Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Seadusandlus
 
Kehtivad seadused
Eelarved
Abimaterjalid
  Riigikohtu KOV lahendeid
  Lepingunäidised
  Maamaksuga seonduvat
  Lemmikloomaregister
  KOV registrid
  KOV dok. näidisloetelu
  Keskkond
  Riigihange
  Jäätmeveo näidisdokumendid ja muud juhendmaterjalid
  EMAS rakendusjuhend
  2007-2013 Veemajanduse infrastruktuuri arendamise meetme kohta
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Seadusandlus > Kehtivad seadused


Mõned rahvusvahelised lepingud/seadused/määrused, mis reguleerivad kohaliku omavalitsuse tööd. Nimekiri ei ole ammendav. Viited andmebaasi http://www.riigiteataja.ee/ (võimalik, et viide ei ole kõige viimasele redaktsioonile - sel juhul klikake "järgmine redaktsioon").

Eesti Vabariigi Põhiseadus

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus


Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Valla- ja linnaeelarve seadus

Riigieelarve seadus

Kohalike maksude seadus

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus

Tulumaksuseadus

Avaliku teenistuse seadus

Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus


Valla- ja linnaeelarve täitmise kinnitatud aruande riigiasutustele esitamise kord

Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord

Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord

"Kohalike maksude kehtestamise korra" kohta

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine

Maa munitsipaalomandisse andmise kord

---
Seaduste tõlkeid inglise keelde leiab aadressilt http://www.legaltext.ee/

Nagu mainitud, ei ole ülaltoodud nimekiri kaugeltki ammendav, sest seadusi/määrusi, mis omavalitsuse tegevust reguleerivad või omavalitsusele kohustusi panevad, on veel kümneid, kui mitte sadu. Kokku on neid kogutud ka Siseministeeriumi koduleheküljel asuval lehel "Kohaliku omavalitsuse õiguslikud alused" (vaata selle lehe allosas olevat tabelit - nimetatud tabel on paraku sealt lehelt eemaldatud), kuid ka seal välja toodud õigusaktide nimekiri ei ole ammendav.

Aasta 2007 seisuga on Märt Moll (EMOL) koostanud loetelu õigusaktidest, kus on kajastatud kohalike omavalitsusüksuste ülesandeid.

15.01.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit