Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2005


Isamaaliit soovib regionaalpoliitika seadust

18.04.2005, BNS Newswire. Nädalavahetusel toimunud Isamaaliidu suurkogu võttis vastu regionaalpoliitika alused, mille üheks põhipunktiks on regionaalpoliitika seaduse vastuvõtmine Riigikogus. Isamaaliit on seisukohal, et riigipoolne tsentraliseerimine tuleb lõpetada ja peab kutseharidust regionaalpoliitika uueks väljakutseks.

Isamaaliidu regionaalpoliitika alused:

Eesti regionaalpoliitika on ebaõnnestunud

Eestis alates taasiseseisvumisest tehtav regionaalpoliitika pole andnud oodatud tulemusi. Erinevate regioonide arenguerinevused on loodetud vähenemise asemel suurenenud. Elu maal on täna kallim kui elu Tallinnas või Tartus, eluks vajalikud teenused on inimestest kaugenenud. Loosung "Vähem riiki" on viinud olukorrani, kus riigivõimu tsentraliseerimine tuleb igal inimesel riigiga asjaajamiseks ise kinni maksta.

Isamaaliit leiab, et Eesti regionaalpoliitika on ummikus. Vajame Euroopa Liitu kuuludes uut lähenemist, uut regionaalpoliitikat.

Me vajame riiklikku regionaalpoliitikat, mis täiendab ja seostab omavahel riigis toimivaid harupoliitikaid. Vajame regionaalpoliitikat, mis tasakaalustab turujõududest johtuvaid negatiivseid tagajärgi. Vajame regionaalpoliitikat, mis tagab meie inimestele vähemalt riiklike teenuste kättesaadavuse oma maakonnas.

Eesti regionaalpoliitika aluseks peab saama tegelikkuse tunnetamine

Eesti vajab regionaalpoliitikat, mis lähtub pikaajalisest arenguvisioonist, elu võimalikusest igas Eestimaa paigas.

Regionaalpoliitika väljatöötamisel peame esmaseks põhjapanevaid uuringuid ja analüüse, mis kajastavad siseriiklikke arenguid ja Eesti Euroopa Liiduga liitumise järel tekkinud avatud majandusruumi olukorda. Nende põhjal suudame tõesemalt prognoosida Eesti arenguid 10-15 aastat ette, luua oma visiooni ja selge tegevuskava selle saavutamiseks.

Eesti regionaalpoliitika õnnestumist saab tagada ainult koostöö ja pikaajaliste kokkulepetega

Koostööd ja koordineeritud tegutsemist vajame arengute kavandamisel ja ühist planeerimistegevust korraldades riigijuhtimise kõigil tasanditel - nii kohalike omavalitsuste, maakonna kui riigi tasandil.

Õnnestumise eelduseks on erakondade vahelised kokkulepped ja riigimehelik koostöö regionaalpoliitiliste probleemide teadvustamisel, lahendite väljatöötamisel ja selle elluviimisel.

Vajame regionaalpoliitika seadust

Erakondadevaheline koostöö regionaalpoliitika väljatöötamisel peab meid viima regionaalpoliitika seaduse vastuvõtmise ja selle ellurakendamiseni. Seaduse täitmisel väheneb regionaalpoliitikas päevapoliitika osakaal ja kasvab pikaajaliste programmide osakaal.

Seadus kehtestab selged pädevused ja tööjaotuse erinevate ministeeriumite, ametkondade ja regionaalsete ning omavalitsuslike organisatsioonide vahel. Kehtestab regionaalse aspekti käsitlemise iga riigikogus menetleva õigusakti puhul.

Lõpetame tsentraliseerimise ja taastame maakonnas riigi võimu esindatuse

Isamaaliit peab õigeks lõpetada maakondades harukondlik riigijuhtimine ning pöörduda tagasi maakondlikule juhtimisele - kõik riigi hallatavad asutused ühendada maavalitsuse haldamise alla. Peame õigeks vaadata üle maakonna riiklikud ülesanded.

Kokkuhoiupoliitikal põhinev riigi elu korraldamine ja ülim tsentraliseerimine ei arvesta inimeste vajadustega riigiga suhtlemisel. Peame oluliseks, et kõik riigi poolt pakutavad teenused on kättesaadavad vähemalt maakonnatasandil. E-riigina peame oluliseks riigi poolt pakutavate teenuste kiiret internetikeskkonda viimist.

Regionaalpoliitika õnnestumine nõuab normaalset rahastamist

Isamaaliit ei pea õigeks, et oleme regionaalpoliitika rahastamise jätnud suures osas Euroopa Liidu kanda. Peame ise eraldama riigi poolt piisavalt vahendeid regionaalset arengut suunava seadusandluse tegelikuks ellurakendamiseks riiklikul ja maakondlikul tasandil.

Isamaaliit on sisukohal, et lisaks Euroopa Liidu ressurssidele ja selle kaasrahastamiseks vajame vahendeid Eesti oma regionaalpoliitika reaalseks ellu viimiseks. Kiiresti tuleb lõpetada projektipõhiste meetodite rakendamine pikaajaliste ning kooskõlastatud kavade ellu viimisel. Sellised kavad vajavad kindlat rahastamist.

Regionaalpoliitika uus väljakutse - kutseharidus

Juba täna ei piira ettevõtluse ja maaelu arengut raha puudus, vaid oskajate töökäte puudus. Vajame erineva tasemega ettevalmistatud oskustöölisi. Selleks peame muutma oma hariduspoliitikat ja väärtustama kutseõpet.

Isamaaliit on seisukohal, et uute töökohtade loomine on võimalik juhul, kui me loome igas maakonnas kaasaegse kutsehariduskeskuse, mis tagab paikkonnale vajaliku kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamise - oskustööliste olemasolu on ettevõtluse arengu nurgakivi. Ettevõtluse areng aga on just regiooni areng.

Regionaalpoliitikas vajame kiireid muutusi - muidu jookseb maa inimestest tühjaks!

Margus Tshakna
IML avalike suhete juht
 
 


19/04/05

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit