Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2005


ELL-i ja EMOL-i mittekooskõlastus seoses sotsiaalvaldkonna vahendite jagamisega

Kellele: hr Taavi Veskimägi, rahandusminister;  hr Jaan Õunapuu, regionaalminister; hr Marko Pomerants, sotsiaalminister   

Teema: Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kooskõlastamine

Eesti Linnade Liit koos Eesti Maaomavalitsuste Liiduga ei saa anda omapoolset kooskõlastust Vabariigi Valitsuse määruse “”2005. aasta riigieelarve seaduses” eraldisteks kohaliku omavalitsuse üksuste jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud vahendite jaotamise tingimused ja kord ning jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel” eelnõule eelkõige §5 (Puuetega inimestega seotud sotsiaalhoolekande kuludeks arvestatud vahendite jaotamine), §4 (Toimetulekutoetuseks arvestatud vahendite jaotamine) ja §2 (Hariduskuludeks arvestatud vahendite jaotamine) osas järgmistel põhjustel:

1. Eelnõu §2 Hariduskuludeks arvestatud vahendite jaotamine lõike 11 punktide 5 ja 6 osas on muudetud personalikulude koefitsiente. Koefitsientide muutmise osas ei ole üleriigiliste omavalitsusliitudega läbi räägitud. Oleme seisukohal, et hariduskulude vahendite jaotusel tuleb jääda seniste, 2004. aastal kasutatud põhimõtete juurde, tulenevalt sellest, et läbirääkimised pearahasüsteemi muutmiseks on kavandatud 2005. aastaks ning muudatuste rakendamine 2006. aastaks.

2. Eelnõu §4 Toimetulekutoetuseks arvestatud vahendite jaotamine ei arvesta Omavalitsusliitude Koostöökogu ning Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni poolt 15. septembril 2004. aastal allkirjastatud   eelarveläbirääkimiste lõpp-protokollis kokku lepitud põhimõtet sotsiaalhoolekande rahastamisel:

“2005.a toimetulekutoetuse maksmisel luuakse kohalikele omavalitsustele võimalus kasutada riigieelarvest valla või linnavalitsuse eelarvesse toimetulekutoetuse maksmiseks eraldatud vahendeid täiendavate sotsiaaltoetuste ja - teenuste osutamiseks (sh administreerimise kulude katmiseks).”

Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi toimetulekutoetuseks ja muudeks sotsiaaltoetusteks arvestatud eraldiste üldmahust 110 555 645 krooni ehk rohkem kui veerandi käsitlemine teisel poolaastal täiendavalt jaotatavate vahenditena ei anna kohalikele omavalitsustele võimalust muudetud sotsiaalhoolekande seaduse alusel abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaalteenuste osutamiseks või sotsiaaltoetuste maksmiseks. Sotsiaalhoolekande, sealhulgas ka puuetega inimeste hoolduse ulatuslikuks ümberkorralduseks on nimetatud vahendid vajalikud.

Arvestades eelpool toodut ning seadusega “2005. aasta riigieelarve” kohalikele omavalitsustele toimetulekutoetuseks arvestatud vahendite üldmahtu, oleme seisukohal, et toimetulekutoetuseks arvestatud vahenditest tuleb kohalikele omavalitsuste vahel jaotada  355 635 900 krooni ning jätta reservi  mahuks 39 515 100 krooni ehk 10%.

Sotsiaalhoolekande terviklikuma ümberkorraldamise vajadust silmas pidades toetab Sotsiaalministeerium nimetatud ettepanekut.

3. Puuetega inimestega seotud sotsiaalhoolekande osas on tegemist uue funktsiooni kohalikele omavalitsustele üleandmisega 2005. aasta 01. aprillist, mis seondub laiemalt ümberkorraldustega kogu sotsiaalhoolekande valdkonnas. Eelnõu § 5 ei arvesta Sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse, aga  samuti Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni poolt 15. septembril 2004 allkirjastatud eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli kokkuleppe sisu ning  Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Sotsiaalministeeriumi esindajate nõupidamistel saavutatud  kokkuleppeid puuetega inimestele osutatavate teenuste ümberkorraldamisel.

Omavalitsusliitude Koostöökogu poolset taotlust jõustada muudatused puuetega inimeste sotsiaalhoolekande valdkonnas 2006. aasta 01. jaanuarist  ei arvestatud. Tulenevalt sellest kujuneb 2005. aasta olemasolevalt korralduselt uuele korraldusele ülemineku aastaks. Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt on esitatud ettepanek jaotada 2005. aastaks puuetega inimeste hooldajatoetusteks arvestatud vahendid omavalitsusüksuste vahel selliselt, et oleks rohkem arvestatud vastavate vahendite tegelikku jaotust 2004. aastal, tagades valutuma ülemineku uuele korraldusele, vähendamaks ümberkorraldustest sõltuvate isikute probleemide süvenemist:

1) eraldada igale vallale/linnale 85% 2004. aastal kasutatud hooldajatoetuse vahenditest;
2) ülejäänud vahendid  jaotada proportsionaalselt lähtudes puuetega inimeste arvust ning reservi mitte jätta.

Ühtlasi juhime tähelepanu, et eelnõu § 8 on viidete osas eksitav.

Lugupidamisega

Jaak Aab
Tegevdirektor


24/01/05

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit