Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
    07/02/05
    15/03/05
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2005 läbirääkimised > 07/02/05


Partnerite kaasamine riigi eelarvestrateegia koostamisse


Partnerite kaasamise põhimõtted riigi eelarvestrateegia 2007 – 2010, s.h struktuurivahendid 2007-2013, koostamisel

Aastateks 2007–2010 koostatav riigi eelarvestrateegia (edaspidi RES) hõlmab endas ka Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid perioodiks 2007 – 2013. Struktuurifondide programmperiood 2007 – 2013 näeb ette senisest oluliselt laiaulatuslikuma partnerite kaasamise. Seda sätestab ka Euroopa Nõukogu määruse eelnõu, millega nähakse ette üldsätted ERFi, ESFi ja ÜFi kohta, artikkel 10 “Partnerlus”. Selleks, et ühtlustada partnerite kaasamise taset ning tagada Eesti keskpika arengustrateegia koostamise laiapõhjalisus, soovitab Rahandusministeerium kui riigi eelarvestrateegia ja EL programmperioodi 2007 – 2013 koostamise eest vastutaja, partnerite kaasamisel otsuste tegemisse järgida alltoodud kaasamise põhiprintsiipe. Kaasamise põhimõtted on koostatud silmas pidades RES 2007 – 2010 vajadusi, RAK 2004-2006 koostamise kogemusi, struktuurifondide regulatsioone ning hea kaasamise põhimõtteid. Kaasamise üldpõhimõtted on aluseks tagamaks vastastikune partnerlus ning koostöö.

1. Iga ministeerium koostab oma valdkonna partneritest, kellega ta soovib RES 2007 – 2010 koostamisel konsulteerida, ning muudest organisatsioonidest, kes on ise huvitatud protsessis kaasa lööma, nimekirja, mis avalikustatakse iga ministeeriumi kodulehel (antud nimekiri edastatakse teadmiseks ka Rahandusministeeriumile).

2. Partnerite kaasamine RES 2007 – 2010 koostamisse toimub läbi haruministeeriumite, k.a. nii suulised kui kirjalikud konsultatsioonid. Partneritel on võimalik avaldada arvamusi ja kommenteerida töödokumente.

3. Haruministeeriumid korraldavad oma haldusala partnerite kaasamise jälgides, et:

· kõik selleks soovi avaldanud partnerid saaksid kaasatud RES 2007 – 2010 koostamisse;
· partnerid oleksid õigeaegselt informeeritud RES 2007 – 2010 protsessi kulgemisest, metoodilise töörühma olulisematest aruteludest ja peamistest otsustest;
· mõistliku aja jooksul pärast olulisemaid üritusi ja protsessi etappe oleks teavitatud ka partnereid ja avalikkust.

4. Rahandusministeerium korraldab kaks korda aastas infoseminarid haruministeeriumite partneritele.

5. Kõik ministeeriumid (s.h. rahandusministeerium) tagavad RES 2007 – 2010 puudutava avaliku info kättesaadavuse oma kodulehel.

6. Dokumentide, mille kohta haruministeeriumid soovivad saada arvamusi ja kommentaare, aruteludeks jäetakse partneritele minimaalselt 2 nädalat, üldjuhul 4 –8 nädalat.

7. Partnerid edastavad oma arvamused ja kommentaarid haruministeeriumile tähtaegselt.

8. Oma arvamused ja kommentaarid edastavad partnerid haruministeeriumile katus- või esindusorganisatsiooni kaudu. Iga partnerorganisatsioon korraldab ühiste seisukohtade ühtlustamise ning sõnastamise organisatsioonisiseselt.

9. Partnerid koostavad oma arvamused ja kommentaarid lähtuvalt sektori spetsiifikast, pidades silmas Eesti üldiseid sotsiaal-majanduslikke huve, sh. riigi eelarvestrateegia üldeesmärke ning EL poliitikaid.

10. Haruministeeriumid annavad partneritele mõistliku aja jooksul tagasisidet, kas ja kuidas nende ettepanekuid on arvestatud ning mittearvestamise põhjuste kohta.


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit