Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Teadustööd


Riigikogu liikme mandaadi ühitamatus kohaliku omavalitsuse volikogu liikme mandaadiga
05.01.2018
Tartu ülikool
Õigusteaduskond
Avaliku õiguse instituut
Tiina Runthal
Magistritöö
Juhendaja: mag. iur. Aaro Mõttus
Tallinn 2010


Keskkonnatasude kasutamine omavalitsustes keskkonnakaitsekulutuste rahastamiseks
26.05.2016
Tallinna Ülikool
Matemaatika-loodusteaduste Instituut
Loodusteaduste osakond
Keskkonnakorraldus
Kersti Salu
Magistritöö
Juhendajad: MSc Kaia Oras
PhD Kai Künnis–Beres
Tallinn 2009


Proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamine ettevõtlusvabaduse piiramisel keskkonna kaitsmise eesmärgil
18.01.2016
Tartu Ülikool
Õigusteaduskond
Riigi- ja haldusõiguse õppetool
Elina Saunanen
Magistritöö  
Juhendaja: dr. iur H. Veinla  
Tartu
2010


Jätkusuutlikkuse suundumused Eesti kohaliku omavalitsuse juhtimisinformatsioonis. Tallinna linna juhtumiuuring.
09.11.2015
Doktoritöö juhtimisalase doktorikraadi taotlemiseks
Lea Roostalu
Tallinn 2015
Estonian Business School, Eesti
Juhendajad:
Dotsent Mari Kooskora, Ph.D.,
Turunduse ja kommunikatsiooni õppetool,
Estonian Business School
Dotsent Tarmo Kadak, Ph.D.,
Juhtimisarvestuse õppetool, Majandusarvestuse instituut, 
Tallinna Tehnikaülikool


The relationship between governance and performance in water services provision in Estonian municipalities
19.05.2015
The Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu,
Estonia
2012
Peeter Peda
Supervisors: Professor Toomas Haldma (Ph.D), University of Tartu, Estonia
Associate Professor Giuseppe Grossi (Ph.D), Kristianstad
University, Sweden
Opponents: Professor Salme Näsi (Ph.D), University of Tampere, Finland
Professor Loreta Valančienė (Ph.D), Kaunas University of
Technology, Lithuania


Eesti linnade koostöö Läänemere Linnade Liidu võrgustikus
18.10.2013
Tartu Ülikool
Euroopa Kolledž
Magistritöö
Merike Järv
Juhendaja: Sulev Mäeltsemees, PhD
Kaasjuhendaja: Garri Raagmaa, PhD
Tartu 2013


Kohalike omavalitsuste sotsiaaltoetused õigusaktides ning eelarvetes
12.09.2013
Tallinna Ülikool
Sotsiaaltöö Instituut
Kersti Kriisk
Magistritöö
Juhendaja: professor Lauri Leppik Ph.D
Tallinn
2012


Tegevuskava Paide linna maade administreerimise süsteemi loomiseks aastateks 2012-2014
29.08.2013
Eesti Maaülikool
Metsandus- ja maaehitusinstituut
Geomaatika osakond
Elliko Kõiv
Magistritöö maakorralduse erialal
Juhendaja lektor Evelin Jürgenson
Tartu 2012


Eesti kohalike omavalitsuste roll Euroopa 2020 strateegia rakendamisel
20.12.2012
Tallinna Tehnikaülikool
Sotsiaalteaduskond
Avaliku halduse instituut
Rainer Aavik
Eesti kohalike omavalitsuste roll Euroopa 2020 strateegia rakendamisel
Magistritöö
Juhendaja: professor Sulev Mäeltsemees
Tallinn 2012


Kohalike omavalitsuste reformikavad ja reformid (1918-1939)
03.11.2010
Tartu Ülikool
Õigusteaduskond
Avaliku õiguse instituut
Külliki Kiiver
Magistritöö
Juhendaja: prof. E.-J. Truuväli
Tallinn 2010


Säästva arengu indikaatorite kasutamine keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel
07.09.2010
Tallinna Ülikool
Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut
Loodusteaduste osakond
Katrin Jaansoo
Magistritöö
Juhendaja: prof. Tõnis Põder
Tallinn 2010


Keskkonnatasude kasutamine omavalitsustes keskkonnakaitsekulutuste rahastamiseks
03.09.2010
Tallinna Ülikool
Matemaatika-loodusteaduste Instituut
Loodusteaduste osakond
Keskkonnakorraldus
Kersti Salu
Magistritöö
Juhendajad: MSc Kaia Oras
PhD Kai Künnis–Beres
Tallinn 2009


Avaliku halduse detsentraliseerimine Eestis
02.04.2009
Tallinna Tehnikaülikool
Humanitaarteaduskond
Avaliku halduse instituut
Kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika õppetool
Doktoritöö
Mikk Lõhmus
Juhendaja: professor Dr. Sulev Mäeltsemees, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti
Tallinn 2008


Detsentraliseerimine avalikus sektoris, selle eelised ja puudused riigi kutseõppeasutuste lahtiriigistamise näitel Eestis
10.10.2008
Tartu Ülikool
Sotsiaalteaduskond
Avaliku halduse osakond
Meelis Aunap
Magistritöö
Juhendaja:
Ringa Raudla, MA
Tartu 2008


Piirkonnapõhiste ettevõtluse tugiprogrammide rakendamise võimalused ja väljakutsed
29.09.2008
Tartu Ülikool
Sotsiaalteaduskond
Avaliku halduse õppetool
Dissertatsioon magister artium kraadi taotlemiseks sotsiaalteaduses
Kaire Mets
Juhendaja: Ringa Raudla, MA
Tartu 2008


Piirkondliku politseitöö hindamine
02.07.2008
Tallinna Tehnikaülikool

Humanitaarteaduskond
Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut
Tarmo Viikmaa
Magistritöö
Juhendajad: professor Ülo Kaevats
haldusjuhtimise magister Joosep Kaasik
Tallinn 2008


Koostööst pealinnaregioonis
02.07.2008
Tallinna Tehnikaülikool
Humanitaarteaduskond
Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut
Raivo Uukkivi
Magistritöö
Juhendaja: professor Sulev Mäeltsemees
Tallinn 2008


Eesti valla- ja linnavalitsuste organisatsioonikultuur halduskultuuri mitmemõõtmelise hindamise taustal
02.07.2008
Tallinna Tehnikaülikool
Humanitaarteaduskond
Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut

Priit Vinkel
Magistritöö
Juhendaja: Ülle Madise, PhD
Tallinn 2008


Poliitilise ja administratiivse juhtimise sidustamise võimalused kohaliku omavalitsuse täitevorganis
02.07.2008
Tallinna Tehnikaülikool
Humanitaarteaduskond
Humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut
Kristin Terase
Magistritöö
Juhendaja: Mikk Lõhmus, MPA
Tallinn 2008


Avalikes huvides olulise objekti rajamise menetlus Saaremaa Tamme sadama näitel
12.11.2007
Tallinna Ülikool
Matemaatika-loodusteaduskond
Keskkonnakorralduse õppetool
Meelis Uustal
Magistritöö
Juhendajad: MSc Kaja Peterson 
 Prof. Tõnis Põder
Tallinn 2007


Valitsusasutuse ja tema sidusrühmade vahelise kommunikatsiooni roll seadusloomeprotsessis legitiimsuse saavutamiseks
10.09.2007
Tartu Ülikool
Sotsiaalteaduskond
Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond
Kutsemagistri töö
Kati Varblane
Juhendaja: Prof. Marju Lauristin
Tartu
2007


Omavalitsuste – Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald – võimalik ühinemine ja selle mõju valla haldussuutlikkusele
15.03.2007
Magistritöö ökonoomika ja ettevõtluse erialal
Autor: Reelika Neeno
Juhendaja: dotsent Uno Silberg
Kaitstud: 2006
Eesti Maaülikool
Majandus- ja sotsiaalinstituut


Eesti valdade arengukavade mõju valdade eelarvetele
12.03.2007
Magistriprojekt ärijuhtimise kutsekraadi taotlemiseks
Autor: Margus Pleksner
Juhendaja: dotsent Uno Silberg
Kaitstud : 2005
Tartu Ülikool
Majandusteaduskond
Rahvamajanduse instituut
Välismajanduse õppetool


Soovitused piirkondliku politseitöö korraldamise tõhustamiseks
05.02.2007
Magistritöö
Autor: Joosep Kaasik
Juhendajad: professor Sulev Mäeltsemees, Knut Klais
Kraad kaitstud: 2005
TTÜ humanitaarteaduskond, humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut


Kohaliku omavalitsuse autonoomia mõõtmine
05.02.2007
Magistritöö
Autor: Janek Laidvee
Juhendaja: professor Sulev Mäeltsemees
Kraad kaitstud: 2006
TTÜ humanitaarteaduskond, humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut


Ruumiline ja mitteruumiline perifeersus: Eesti maakondade ja valdade näitel
01.06.2006
Magistritöö
Autor: Merli Mäger
Juhendaja: dotsent Jaanus Kiili
Kraad kaitstud: 31. mai 2006


Maareform ja selle õigusliku regulatsiooni analüüs Tallinna näitel (TTÜ magistritöö)

Autor: Eha Võrk
Juhendaja: dotsent Jaanus Kiili
Kraad kaitstud: jaanuar, 2005
Lisatud: 14.02.2005


Avalike teenuste lepinguline delegeerimine Harjumaa kohalikes omavalitsustes (EBS magistritöö)

Autor: Aare Ets
Juhendaja: professor Arno Almann
Kraad kaitstud: juuni, 2003
Lisatud: 12.11.2004


Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaalmajandusliku potentsiaali analüüs

Autor: Aivo Hirmo
Magistriprojekt ärijuhtimise magistri kutsekraadi taotlemiseks
Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi majandusteooria õppetool
Juhendaja: dots. Helje Kaldaru
Kraad kaitstud:
Lisatud 08.03.04


Riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete detsentraliseerimine Eestis (TPÜ)

Autor: Natalja Gorbunova
Juhendaja: Estonian Business Schooli professor Arno Almann
Lisatud: 03.02.04


Kohalik omavalitsus ja haldussüsteemi diferentseeritud detsentraliseerimine (TÜ magistritöö)

Autor: Karin Jaanson
Juhendaja: Jüri Sepp
Lisatud: 2003. aasta nobember


Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja selle täiustamise võimalusi Eestis (magistritöö resümee)

Autor: Illar Tõnisson
Lisatud: 2003. aasta september


Kohaliku omavalitsuse teenistus Eesti linnades (TTÜ magistritöö)

Autor: Viia Miil
Juhendaja: professor geograafiakandidaat Sulev Mäeltsemees
Lisatud: 2003. a november


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit