Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
    07/02/05
    15/03/05
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2005 läbirääkimised > 15/03/05


15.03.05 Omavalitsusliitude Koostöökogu protokoll (eelnõu)

Tallinn, EMOL büroo                                                                                                        
15.03.2005

Algus kell 10.00
Lõpp kell 12.30

Koosoleku juhataja: Jaanus Tamkivi
Protokollija:  Kaidi Roots

Osa võtsid:

Eesti Linnade Liidust (ELL): Jaanus Tamkivi, Aavo Keerme, Angelika Kallakmaa; Eesti Maaomavalitsuste Liidust (EMOL): Uno Silberg, Ivar Tedrema, Sirje Tobreluts, Herko Sunts, Enn Kuslap.

Kutsutud: Jaak Aab, Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Ille Allsaar, Kaidi Roots – ELL büroo; Endel Lepik – EMOL büroo.

Otsustati kinnitada järgmine päevakord: 

1.   07.02.05 Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni ja Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni läbirääkimiste üldkogu koosoleku protokolli kinnitamine.
2.   VV ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste vaheprotokoll “Riigieelarve strateegia 2006-2009” ja 2006. aasta riigieelarve osas.
3.   Muud küsimused


Päevakorrapunkt 1
07.02.05 protokolli kinnitamine.

Otsustati:
Kinnitada protokoll.

Päevakorrapunkt 2
Vaheprotokolli eelnõu arutamine

Jüri Võigemast – Protsessi poolelt oleme ajahädas olnud. Ministeeriumidelt oli raske nendepoolseid materjale saada. Mõnelt ministeeriumilt saabus esimene variant alles 14. märtsil. Sellest tulenevalt on vaheprotokoll hetkel osaliselt lünklik. Seisukohad on fikseeritud praeguse seisuga. Riigi eelarvestrateegia eelnõusse esitatud omavalitsusi puudutavad meetmed ja taotlused on nüüd vaheprotokollis kajastatud. Tegu on vaheprotokolliga, see areneb ja ei ole lõplik dokument. Vaja on teha lähipäevil ka redaktsioonilisi täpsustusi, kuid olulisem on hetkel, et protokoll saaks siiski allkirjastatud. Praegu on kaks võimalikku lähenemist, kas kirjutada alla või mitte. Ettepanek on protokoll alla kirjutada ning teha ülesandeks büroodel koostöös ministeeriumide esindajatega viia sisse redaktsioonilised parandused. 21. märtsiks peavad ministeeriumid esitama Rahandusministeeriumile oma meetmed ja rahalised taotlused. Meile on oluline, et meie ettepanekud ja taotlused oleks enne seda ministeeriumidel olemas ja need saaks strateegias ja riigieelarve eelnõus kajastatud.

J. Võigemast – Tabelis on tulubaasi lähtealuste andmed, tulumaks – 11,6%,
s.o praegune O-baas, võtsime praeguse seisu aluseks.

H. Sunts – Seoses maamaksu, kohalike maksudega – millele tuginevad numbrid ja osutatud kasv? Kas ministeeriumi poliitika on siin olnud, et omavalitsused peaksid ise neid tõstma? Ning KOV eelarve defitsiit – millel need numbrid tuginevad?

J. Võigemast – Makromajanduslikud arvestused on tehtud Rahandusministeeriumi poolt. RES-is oli kohalike omavalitsuste koonddefitsiidi rida seni üks väheseid KOV-e puudutavatest ridadest.

J. Aab – Eks soovitakse näidata, et KOV-id võtavad liiga vähe maamaksu, võtku ise rohkem. Valitsuse seisukohtades punktid 10-12 kajastavad ministeeriumi seisukohta, et kõik tehtavad eraldised tuleks liita tulubaasi. Seda teemat tuleb edasi rääkida.

A. Kallakmaa – Punkt nr 6 ütleb kaudselt, et ei tegelda tulude tasandamise, vaid jõumeetodil jagamisega. Ei tasandata tulude laekumist, vaid antakse etteantud summa ja sobitatakse see vastavalt valemisse. Seadus aga kinnitab muud. Tuleb küsida.

J. Võigemast – Ministeeriumidel on ette antud piirnormid, kõik summad, mis neid ületavad, kuuluvad poliitilisele otsustamisele. Kes esindab KOV-ide huve piirmäärasid ületava osa puhul? Vaja ära fikseerida täna.

H. Sunts – Piirsummasid ületavaid valdkondi on rohkem, kui praegu kirjas. Miks neid ei ole?

J. Võigemast – See on edasine töö. Tuleb lahti kirjutada. Rahandusministeerium tegi kohati omi valikuid. Numbrite poolt on vaja täpsustada läbivalt. Näiteks osakaalu puhul SKP-s võib kaks koma kohta meile tähendada kümneid miljoneid, see on lähenemise küsimus. Käsitleda tuleb seda täpsustamist hetkel tehnilise tööna. Nii puudujäägid kui puudujäägiread peavad läbivalt kajastatud olema.

I. Allsaar – Haridusministeeriumi materjalid saabusid täna hommikul kahes variandis. Neid ei jõudnud enam läbi töötada. Põhimõtteline eriarvamus jäi töörühmas üles selles osas, kuidas haridustoetus kajastub RES-is. Kas lihtsalt aadressita toetus või on fikseeritud toetusena kohalikule omavalitsusele. 22. märtsiks on kokku lepitud kokkusaamine rahastamismudeli teemadel. 2006. aastaks kavandatud mudeli vastuvõtmine on alles läbirääkimiste teema, midagi ei kinnitata enne kokkulepet.
Sotsiaalministeeriumiga võiks praegu olla kokkuleppe punktiks meie seisukohtade 3. tegevusvaldkonna punkt 2, ning sellele veel lisada, et jätkata läbirääkimisi. Üldine põhimõte on, et me uusi ülesandeid enne ei võta, kui juba üle antud ülesannete rahastamine on paigas. Kõik teemad on veel läbi rääkimisel ja lahtised.
Kultuuriministeerium ütles, et neil pole võimalik RES-is KOV-i ridasid eraldi välja tuua. Samas on osades punktides nad seda siiski teinud.


H. Sunts – Täpsustada teede valdkonna kokkuleppe punkti 1, sellest loeb praegu välja  teede RIP-i. Samuti teine punkt – ettepaneku tegemine ei ole kokkulepe.

Otsustati:
1.  Vaheprotokoll alla kirjutada ning leppida kokku, kes viivad sisse redaktsioonilised parandused ning allkirjastamise tähtaeg. Ära fikseerida, et Siseministeerium esindab valitsuses KOV-ide taotlusi. 
2.   Vaheprotokollis fikseerida järgnev põhimõte: “Jätkata töörühmade ja delegatsioonide tasemel läbirääkimisi poolte seisukohtade lähendamiseks ning probleemidele lahenduste leidmiseks eesmärgiga jõuda pooli rahuldavate lahendusteni 12. maiks.”
 
Päevakorrapunkt 3
Muud küsimused

3.1 Uno Silberg tõstatas vanade soojalaenude temaatika. Probleemistik vajaks arutamist läbirääkimiste töörühmade tasemel.

Otsustati:
Vaja on kaardistada probleemistik, büroodel teha eeltöö ja vajadusel algatada teema rahanduse töörühmas.

3.2 Norra ja EMP finantsinstrumentide rakendamine

Jaak Aab – Küsida lühiinformatsiooni läbirääkimiste laua taga. Üksikprojektide esitamise tähtaeg on määratud nüüd 31. märtsiks. Juhtida muuhulgas tähelepanu ka sellele, et aega on vähe olnud rääkida läbi programmilisest tegevusest.


Juhataja
Jaanus Tamkivi


Protokollis
Kaidi Roots


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit