 26. aprill, BNS - Poliitikauuringute keskuse Praxis uuringust ilmnes, et Eesti koolidele seni koostatud arengukavadel puudub ühtne alus ning paljud omavalitsused pole koolidele üldse arengukava koostanud.


Madalaimat alampalka saab Pärnumaa õpetaja
22/04/05
TALLINN, 21. aprill, BNS - Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) andmetel saab madalaimat palka Pärnumaa ja kõrgeimat Viljandimaa munitsipaalkooli õpetaja.


Valitsus kinnitas Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed
20/04/05
14.04.2005, BNS Newswire. Seoses Andrus Ansipi ja Edgar Savisaare volituste lõppemisega Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmetena nimetas valitsus regioonide komitee liikmeteks Pärnu linnapea Väino Hallikmägi ja Tallinna linnapea Tõnis Paltsi. Uueks asendusliikmeks kinnitas valitsus Tartu linnapea Laine Jänese.


Meetme 1.1 uus taotlusvoor avaneb 25. aprillist
20/04/05
Esmaspäeval, 25. aprillil avaneb EL struktuurifondide meetme 1.1. "Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem" uus taotlusvoor tähtajaga 01. juuli 2005.


Valitsus toetab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmist
20/04/05
14.04.2005, BNS Newswire. Valitsus arutas ja otsustas toetada kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõud (607 SE). Seaduseelnõu algatas Riigikogu põhiseaduskomisjon 21. märtsil 2005.


Isamaaliit soovib regionaalpoliitika seadust
19/04/05
18.04.2005, BNS Newswire. Nädalavahetusel toimunud Isamaaliidu suurkogu võttis vastu regionaalpoliitika alused, mille üheks põhipunktiks on regionaalpoliitika seaduse vastuvõtmine Riigikogus. Isamaaliit on seisukohal, et riigipoolne tsentraliseerimine tuleb lõpetada ja peab kutseharidust regionaalpoliitika uueks väljakutseks.


Maakondade kohalike omavalitsuste liitude juhid arutasid koostööd
19/04/05
18. aprill 2005, BNS Newswire. Täna, 18. aprillil, kohtusid regionaalminister Jaan Õunapuu kutsel siseministeeriumis kohalike omavalitsuste üksuste maakondlike liitude juhid, et arutada koostööd ministeeriumiga.


Töökuulutus: pakume omavalitsusliitude Brüsseli esindaja ametikohta

Nõutavad dokumendid tuleb esitada hiljemalt 2. maiks 2005.


Palts taunib linnade liidu riigikontrolli teemalist kirja
13/04/05
TALLINN, 13. aprill, BNS - Tallinna linnapea Tõnis Palts taunis Eesti Linnade Liidu (ELL) teisipäevast avaldust, mis nõudis riigikontrollile omavalitsuste kontrollimise õigust andva eelnõu menetlemise peatamist.


Sampo pank sõlmis krediidiliini leping omavalitsuste rahastamiseks

11. aprill, BNS Newswire. Sampo Pank ja Saksamaa Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)sõlmisid täna 15 miljoni euro suuruse krediidiliini lepingu kohalike omavalitsuste investeeringute rahastamiseks Eestis.


11.04.05 ELL-i kiri Riigikontrolli pädevuse laiendamisest põhiseaduskomisjonile

Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
muutmise seaduse eelnõu menetlemine (samasisulised 603 ja 614 SE)


Saaremaa Omavalitsuste Liidu juhatuse pöördumine avalikkuse poole
11/04/05
7. märtsil 2005, BNS Newswire.  Saare maakonna omavalitsusjuhtidele teeb muret keskvalitsuse korruptsioonivastase tegevuse korraldus kohalikes omavalitsuses.


Riigikogu asub arutama riigikontrolli pädevuse laiendamist
11/04/05
TALLINN, 10. aprill, BNS - Riigikogus tuleb järgmisel nädalal esimesele lugemisele kaks samasisulist eelnõu, mis annaksid riigikontrollile õiguse teostada kohalike omavalitsuste üle majanduslikku kontrolli.


Paide Linnavolikogu kinnitas ametisse uue linnapea ja linnavalitsuse

31.03.2005, BNS Newswire. Neljapäeval, 31. märtsil vabastas Paide Linnavolikogu ametist linnapea Indrek Kivimäe ja abilinnapea Kersti Laastau ning rahuldas linnavalitsuse liikmete tagasiastumispalve.

KIK alustab ERDF keskkonnaprojektide taotluste vastuvõttu
01/04/05
30. märtsist kuni 2. maini kestab taotlusvoor Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) rahastatavatele keskkonnaprojektidele ehk riikliku arengukava (RAK) meetme 4.2 taotluste vastuvõtt.


PRAXIS ja ELL esitlesid raamatut "Eluasemepoliitika üleminekuriikides"

28. märts 2005. Eluasemepoliitika on teiste halduspoliitikate (nt hariduspoliitika, tervishoiupoliitika jms) hulgas pälvinud kodumaiste poliitikakujundajate seas kahetsusväärselt vähe ning ühekülgset tähelepanu.


Muutub puude raskusastme taotlemise kord
29/03/05
28.03.2005, BNS Newswire. Alates reedest, 1. aprillist peab inimene, kes soovib puude raskusastet taotleda, pöörduma pensioniametisse varasema perearsti asemel.


Jõks: riigikogu liikmed ei saa olla volikogudes
29/03/05
TALLINN, 21. märts, BNS - Õiguskantsler Allar Jõks soovitab parlamendil mitte vastu võtta seadusemuudatust, mis lubaks riigikogu liikmetel kuuluda ka kohaliku omavalitsuse volikokku.


Pärnu linnapea tohib koduõues linna lipu heisata
29/03/05
PÄRNU, 28. märts, BNS - Pärnu linnavalitsus võttis esmaspäeval vastu otsuse, millega linnapea Väino Hallikmägi sai loa heisata iga päeva oma elukohas Pärnu linna lipp.


Statistika kohaselt on iga neljas kagueestlane invaliid
29/03/05
TALLINN, 22. märts, BNS - Statistika kohaselt on iga neljas kagueestlane invaliid, ainuüksi Võrumaal elab invaliide rohkem kui kogu Tallinnas kokku.


Ühe elaniku kohta on suurima tuluga mõned Ida-Viru vallad

TALLINN, 21. märts, BNS - Aastas ühe elaniku kohta laekuva tulu poolest on Eesti rikkaim omavalitsus Ida-Virumaa Mäetaguse vald ligi 200.000 krooniga.


Naislinnapead taunisid tipp-poliitikute käitumist
21/03/05
TALLINN, 18. märts, BNS - Neli Eesti naislinnapead võtsid reedel vastu pöördumise valitsuse ja riigikogu poole, milles väljendasid tõsist muret Eesti poliitikas kujunenud olukorra pärast.


Isamaaliit algatas riigikontrolli pädevuse suurendamise
16/03/05
TALLINN, 14. märts, BNS - Isamaaliit andis esmaspäeval riigikogus üle valitsusliidus vaidlusi tekitava eelnõu, millega antakse riigikontrollile õigus teostada kohalike omavalitsuste üle majanduslikku kontrolli.


EMOL: Riigi otsene rünnak ja usaldamatus omavalitsuste suhtes on lubamatu
16/03/05
15. märts, BNS Newswire (+BNS). Aasta 2005 on kohalike omavalitsuste volikogude valimise aasta. Täna, seitse kuud enne valimisi on just nagu juhuslikult avalikkuse ette kerkinud Justiitsministeeriumi korruptsioonijuhtude avastamise riiklik plaan ja konkreetsed numbrid kui palju riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikke ja poliitikuid tuleb aasta jooksul kohtu alla anda.


Omavalitsuste eelarvekõnelustel jõuti vaheprotokollini
16/03/05
TALLINN, 15. märts, BNS - Omavalitsusliitude Koostöökogu ja ministeeriumidevaheline komisjon otsustasid teisipäeval läbirääkimiste voorul allkirjastada eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli riigieelarve kolme aasta strateegia ja järgmise aasta riigieelarve osas.


Harju omavalitsuste liit taunib maine kahjustamist pressis

TALLINN, 10. märts, BNS - Harjumaa omavalitsuste liit taunib pöördumises Eesti avalikkusele omavalitsusjuhtide ja kogu omavalitsussüsteemi maine kahjustamist ajakirjanduses.


Justiitsministeerium koostas korruptantide tabamise plaani
12/03/05
TALLINN, 10. märts, BNS - Justiitsministeerium saatis prokuratuurile kooskõlastamiseks lähteülesande, kui palju peaks sel aastal paljastama korruptiivseid ametnikke ja narkokuritegusid.


Iga kümnes õpetaja on alla 30-aastane
12/03/05
TALLINN, 11. märts, BNS - Laialt levinud arvamuse, et Eestis on puudus noortest õpetajatest, lükkab ümber Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) statistika, mille kohaselt 15.400 õpetaja hulgas on alla 30-aastaseid 11 protsenti.


Vaheri sõnul suudab riigikontroll omavalitsusi jälgida
12/03/05
TALLINN, 11. märts, BNS - Justiitsminister Ken-Marti Vaheri sõnul pole põhjust kahelda riigikontrolli pädevuses olevate omavalitsuste järelevalves. "Me peame usaldama oma riigi sõltumatut organisatsiooni," ütles Vaher reedel ajakirjanikele. Ta lisas, et riigikontrolli ei saa suunata ka riigikogu.


Koalitsioon vaidleb riigikontrolli õiguste laiendamise üle
10/03/05
TALLINN, 8. märts, BNS - Ehkki Rahvaliit ja Reformierakond toetavad riigikontrolli õiguste laiendamist ka kohalikes omavalitsustes, pole nad praeguse eelnõuga rahul, sest nende hinnangul on omavalitsuste tegevus ka praegu hästi kontrollitud.


TALO pöördus riikliku lepitaja poole
10/03/05
TALLINN, 9. märts, BNS - Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO) pöördus riikliku lepitaja poole, paludes abi, et kaasata palgaläbirääkimistesse ka kohalikud omavalitsused.


Jõks toetab riigikontrolli saatmist omavalitsustesse

TALLINN, 16. veebruar, BNS - Õiguskantsler Allar Jõks on seisukohal, et kohalike omavalitsuste kontrollimise andmine riigikontrollile on põhiseadusega kooskõlas.


Omavalitsusliidu raamatupidaja omastas üle 700.000 krooni
21/02/05
PÄRNU, 18. veebruar, BNS - Pärnumaa omavalitsuste liidu (POL) endine raamatupidaja sai rohkem kui 700.000 krooni omastamise eest kohtult tingimisi karistada ja tal tuleb oma isiklikule pangaarvele kantud rahasumma tagastada.


Linnade ja valdade esindajate ühisavaldus
21/02/05
18. veebruaril 2005 Linnade & Valdade Päevadel Tallinnas


Omavalitsused toetavad perearste enam kui 13 miljoniga
21/02/05
TALLINN, 18. veebruar, BNS - Sotsiaalministeeriumi abiministri Külvar Mandi sõnul selgus korraldatud uuringust, et kohalikud omavalitsused toetasid möödunud aastal perearste rendikulude katmisel kokku 13 miljoni krooniga.


Omavalitsused tahavad osaleda eelarvestrateegia koostamises
21/02/05
TALLINN, 18. veebruar, BNS - Eesti linnade ja maavaldade esindajad võtsid vastu ühisavalduse, milles soovivad omavalitsuste kaasamist riigi eelarvestrateegia ettevalmistamisse ja selgust reformimata maade omandi küsimuses.


Ülo Tulik valiti aasta omavalitsustegelaseks
21/02/05
TALLINN, 18. veebruar, BNS - Eesti linnade ja valdade päevadel osalenud omavalitsusjuhid valisid aasta omavalitsustegelaseks Võru vallavanema Ülo Tuliku.


Tallinn tõstab pedagoogide kuupalga alamäärasid
16/02/05
TALLINN, 15. veebruar, BNS - Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval kinnitada pealinna pedagoogide kuupalga alammäärade kaheksaprotsendilise tõusu.


Palts taunis Tallinna linnaosalehtedes vohavat isikukultust
16/02/05
TALLINN, 15. veebruar, BNS - Tallinna linnapea Tõnis Palts nõudis linnaosavanematele saadetud kirjas linnaosalehtede muutmist sisukateks, kasulikku ja huvitavat teavet pakkuvateks väljaanneteks ning parteilisest propagandast ja isikukultusest loobumist.


Põhiseaduskomisjon ei toeta kohalikke valimisliite
16/02/05
TALLINN, 15. veebruar, BNS - Riigikogu põhiseaduskomisjon ei toeta kodanike valimisliitude moodustamist kohalike omavalitsuste volikogude valimisel.
Põhiseaduskomisjon on seisukohal, et kodanike liitudel puuduks mandaat kõikide kohaliku elu küsimuste otsustamiseks, teatas riigikogu pressitalitus.


Omavalitsustele eraldatavad rahad jaotati tavalisest varem

3. veebruar 2005, BNS Newswire. Valitsus võttis neljapäeval, 3. veebruaril vastu määruse, millega jaotati omavalitsustele 4 miljardit krooni neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks mõeldud vahendeid. Määrusega eraldati muuhulgas 2,4 miljardit krooni hariduskuludeks ning 504 miljonit krooni sotsiaalvaldkonna korraldamiseks. 950 miljonit eraldati nõrgemate omavalitsuste abistamiseks ning 4 miljonit krooni väikesaarte toetamiseks.


Linnade Liit: maa peab kuuluma linnadele ja valdadele
31/01/05
27/01/05 ELL pressiteade + BNS. Linnade Liit alustab läbirääkimisi Riigikogu fraktsioonidega, et esitada Riigikogule maareformi käsitlevate seaduste muudatusettepanekud, mis arvestaksid maa omandi määramisel valdade ja linnade huvisid ning oleks kooskõlas omandireformi algse sisuga.


Hooldajatoetuste maksmine antakse üle kohalikele omavalitsustele
31/01/05
28.01.2005, BNS Newswire. Alates 1. aprillist hakkavad puuetega inimeste hooldajatoetusi maksma kohalikud omavalitsused.


Viljandi tunnistati kõige keskkonnahoidlikumaks linnaks

17. jaanuar 2005, Viljandi Linnavalitsus. Toyota ja ajakirja Keskkonnatehnika korraldatud konkursil Eesti kõige keskkonnahoidlikuma valla ja linna väljaselgitamiseks tunnistati parimaks linnaks Viljandi ja parimaks vallaks Kadrina.


Omavalitsusliidud TALO ja valitsuse palgaleppest
26/01/05
25/01/05, ELL+EMOL. (+BNS-i uudis) Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit peavad eilset TALO ja valitsuse vahel sõlmitud palgaleppe kajastamist avalikkuse ees populistlikuks, kuna osapooltele on väga hästi teada, et kohalikele omavalitsustele riigieelarvest eraldatud vahendid ei taga TALO soovitatud palgatõusu 12 protsenti kõigile haridus- ja kultuuritöötajatele.


Haridusminister: Eestis on liiga palju õpetajaid
25/01/05
TALLINN, 24. jaanuar, BNS - Haridusminister Toivo Maimets hoiatab, et üha väheneva õpilaste arvuga kaasneb tuhandete õpetajate töötuksjäämine ja seetõttu on viimane aeg nende ümberõpetamisele mõelda.


TALO ja valitsus kirjutasid palgaleppele alla
25/01/05
TALLINN, 24. jaanuar, BNS - Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) juht Toivo Roosimaa ja valitsuse delegatsiooni juht, sotsiaalminister Marko Pomerants kirjutasid esmaspäeval alla palgakokkuleppele.


Eesti Haridustöötajate Liidu volikogu avalik pöördumine
25/01/05
Õpetajad ja lastevanemad, seisame üheskoos hea hariduse käekäigu eest! Ühtsuses peitub jõud! Valime omavalitsusse väärikad inimesed, kes antud lubadused ka täidavad!


ELL-i ja EMOL-i mittekooskõlastus seoses sotsiaalvaldkonna vahendite jagamisega
24/01/05
Kellele: hr Taavi Veskimägi, rahandusminister;  hr Jaan Õunapuu, regionaalminister; hr Marko Pomerants, sotsiaalminister   

Teema: Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kooskõlastamine


Eesti taotleb euroliidult raha tormikahjude hüvituseks
18/01/05
TALLINN, 18. jaanuar, BNS - Eesti esitab rahandusministri kinnitusel Euroopa Liidule (EL) taotluse tormikahjustuste hüvitamiseks EL-i solidaarsusfondist.


Mullu ülelaekunud maksutulu läheb stabilisatsioonifondi
18/01/05
TALLINN, 18. jaanuar, BNS - Maksutulusid laekus 2004. aastal riigieelarvesse kavandatust ligi 180 miljonit krooni rohkem, sellest suurem osa läheb stabilisatsioonifondi.


Ligi 50 kooli on huvitatud remondist Riigi Kinnisvara abil
18/01/05
TALLINN, 15. jaanuar, BNS - Sel nädalal valitsuskabinetile tutvustatud ülevaate järgi on Riigi Kinnisvara AS-i pakutava koolihoonete remontimise võimaluse vastu huvi tundnud 47 koolihoone omanikud.


Jaan Õunapuu võttis nõunikuks Jevgeni Golikovi
18/01/05
TALLINN, 17. jaanuar, BNS - Rahvaliitu kuuluva regionaalministri Jaan Õunapuu uus nõunik on kunagine Eesti esindaja Venemaal Jevgeni Golikov.


Omavalitsusliitude ringkiri valitsusasutuste ja üleriigiliste omavalitsusliitude koostöö kohta 


Vaidlus riigikontrolli omavalitsustesse lubamise üle jätkub
11/01/05
TALLINN, 7. jaanuar, BNS - Riigikontrollile kohalike omavalitsuste tegevuse uurimiseks õiguse andma pidanud seadusemuudatuse ettevalmistamine pole Rahvaliidu vastuseisule vaatamata justiitsministeeriumi kinnitusel soikunud.


Ministeerium kutsub omavalitsusi abistama Aasiast naasnuid
04/01/05
TALLINN, 4. jaanuar, BNS - Välisministeerium kutsub Eesti linna- ja vallavalitsusi üles vajadusel abistama Lõuna- ja Kagu-Aasia kriisipiirkonnast koju naasnud inimesi.


Kohalikud omavalitsused said riigilt täiendavalt üle 227 miljoni krooni

30.12.04, Rahandusministeerium. Kohalikud omavalitsused üle Eesti said aasta lõpus riigilt täiendavalt üle 227 miljoni krooni lisaraha. Summa, millest üks osa tuleb novembri keskel jõustunud 2004. aasta lisaeelarvest ning teine osa Maksu- ja Tolliametilt tulumaksuna, tagades omavalitsuste 2004. aastal tervikuna 8,5%-se tulubaasi kasvu.


Õiguskantsleri märgukiri Riigikogule tulumaksuseaduse vastuolust põhiseadusega
04/01/05
4. jaanuar 2005, BNS Newswire. Õiguskantsler edastas 29.12.2004 Riigikogule märgukirja tulumaksuseaduse § 5 lg 1 osas. Menetlus algatati Tallinna Linnavalitsuse avalduse alusel.


Riigikantselei avas uue EL-i asjade veebilehe

TALLINN, 3. jaanuar, BNS - Riigikantselei avas uue Euroopa Liidu asjadele pühendatud veebilehe, vanad samasisulised veebilehed suletakse.


EMOL kutsub omavalitsusi Kihnu valda abistama
30/12/04
TALLINN, 30. detsember, BNS - Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL) kutsus omavalitsusi üles abistama Kihnu valda jõulutormi tagajärgede likvideerimisel, kuna vald ei tule tormikahjustustega ise toime.


Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ratifitseerimisest 10 aastat

ELL, 15.12.04. Täna, 10 aastat tagasi (16.12.94) kinnitas Euroopa Nõukogu ametlikult Eesti ratifitseerimisotsuse seoses Euroopa kohaliku omavalitsuse hartaga.


Koolilõuna maksumus erineb piirkonniti kuni kaks korda
08/12/04
TALLINN, 7. detsember, BNS - Riigikontroll leidis koolilõuna korraldust auditeerides, et toidupäeva maksumus koolides erineb piirkonniti kuni kaks korda ja koolitoidu korraldust tuleks täpsustada.


TALO pöördus riikliku lepitaja poole
30/11/04
TALLINN, 29. november, BNS - Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO) pöördus haridus- ja kultuuritöötajate palga küsimuses abi saamiseks riikliku lepitaja poole.


Maamaks olgu paindlik

ELL, 17.11.04. Oktoobris esitas Rahandusministeerium suurele kooskõlastusringile maamaksuseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt kehtestataks 2006. aastast üle riigi ühtlane maamaksumäära miinimum 1 protsenti maa maksustamishinnast aastas (seni on miinimum 0,1 protsenti). See tõi taas päevakorrale emotsionaalse diskussiooni maamaksu vajalikkuse teemal tervikuna.Kohalike omavalitsuste tulubaasi puudujäägi kompenseerimisest

23/11/04
15.11.04, ELL Riigikogu rahanduskomisjonile ja rahandusministeeriumile


Omavalitsused tahavad kooli hoolekogu rolli täpsustamist
23/11/04
TALLINN, 16. november, BNS - Teisipäeval riigikogu kultuurikomisjoniga kohtunud omavalitsusliitude esindajad soovivad haridusreformi käigus kooli hoolekogude pädevuse täpsustamist.


Veskimägi: kokkulepe riigi ja omavalitsuste vahel tagab omavalitsustele arenguks tugeva finantsbaasi

BNS Newswire, 16.09.04. Rahandusminister Taavi Veskimägi tervitab valitsuse ja omavalitsusliitude kokkulepet 2004. ja 2005. aasta tulubaasi osas ja peab seda tugevaks edasiminekuks omavalitsuste tulubaasi korrastamisel.


Koostöökogu taotlus valitsusele välisfinantseerimise otsustusprotsessidesse

Esitatud Koostöökogu poolt 15.09.04, eesmärgiga kaasata omavalitsusliitude esindajaid nii Euroopa Liidu kui ka teiste välisfinantseerimise instrumentide (EFTA/NORRA) programmeerimis- ja otsustusprotsessidesse.


Koostöökogu läbirääkimiste probleemistikust ametiühingutega
16/09/04
Esitatud Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt 15. septembril valitsusele!


Omavalitsuste eelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll 2005. aasta osas

Allkirjastatud poolte vahel 15. septembril 2004 a. Siseministeeriumis.


Tulumaksu tegeliku laekumise analüüs 2004. aastal
06/09/04
Rahandusministeeriumi poolt esitatud materjal reedel, 3. septembril. Rahanduskomisjon tuleb taas kokku esmaspäeval 13. septembril, et oodata ära selgemad vastused seoses tulubaasiga enne läbirääkimiste lõpp-protokolli vormistamist.


Tulumaksureformi mõju kohalike omavalitsuste tuludele
17/08/04
Tallinna linnavalitsuse 13.08.04 kiri ELL-ile


Ühinemispiirkondade loetelu läks omavalitsusliitudele
04/08/04
TALLINN, 3. august, BNS - Siseministeerium saatis Eesti Linnade Liidule ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule kooskõlastamiseks omavalitsusüksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa.


Ühinevad omavalitsused saavad kuni kolm miljonit krooni
29/06/04
TALLINN, 28. juuni, BNS - Riigikogu võttis esmaspäeval vastu seaduse, mis lubab ühinevatele omavalitsustele maksta kuni kolm miljonit krooni. 63 poolt- ja 17 vastuhäält kogunud seadus ütleb, et ühinevatele omavalitsustele riigieelarvest makstava toetuse alus on rahvaarv.


Peaminister J. Partsile edastatud KOV-ide probleemistik
16/06/04
2. juunil 2004 kohtusid J. Tamkivi (ELL esimees) ja K. Müürsepp (EMOL esimees) peaminister J. Partsiga. Arutusel olid põhiliselt kaks teemat - 2005. aasta eelarveläbirääkimised ja haridusreformiga seonduv. Peaministrile edastati Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlused 2005. aasta riigieelarve ja 2005.-2008. aasta eelarvestrateegia kohta. Kohtumisel osales ka haridusminister Toivo Maimets.


Koostöökogu seisukohad 2004. aasta eelarveläbirääkimiste tulemuste osas 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit