Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
    07/02/05
    15/03/05
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2005 läbirääkimised > 15/03/05


Vaheprotokoll (18.03.05)

Allkirjastamiseks esitatud versioon.

    
EESTI VABARIIGI VALITSUSE MINISTEERIUMIDEVAHELISE KOMISJONI JA OMAVALITSUSLIITUDE KOOSTÖÖKOGU DELEGATSIOONI LÄBIRÄÄKIMISTE VAHEPROTOKOLL “RIIGIEELARVE STRATEEGIA 2006 – 2009” JA 2006. AASTA RIIGIEELARVE OSAS

Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud ministeeriumide vaheline komisjon ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelist komisjoni juhib minister Jaan Õunapuu, Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni juhivad Eesti Linnade Lii-du esimees Jaanus Tamkivi ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp.

Pooled juhinduvad oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, 07. veebruaril 2005 poolte poolt kinnitatud läbirääkimiste töökorrast  ja läbirääkimiste käigus vastu võetud otsustest.

I Läbirääkimiste lähtealused

Omavalitsusliitude Koostöökogu seisukohad:

1. Tuua “Riigi eelarvestrateegi 2006-2009” kõikide tegevusvaldkonna meetmete maksumuste raames välja ministeeriumi haldusalas riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahud.
2. Tuua eemärkide saavutamiseks vajalikele meetmetele lisaks välja ka vastavad indikaatorid.
3. Välisabi vahendite ja Norra ning EMP finantsinstrumendi meetmete maksumuste raames kajastatakse eraldi kohalikele omavalitsustele suunatavad vahendite mahud.
Omavalitsusliitude Koostöökogu on esitanud Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelisele komisjonile järgmised dokumendid:
1. Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud riigi eelarvestrateegia aastateks 2006-2009 küsimustes (lisatud).
2. Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarvetaotlus aastaks 2006 (lisatud).

Poolte kokkulepe läbirääkimiste lähtealuste osas:

1. Jätkata läbirääkimisi, tuginedes Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Vabariigi Valitsuse ministeeriu-midevahelise komisjoni 15.09.2004 allkirjastatud läbirääkimiste lõpp-protokollis fikseeritud kokkule-pete järjepidevusele.
2. Kindlustada omavalitsustele stabiilne, seaduste alusel kujunev tulubaas, mis katab neile seadustega pandud ülesannete täitmiseks vajalikud kulud ja võimaldab teha kohalikuks arenguks vajalikke inves-teeringuid.
3. Jätkata läbirääkimisi olemuselt omavalitsuslike funktsioonide kohalikele omavalitsustele üleandmise küsimustes. Funktsioonide üleandmisel peavad üleantavad vahendid olema vastavuses kohalikele omavalitsustele üleantavate funktsioonide maksumusega.
4. Iga uue funktsiooni või ülesande lisandumisel täiendada kohalike omavalitsuste tulusid lisanduva funktsiooni täitmiseks vajalike vahenditega.
5. “Riigieelarve strateegias 2006 – 2009” kajastatakse võimalusel kohalike omavalitsuste tulubaasiga seonduv informatsioon, et tagada omavalitsustele eelarvete planeerimisel täiendav stabiilsus.
6. “Riigieelarve strateegias 2006 – 2009” tuuakse võimalusel eraldi välja ministeeriumite haldusalade tegevusvaldkondade meetmete maksumuste raames riigieelarvest kohalikele eelarvetele suunatavate vahendite mahud.
7. Omavalitsusliidud kaasatakse Euroopa Liidu struktuurifondide järgmise programmeerimisperioodi kavandamise protsessi.

2006. aasta eelarveläbirääkimiste vaheprotokoll


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit